Jump menu

Main content |  back to top

Petrol ve Üretim Mühendisleri, Yerbilimciler ve yükleniciler ile birlikte hareket ederek, yeraltı hidrokarbonlarını yüzey ve çıkış tesislerine bağlamak için en iyi teknik, ticari ve çevresel yöntemlerin bulunmasını sağlıyoruz.


Aşağıdaki alanlarda doğrudan yönetim görevi alabilirsiniz:
 

  • Saha geliştirme planlaması ve kuyu tasarımı
  • Kuyu ekonomisi
  • Kuyu inşa, bakım ve üretim sonlandırma işlemlerinin en iyi seviyeye getirilmesi
  • Yeraltı verilerinin toplanması
  • Güvenlik ve çevre yönetimi