Jump menu

Main content |  back to top

Ticari üretim hizmetleri alanından mezun birinin başlangıç olarak; Ticari Danışman ve Çözümleyici, İktisatçı, İş Çözümleyicisi, Sayısal Çözümleyici, Strateji Çözümleyicisi veya Sözleşme Danışmanı gibi görevler üstlenebilir.

Shell, mezunları temel ticari becerilerle donatmayı, böylece uluslararası ve küresel bir ortamda aralarında yerel yönetimlerin ve üçüncü kişilerin de bulunduğu çeşitli paydaşlarla uzun vadeli anlaşmalar müzakere etme ve imzalamanın yanı sıra Shell Grubu için AÜ ve GE'de kullanılan tüm farklı teknolojileri sergileyen uzun vadeli bir etkiye sahip önemli ticari iş kararları alma becerisi kazandırmayı amaçlar.

Mezunlar ilk görevlerinde aşağıdaki işlerde yer alabilir:

 • Fizibilite çalışmaları ve/veya projelerinin ve veritabanı bakımının değerlendirilmesi sırasında ekonomik modeller oluşturmak ve bunları kullanmak
 • Şirket içi veya şirket dışı paydaşlara veri toplama, değerlendirme ve raporlama hizmeti sağlamak
 • İş konuları ve fırsatları için mega Oil veya LNG projeleri; pazar değerlendirme çalışmaları; rekabet analizi, fizibilite çalışmaları gibi (analitik) destek sağlamak
 • İş kararlarını desteklemek için pazar ve rakip bilgilerini izlemek ve raporlamak
 • Ortaklarla ve müşterilerle müzakerelere teknik ve ticari bakımdan sağlam önerilerle destek vermek.
 • AÜ ve/veya GE işini öğrenmek ve bilgileri korumak
 • Fırsatların belirlenmesi ve uygulanmasında en iyi işbirliğini sağlamak için diğer işlevlerle (kurumsal, mali, hukuki, teknik) birlikte hareket etmek
 • Hem şirket içinde hem de şirket dışında ve dünya çapında uluslararası bir bağlamda, geniş bir paydaşlar ağıyla birlikte bir iş ilişkileri ağı geliştirmek ve bunu sürdürmek
 • Proje liderlerine dünyanın belirlenmiş bölgeleri için iş stratejileri ve politikaları geliştirmede yardımcı olmak
 • Gaz ve Enerji, Arama ve Üretim ve diğer işlevlerin üyelerinden meydana gelen bütünleşik proje ekiplerine dahil olmak


Öğrendiğiniz beceriler görevinize göre farklılık gösterirken, güçlü ve zayıf yanlarınıza da bağlıdır. Görevlerin çoğu, size şu alanlarda yeterlilik kazanma imkanı verir:

 • Sorunların analizi ve çözümü
 • İş Planlama ve değerlendirme
 • Sözleşme yönetimi
 • Katılma ve etkileme
 • Pazarlama
 • Şirket içi ve şirket dışı paydaş yönetimi
 • Ticari personel için teknik bilgi birikimi
 • Anlaşma yapma