Shell'de sürdürülebilirlik, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda etkilidir. Artan nüfusun ihtiyaç duyduğu enerjiyi insanların emniyetine ve çevreye saygı göstererek, sorumluluk bilinciyle sunmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik, işlerimizin uzun ömürlü olmasında ve toplumun bir üyesi olarak üstlenmiş olduğumuz rolümüzde temel önem taşır.

Sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşımımız, iş faaliyetlerimize üç seviyede entegre olmuştur:

1. Emniyetli, verimli, sorumlu ve kârlı bir iş yapmak

Yaklaşımımızın temeli budur ve emniyet, çevre ve topluluk katılımını yönetmek üzere küresel standartları, süreçleri ve araçları uygulamayı içerir. Projelerimiz ve tesislerimiz genelinde olayları önlemek ve mümkün olduğu yerde olumsuz çevresel ve sosyal etkilerden kaçınmak ve bunları en aza indirmek için çalışma biçimimizi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yıllık sürdürülebilirlik raporumuzda performansımızı raporluyoruz.

2. Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde daha fazla fayda yaratmak

İşlerimiz uzun vade için planlanmıştır ki bu, on yıllar boyunca bir topluluğun parçası olabileceğimiz anlamına gelir. İş alanları açarak, yerel tedarikçilerden kaynak temin ederek, vergi ve imtiyaz hakları ödeyerek yerel ekonomileri geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Yerel toplulukların ihtiyaçlarına yönelik toplumsal projeleri destekliyoruz.

3. Enerjide daha sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine yardımcı olmak

Önümüzdeki yıllarda, artan çevre baskısı karşısında ekonomik kalkınma için daha fazla ve daha temiz enerjiye ihtiyaç duyulacak. Düşük karbonlu enerji çözümlerine ve enerji verimliliğini artıran, emisyonları azaltan ileri teknolojilere yatırım yapıyoruz. Enerji ve iklim politikası konusunda toplumla diyaloğa katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ancak dünyanın karşılaştığı küresel zorlukların ölçeği bir şirketin veya bir sektörün çözemeyeceği kadar büyük. Özel sektörün, kamunun ve sivil toplumun enerjide daha sürdürülebilir bir gelecek kurmak için birlikte çalışmasını savunuyoruz.

Shell'in sürdürülebilirlik yaklaşımı

Shell'in sürdürülebilirlik yaklaşımının 3 seviyesini gösteren bir üçgen. 1. Seviye: Emniyetli, verimli, sorumlu ve kârlı bir işletmecilik yapmak; 2. Seviye: Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde daha fazla fayda yaratmak; 3. Seviye: Enerjide daha sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine yardımcı olmak

Sürdürülebilirlik'te Daha Fazlası

Çevre

Shell, enerjiyi sorumluluk bilinciyle temin ederek dünyanın, kullanılan enerjinin gezegene minimumdüzeyde etki yaptığı bir geleceğe doğru yol almasına yardımcı olur.

Topluluklar

Nerede çalışırsak çalışalım yakınımızdaki toplulukların refahına katkıda bulunmak için iyi bir komşu olmayı amaçlıyoruz.