Jump menu

Main content |  back to top

Görevinize bağlı olarak şunları yapabilirsiniz:

  • Kaynak geliştirme ve çözümleme
  • Yerel ve küresel tedarikçi ilişkilerini yönetme
  • İhale ve pazarlıkları yönetme
  • Taahhütleri çözümleme.