Jump menu

Main content |  back to top

Aramadan ekspertize, geliştirmeden üretim yönetimine iş döngümüzün her aşamasında merkezi rol oynayacaksınız.


Örnek vermek gerekirse, aşağıdaki konularda sorumluluk alabilirsiniz:

  • Açılan tüm kuyular için veri elde etme programları hazırlamak
  • Petrol, su ve gaz ayrımı yaparak yataklardaki hidrokarbon miktarlarını değerlendirmek
  • Mevcut verilerin tümünden faydalanarak kayacın petrol ve gaz üretme potansiyelini analiz etmek
  • Petrol ve gaz sahalarının en iyi şekilde geliştirilmesi için Jeolog ve Rezerv Mühendisleriyle birlikte hareket etmek.