Bu çözümlerden biri olarak, karbon nötr madeni yağları portföyümüze ekledik.1 Gerek üretim sürecinde tercih edilen hammaddeler gerekse de Shell'in doğaya yönelik yaptığı yatırımlar sonucunda sahip olduğu karbon kredileri portföyü, bu ürünlerin karbon nötr olmasına olanak sağlamıştır. Shell’in portföyüne aldığı karbon nötr ürünler hem otomotiv sektöründe hem de endüstrinin farklı alanlarında kullanıma uygundur. Bu çalışma,günümüzde madeni yağ endüstrisindeki en büyük ve en önemli sürdürülebilirlik çalışmalarından biri olup 200 milyon litreden fazla yüksek performanslı madeni yağların kullanımından doğabilecek karbon salınımını2 nötürlermeyi amaçlamaktadır.

Hedefimizi yerine getirmemizdeki en önemli 2 madde şu şekildedir:

  • Ürünlerimizden kaynaklı ortaya çıkabilecek karbon salınımını azaltmak
  • Müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak

Ürünlerimizden kaynaklı ortaya çıkabilecek karbon salınımını azaltmak

Rüzgar türbini, toprak yol ile yeşil alanda rüzgar çiftliği.

Karbon emisyonlarından kaçınmak

İşimizin merkezine geri dönüşüm düşüncesini yerleştirmek
Shell olarak, küçük plastik ambalajlarda daha fazla geri dönüştürülmüş içerik kullanmayı planlamaktayız. Küçük plastik ambalajlarımızda geri dönüştürülmüş reçine kullanımı üzerinde çalışıyoruz. Ambalajlarımızdan kaynaklı karbon ayak izimizi 2016'ya kıyasla %4 oranında azalttık ve 2021 yılında plastik ambalaj portföyümüzde minimum %40 oranında dönüştürülmüş reçine kullanmayı hedefliyoruz. Ayrıca, plastik kova gibi daha büyük ambalajlarımızdan bazılarını da geri dönüştürülmüş reçine içerecek şekilde üretmek için planlamalar yapıyoruz.

Daha az sera gazı (GHG) üreten ambalajlar e tasarlamak
Sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak farklı ambalaj konseptlerini araştırmaktayız. (ör. farklı malzemeler veya farklı tedarik zinciri modelleri kullanılan). Örneğin, Shell'in Ecobox'ı (Ekonomik Kutu), hafif ticari araçlarda kullanılan motor yağları için geleneksel plastik ambalajlara alternatif olarak sunulmaktadır. Bu da ambalajdaki plastik kullanımını %80'den fazla ve karbon salınımını %60'tan fazla azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Dağlara doğru giden kamyon.

Karbon emisyonlarını azaltmak

Tesislerimizin enerji verimliliğini artırmak
2016 yılından bu yana operasyonlarımızdaki karbon yoğunluğumuzu %30'un üzerinde azalttık.[1]
Tesislerimizin enerji verimliliğini artırmayı sağlamak amacıyla tüm tesislerimizde enerji izleme yönetim sistemleri (EMS) ve LED aydınlatma sistemleri kurduk. Örneğin, Tianjin fabrikasındaki EMS pilotu, 2017 ile 2018 arasında elektrik kullanımında %8,5'lik bir azalma sağlanmasına yardımcı oldu.

Yenilenebilir enerji kullanımımızı artırmak
Madeni yağ tesislerimizde kullanılan elektriğin %50'sinden fazlası artık yenilenebilir elektrik sözleşmeleri dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir ve Shell tesislerimizin geri kalanında güneş enerjisi kurulumlarını genişleterek bu miktarı artırmayı planlamaktayız. Bu paneller yılda 7.500 MWh'den fazla elektrik üretmektedir ve yıllık karbon salınımı bazında yaklaşık 4.500 ton GHG emisyonlarının önlenmesini sağlayacaktır.

Tedarik zincirimizin karbon emisyonlarını azaltmak
Shell olarak, filomuzda geleneksel kamyonlara göre daha düşük karbon salınımı gerçekleştiren LNG kamyonları kullanmaya başladık. Buna ek olarak, nakliye rotalarımızı optimize ettik. Bu da yılda yaklaşık 4.000 metrik ton karbon emisyonlarının azaltılmasına olanak sağlamıştır.

[1]Shell’in kendi raporlarına dayanmaktadır.

Güzel parlak güneş ışınları ile baharda Sessiz Orman.

Karbon emisyonlarını sıfırlamak

Ürünlerimizin üretiminden kullanımına kadar tüm süreçlerde ortaya çıkan karbon emisyonlarını nötrlemek

Doğaya yönelik yapılan yatırımlar sonucunda sahip olunabilecek karbon kredilerini kullanmak

Doğal ekosistemleri korumak

1"Kullanılan hammadde (örn. baz yağ ve katkı maddeleri), üretim süreci, paketleme, nakliye, kullanım ve kullanım ömrü süresince ortaya çıkabilecek emisyonlar da dahil olmak üzere tüm süreçlerde nötürlenen karbonu içerir. CO₂, CH₄, N₂O değerlerinin tamamından kaynaklanan emisyonlar, “karbon eşdeğeri” (CO₂e) olarak adlandırılır.

2Shell’in kendi raporlarına dayanmaktadır.

 Karbon emisyonlarını nasıl dengeliyoruz?

Karbon emisyonlarını nasıl dengeliyoruz?

Müşterilerimizin sürdürülebilir çözümlere giderek daha fazla ihtiyaç duyduğunun farkındayız. Dolayısıyla, artan bu talebi karşılayabilmek için Shell olarak, müşterilerimizin hem operasyonel hem de sürdürülebilirlik hedeflerine fayda sağlayacak çözümler sunmak için sürekli çalışıyoruz. Bu çözümlerden biri olarak, karbon nötr madeni yağları 4 portföyümüze ekledik.* Gerek üretim sürecinde tercih edilen hammaddeler gerekse de Shell'in doğaya yönelik yaptığı yatırımlar sonucunda sahip olduğu karbon kredileri portföyü, bu ürünlerin karbon nötr olmasına olanak sağlamıştır. Shell’in portföyüne aldığı Shell Helix karbon nötr motor yağları otomotiv sektöründe kullanıma uygundur.

[*]"Kullanılan hammadde (örn. baz yağ ve katkı maddeleri), üretim süreci, paketleme, nakliye, kullanım ve kullanım ömrü süresince ortaya çıkabilecek emisyonlar da dahil olmak üzere tüm süreçlerde nötrlenen karbonu içerir. CO₂, CH₄, N₂O değerlerinin tamamından kaynaklanan emisyonlar, “karbon eşdeğeri” (CO₂e) olarak adlandırılır.

Müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına nasıl yardımcı oluyoruz?

Bu ancak aşağıdaki özelliklere sahip olan yüksek performanslı ürünlerin sunulması ile gerçekleştirilebilir;

  • Sürtünmeyi, aşınmayı ve yıpranmayı azaltan
  • Motorların ve makinelerin ömrünü uzatan
  • Yakıt ekonomisini, yağ değişim aralığını ve enerji verimliliğini artıran

Shell Helix Karbon Nötr Motor Yağı, kullanıcılara yüksek performans sunarken aynı zamanda daha düşük emisyon ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlar. *

Yukarıdaki iki temel maddeyi birleştirmek Shell’in müşterilerine daha fazla ve daha temiz enerji çözümleri sunmasına yardımcı olacaktır. Shell Madeni Yağlar, müşterilerinin karbon salınımlarını azaltmalarına yardımcı olurken aynı zamanda araç ve ekipmanlarına yüksek performans ve uzun ömür sağlamayı hedeflemektedir.

* Tasarruf edilen her 1 litre yakıtın tüm süreçlerinden ortaya çıkan karbon salınımına eşdeğerdir. Endüstri referans yağı ile karşılaştırılan Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği - ACEA M 111 yakıt ekonomisi sonuçlarına dayanmaktadır)

YASAL BEYANLAR:

SHELL KARBON NÖTR MADENİ YAĞLAR

Yasal Uyarılar

YASAL AÇIKLAMA

İlişkili süreçler, harici, akredite bir Doğrulama Kuruluşu olan Lloyd's Register tarafından bağımsız olarak gözden geçirilmiştir. Bu doğrulama aşağıdaki işlemleri içerir:

Ayrıca, bağımsız, akredite bir doğrulama kuruluşu, bir ürün düzeyinde karbon yoğunluğu hesaplamaları için anahtar parametrelerin ve metodolojilerin öznesi olan modeli uluslararası ISO 14040/44 standardına göre eleştirel bir incelemeye tabi tutmuştur. Bu görevin amaçlarına uygun olarak, harici bağımsız endüstri uzmanlarından oluşan bir inceleme paneli oluşturuldu.

Dipnotlar:

  1. Global Madeni Yağlar: Pazar Analizi ve Değerlendirme Raporu 2019, Kline
  2. Müşteriler ve tüketiciler, markaların sürdürülebilir ürünler ve hizmetler sunmalarını giderek daha fazla bekliyorlar ve küresel olarak %74'ü çevresel kaygılardan bahsediyor. Tüketiciler, markaların sürdürülebilir seçimler yapmalarını kolaylaştırmasını istiyor (%43), Project Maximus, Shell Insights + Kantar, Kasım 2019
  3. Kline & Co
  4. Bu belge bağlamında, "Net Sıfır Karbon" ve "Karbon Nötr" terimleri birbirinin yerine kullanılmıştır ve Shell Madeni Yağlarının farklı bölgelerde nasıl markalandığını yansıtır. Shell'in bu ürünlerin CO₂e ayak izinin net sıfır olmasını sağlamak için üstlendiği yaklaşımda hiçbir fark yoktur.

SÜRÜŞ KIYASLAMASINA BAĞLI EMİSYON MİKTARI YASAL METİN:

Bu kıyaslamalar yalnızca açıklama amaçlıdır. Shell, kıyaslamaların doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği veya ilgi düzeyine ilişkin açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermez ve analojilerin hesaplanması veya bu tür analojilerin kullanımı veya iddialarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir kayıp, zarar veya masraftan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sürüşten kaynaklanan gerçek emisyonlar, her uygulamada değişen parametrelere duyarlıdır ve burada arabanın boyutu veya türü, yolcuların sayısı ve şehir karşısında otoyol sürüşü gibi varsayımlar gereklidir. Bu nedenle, bu rakamlar herhangi bir özel durum veya faaliyeti temsil ediyor olarak alınmamalıdır. Sürüş kıyaslamaları, araçlardan gelen doğrudan CO₂, CH4 ve N₂O emisyonlarına dayanmaktadır ve yakıt üretimi ve dağıtımından kaynaklanan emisyonları (yaşam döngüsü emisyonları) kapsamamaktadır. Yakıt emisyon faktörleri Birleşik Krallık DEFRA (İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı) (2019), sürüş mesafeleri Google Haritalardan (2020) ve ABD ve AB sürüş mesafeleri US DOT (Ulaştırma Bakanlığı) (2018) ve EU ODYSSEE-MURE'den (2017) alınmıştır.

DİĞER YASAL UYARILAR:

Bu belge, Shell'in Sky senaryosundan verileri ve analizleri içerir. Sky senaryosu, Shell'in daha önce yayınlanmış olan Dağlar ve Okyanuslar keşif senaryolarının aksine, toplumun Paris Anlaşması'nın bu yüzyılda küresel ortalama sıcaklıklardaki artışı iki santigrat derecenin (2 ° C) altında kadar tutma hedefine ulaştığı varsayımına dayanmaktadır. Bazı varsayımlara dayalı olarak hazırlanan Shell'in Dağlar ve Okyanuslar senaryolarının aksine, Sky senaryosu, teknik olarak mümkün bir şekilde Paris Anlaşması'nın amacına ulaşmak için özel olarak tasarlandı. Bu senaryolar, yöneticilerin gelecekteki iş ortamına ilişkin bakış açılarına meydan okumak için 40 yılı aşkın süredir Shell'de kullanılan devam eden bir sürecin parçasıdır. Yönetimi, yalnızca uzaktan mümkün olabilecek olayları bile dikkate alacak şekilde geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle senaryoların gelecekteki olası olayların veya sonuçların tahminleri olması amaçlanmamıştır.

Ek olarak, 23 Şubat 2021, itibariyle Shell'in işletme planlarının ve bütçelerinin Shell'in Net Sıfır Emisyon hedefini yansıtmadığını belirtmek önemlidir. Shell'in amacı, gelecekte işletme planlarının ve bütçelerinin bu yeni Net Sıfır Emisyon hedefine yönelik bu hareketi yansıtacak şekilde değişmesidir. Ancak, bu planların ve bütçelerin Shell müşterileri ve toplum için Net Sıfır Emisyonu ekonomisine doğru harekete ayak uydurması gereklidir. Ayrıca, bu belgede Shell'in "Net Karbon Ayak İzine" başvurabiliriz. Bu kavram enerji ürünlerimizin üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını, tedarikçilerimizin bu üretim için tedarik etmede kullandığı karbon emisyonlarını ve sattığımız enerji ürünlerinin kullanımıyla müşterilerimizin karbon emisyonlarını içerir. Shell yalnızca kendi emisyonlarını kontrol eder. Shell'in "Net Karbon Ayak İzi" teriminin kullanımı yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve bu emisyonların Shell veya yan kuruluşlarına ait olduğunu ima etme amacı taşımaz.

1Madeni yağ üretimi ile ilgili ve Shell Dahili Raporlamasına dayanan kendi operasyonlarını içerir.

Sıkça Sorulan Sorular

Her Araca Uygun Motor Yağı

Shell Helix Tam Sentetik Motor Yağları

Üstün performans için Shell Helix Tam Sentetik Motor Yağları ürün ailesi hakkında bilgi alın.

Shell Helix Yarı Sentetik Motor Yağları

Shell Helix Yarı Sentetik / Sentetik Teknolojili Motor Yağları ürün ailesi hakkında bilgi alın.

Shell Helix Mineral Motor Yağları

Motorunuzun temizlenmesine ve korunmasına yardımcı olan Shell Helix Mineral Motor Yağları ürün ailesini hakkında bilgi alın.

Sürücüler için daha fazlası

Shell Advance Motosiklet Yağları

PurePlus Teknolojisi ile doğalgazdan üretilen Shell Advance motosiklet yağları ürün ailesini keşfedin.

Shell Mobil Uygulaması

Seyahat destinasyonlarından uzman araç bilgilerine ve bu ikisi arasındaki her şeyde yanınızdayız.