Jump menu

Main content |  back to top

Bize katılarak aşağıdaki görevlerde yer alabilirsiniz:

  • Pazardaki gelişmeleri izlemek ve iş arkadaşlarını stratejik planlama döngüleri konusunda bilgilendirmek
  • Ürün bulunurluğunu, promosyon etkinliğini, satış faaliyetini ve fiyatlandırmayı arttırarak satışları azami seviyeye ulaştırmak
  • Müşteri grupları için değer önermeleri hazırlamak ve müşterilerle çok iyi ilişkiler geliştirmek.