Hedef Sıfır azmimiz

Hedef Sıfır azmimiz, tüm faaliyetlerimizde sıfır zararı, sıfır sızıntıyı başarmaktır. Shell'de çalışan herkes her gün bu hedefe ulaşmak için çalışır.

Hedef Sıfır'a ulaşmak için, faaliyet alanlarımız içinde en fazla emniyet riski taşıyan üç farklı alana odaklanıyoruz: kişisel emniyet, süreç emniyeti ve taşımacılık emniyeti.

Enerji sektörü genelindeki emniyet performansının geliştirilmesine yardımcı olmak ve sektörün ticari birlikleriyle ve profesyonel kurumlarla işbirliği içinde çalışarak emniyet deneyimimizi, standartlarımızı ve bilgimizi diğer operatörlerle ve yüklenicilerle paylaşmak istiyoruz.

Hedef Sıfır azmimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Personel emniyeti eğitimi

Kişisel emniyet

Emniyet en önemli önceliğimizdir. Bizim için veya bizimle çalışan herkesin, Shell'in daha emniyetli bir iş yeri haline getirilmesinde önemli bir rolü vardır. Onlardan kendi çalışmalarıyla ilgili emniyet kurallarına ve yönetmeliklerine uymalarını, emniyetsiz şartları önlemek için müdahalede bulunmalarını ve birlikte çalıştığımız kişilere ve topluluklara saygı göstermelerini bekliyoruz.

Shell'de kişisel emniyet hakkında daha fazlasını öğrenin

Süreç emniyeti

Süreç emniyeti, tesis inşasının ilk tasarım aşamasında başlar ve yaşam döngüsü boyunca devam eder; böylece her türlü emniyet tehlikesi potansiyelini tespit edecek ve bunlara müdahale edecek şekilde tesislerin emniyetle işletildiklerinden, düzenli bakımlarının ve teftişlerinin yapıldığından emin olunur.

Shell genelinde süreç emniyeti hakkında bilgi edinin

Araç sürerken emniyet ekipmanı kullanan bir kadın

Taşımacılık emniyeti

Kara yolu taşımacılığı, iş faaliyetlerimizin pek çoğunda gerekli bir aşamadır. Toplam olarak Shell çalışanları ve yüklenicileri, 70'ten fazla ülkede her yıl yaklaşık 1 milyar kilometre sürüş yapmaktadırlarki, bu her gün dünyanın çevresinde 70 tur yapmaya denktir. Yol emniyeti felsefemiz, sürücünün kabiliyeti, aracın durumu, kara yolu şartları ve yerel çevre gibi risk alanlarına odaklanmaktadır. Ayrıca kara yolu taşımacılığının öncelikli kullanımına olan ihtiyacı da azaltmaya çalışıyoruz: en emniyetli yolculuk henüz çıkılmayandır.

Shell'de taşımacılık emniyeti hakkında daha fazla bilgi edinin

Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda yol emniyeti programlarımız hakkında daha fazlasını keşfedin

Çalışan sağlığı ve refahı

Olumlu çalışma ve yaşam şartlarının, daha emniyetli ve daha verimli bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunduğunainanıyoruz.

Çalışanlarımızı ve yüklenicilerimizin emniyeti ve sağlığı için neler yaptığımızı öğrenin

Ürün yöneticiliği

Ham petrol ve doğalgaz üretiyoruz ve bunları yakıt, madeni yağve her gün kullandığımız pek çok ürünü hazırlamada kullanılan kimyasallar olacak şekilde rafine ediyoruz. Bu ürünlerin, üretiminden satışına kadar emniyetli olmasına özen gösteriyoruz. Buna ürün yöneticiliği diyoruz.

Ürünlerimizin ortaya koyduğu potansiyel sağlık, emniyet ve çevre risklerini anlamak ve yönetmek için bu riskleri dikkatle değerlendiriyoruz. Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz, ürünlerimizin ardındaki bilimde meydana gelen değişiklikleri takip ediyoruz ve bu riskleri daha da azaltmaya yardımcı olması halinde araştırmaları destekliyoruz.

Shell'de ürün yöneticiliği hakkında daha fazla bilgi edinin ve emniyet veri dökümleri ile ürün yönetimi özetlerine ulaşın

Sürdürülebilirlik'te Daha Fazlası

Shell'de sürdürülebilirliğin anlamı

Shell'de sürdürülebilirlik sorumlu bir şekilde enerji sağlamak, insanlara, güvenliklerine ve çevreye saygı göstermek anlamına gelir.