Jump menu

Main content |  back to top

Yerbilimciler ve Petrol Mühendisleri ile birlikte hareket ederek, saha geliştirme aşamasının tamamında yer alabilirsiniz. Farklı konumlar ve farklı saha olgunluk derecelerinde çeşitli teknik görevler sunuyoruz.


Bize katılarak şu konularda çalışabilirsiniz:

  • Kuyu üretimini geliştirme
  • Saha izleme ve akış optimizasyonu
  • Geliştirme kuyularının tasarımı
  • Yeni teknolojiler geliştirme ve uygulama.