Toplulukların kaygılarını anlamak ve bunların nasıl çözüleceğini tespit etmek için onlarla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Her türlü olumsuz etkiden kaçınmayı veya bunları azaltmayı ve kaçınılmaz olabilecek etkileri yönetmeyi amaçlıyoruz.

Topluluklarla açıkça iç içe geçerek nasıl ve nerede sürdürülebilir faydalar sağlayabileceğimizi tespit edebiliyoruz. Bunu pek çok yolla yapıyoruz: yeni iş alanları açarak, yerel işletmeleri tedarik zincirimizin parçası olmaya teşvik ederek ve insanlara yararlı beceriler kazandırarak.

Dünya genelinde topluluklar ile nasıl çalıştığımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Women on Shell station

Yerel istihdam ve işletmecilik

Shell, çalıştığımız ülkelerde yerel ekonomik büyümeye katkı sağlıyor. 

Bunu çeşitli yollarla yapıyoruz: doğrudan istihdam yoluyla, tedarik zinciri faaliyetlerimizle, iş alanları açmak için devletlerle ve ortaklarımızla beraber çalışarak ve yerel işletmelerin veya tedarikçilerin gelişimine destek olarak.

Gerektiği yerde tedarikçiye ait işgücünün vasıf düzeyini ve teknik bilgisini geliştirmek için ek eğitim imkanları sunuyoruz.

Shell LiveWIRE programı, genç girişimcilerin kendi işletmelerini açmasına yardımcı oluyor ve çeşitli ülkelerde yerel ekonomik büyümeyi harekete geçiriyor.

Ekonomik büyümeye nasıl destek olduğumuzu öğrenin

Two woman at shell station

Shell’de Kadın Enerjisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, İŞKUR işbirliği ile Shell & Turcas, kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak adına 2018 yılında “Shell’de Kadın Enerjisi” istihdam projesi ile akaryakıt sektöründe bir ilke imza attı.

Shell’de Kadın Enerjisi

Enerjiye erişim

 

Shell'de temel iş vasıflarımızı ve teknik kaynaklarımızı, Sahra Altı Afrika'da ve Asya-Pasifik bölgesi gibi çalıştığımız bölgeler başta olmak üzere toplulukların enerjiye erişimini geliştirmede aktif bir rol oynamak için kullanabiliyoruz. 

Enerjiye erişim alanındaki çalışmalarımız, topluluklara emniyetli, güvenilir, makul fiyatlı enerji sağlamayı ve böylece ekonomik kalkınmaya ivme katmayı, sağlık hizmetlerini, eğitimi ve geçim kaynaklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Dünya genelinde toplamda milyonlarca dolarlık yatırımı bulan enerji erişimi projeleri yürütüyoruz. Bu projeler arasında aydınlatma, elektrik üretimi ve küçük ölçekli tesis altyapı projeleri bulunuyor.

Dünya genelinde enerjiye erişim alanında yürüttüğümüz çalışmalar hakkında daha fazlasını keşfedin

 

Çocuğunu tutan bir ebeveyn

Toplum sağlığı

Günümüzde dünya genelinde milyonlarca kişi, tıbbi tedaviye erişemiyor. Çalıştığımız bazı topluluklarda sağlık hizmetlerine erişim sınırlı veya yetersiz olabiliyor.

Bu zorluklarla mücadele etmeye yardımcı olması için çoğu zaman yerel sivil toplum kuruluşlarıyla veya kalkınma kurumlarıyla ortaklık içinde topluluklara yeterli sağlık hizmeti sağlayan çeşitli projeler yürütüyoruz.

Dünya genelinde toplum sağlığı projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürdürülebilirlik'te Daha Fazlası

Çevre

Shell, enerjiyi sorumluluk bilinciyle temin ederek dünyanın, kullanılan enerjinin gezegene minimumdüzeyde etki yaptığı bir geleceğe doğru yol almasına yardımcı olur.