Jump menu

Main content |  back to top

Çalışmamızın niteliği iş ihtiyaçlarına bağlı olarak değişse de, operatörlerle sorunları tartışmak üzere kontrol odalarının günlük olarak ziyaret edilmesinden daha büyük bir ekibin bir parçası olarak uzun vadeli proje geliştirmeye kadar varmaktadır.


Süreç Mühendisi olarak bize katılmanız durumunda, şu sorumluluklara sahip olabilirsiniz:

  • Tesislerin ve yeni projelerin hem iç hem de dış müşteriler için teknik eksiksizliğini sağlamak
  • Ekipman ve tesislerin işleyişini tasarlamak, en iyi hale getirmek ve geliştirmek
  • Sürecin güvenlik konuları hakkında tavsiyelerde bulunmak
  • Laboratuar ve tesis verilerini çözümleyip yorumlamak
  • Yeni tesisleri hizmete sokmak.