Jump menu

Main content |  back to top

Bize katılın ve yeni alanların aranması ve ekspertiz ve fizibilite çalışmalarında yer alın.Keşfedilen alanların saha geliştirme planlarına katılın ve üretim sahasından en yüksek verimin alınmasını sağlayın.


Petrol, Kuyu ve Üretim Mühendisliği üyelerinden oluşan ekipler halinde çalışarak, şu faaliyetlerde yer alabilirsiniz:

  • 3 boyutlu sismik yakalama planlaması yapmak, sismik verileri yeni teknikler kullanarak işlemek ve yorumlamak
  • Yeraltının gelişmiş jeolojik modellerini oluşturmak
  • Rezerv özelliklerini tanımlamak
  • Geliştirme kuyularını konum ve güzergah bakımından planlamak
  • Kalan rezervlere erişmek için yeni yollar bulmak.