Hindistan Fotoğrafçılık Projesi, Hollanda, 2014 - Haziran LNG tankları

Artan nüfusun yaşamını desteklemek ve iyileştirmek için dünyamızın enerjiye ihtiyacı var. Shell enerjiyi sorumluluk bilinciyle temin ediyor: çevreye yönelik her türlü etkiyi sınırlı tutmayı ve daha düşük karbonlu bir geleceğe geçişi desteklemeyi amaçlıyoruz.

Daha düşük karbonlu bir dünyaya doğru

Shell, iyi bir yaşam kalitesini mümkün kılmada iklim değişikliği sorununu ve enerjinin rolünü uzun zaman önce fark etmiştir. Teknolojik gelişmeler ortaya çıkarken düşük karbonlu işletmeleri ve tüketici tercihleri ile fırsatlarını ileri taşıma yolunda etkili politikaların ve kültürel değişimin temel önem taşıdığına inanıyoruz.

Shell, düşük karbonlu elektrik ve yakıt seçeneklerine geçiş sağlamak amacıyla CO2 emisyonları için manidar bir bedel ödenmesini gerektiren devlet önderliğindeki karbon “fiyatlandırma” mekanizmalarının oluşturulma çalışmalarını destekler.

İklim değişikliği ve enerji geçişi hakkında daha fazla bilgi edinin

Enerjide daha temiz bir gelecek oluşturmak için neler yaptığımızı keşfedin

Sızıntıları önlemek

Petrol veya ürün sızıntıları çevreye zarar verir ve çalışanlarımız ile komşu topluluklar için risk teşkil eder. Tehlikeli madde sızıntılarını ve kaçaklarını önlemek amacıyla tesislerimizin iyi tasarlanmış olduğundan, emniyetle işletildiğinden ve uygun biçimde incelenip bakımının yapıldığından emin olmak için çok çalışıyoruz. Meydana gelen sızıntılara müdahale etmemiz için gereken teçhizata ve beşeri deneyime yatırım yapıyoruz.

Hava kalitesi

Fosil yakıt üretmek ve kullanmak, hava kalitesini etkileyebilir. Müşterilerimiz için daha verimli taşıt yakıtları geliştirdik ve motorlu taşıt kullanıcılarının yakıt verimliliğini iyileştirmeye odaklandık. Ayrıca faaliyetlerimizden kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için çalışıyoruz; bu çalışmalarımıza nitrojen oksit, kükürt dioksit emisyonlarını ve uçucu organik bileşimleri sınırlı tutmak da dâhildir.

Shell ve daha temiz yakıtlar hakkında daha fazla bilgi edinin 
Müşterilerimizin emisyonlarını azaltmalarına nasıl yardımcı olduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin

Shell Çevre Koordinatörü bir su numunesini test ediyor

Temiz su

Su kullanımımızı yönetmek ve temiz su kullanımımızı azaltmak üzere yeni yaklaşım ve teknolojileri uygulamaya koymak için adımlar atıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde su yönetmeliklerine uyuyor ve ayrıca sektörümüzün en iyi uygulamalarıyla örtüşen kendi zorunlu su standartlarımızı oluşturuyoruz. 

Su kısıtlamaları insanları yerel veya bölgesel düzeyde etkileme eğilimi gösterdiği için temiz su kullanımımızı yerel şartlara göre ayarlıyoruz. Bazı durumlarda faaliyetlerimizde temiz suyun alternatiflerini kullanıyoruz; bunlar arasında geri dönüştürülmüş su, işlenmiş kanalizasyon suyu ve tuzu alınmış su bulunuyor.

Shell ve temiz su hakkında daha fazla bilgi edinin

Biyolojik çeşitlilik

Projelerimiz yerel biyolojik çeşitliliği ve yerel toplulukları etkileyebilir. Faaliyetlerimizin biyolojik çeşitlilik yönünden zengin veya koruma altındaki kritik yaşam alanları başta olmak üzere bu alanlar üzerindeki her türlü olası etkisini azaltmaya yardımcı olacak katı standartlar uyguluyoruz.

Aralarında Earthwatch, Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Doğa Korumacılığı ve Sulak Alanlar Uluslararası Örgütü'nün de bulunduğu bazı koruma örgütleriyle birlikte çalışıyoruz. Biyolojik çeşitlilik ortaklarımızla yürüttüğümüz projelerimiz, faaliyetlerimizin yakınındaki doğal yaşam alanlarını ve ekosistemleri yeniden kazandıracak çalışmaları içeriyor.

Biyolojik çeşitlilik çalışmalarımız, karayı ve denizi koruma projelerimiz hakkında daha fazlasını keşfedin

Enerjinin geleceği

Dünyanın artan nüfusuna daha çok miktarda ve daha temiz enerji sunmak için teknik bilgimizi, teknolojimizi ve inovasyon yapma kapasitemizi kullanıyoruz.

Daha temiz bir enerji geleceğine doğru

Sürdürülebilirlik'te Daha Fazlası

Shell'de sürdürülebilirliğin anlamı

Shell'de sürdürülebilirlik sorumlu bir şekilde enerji sağlamak, insanlara, güvenliklerine ve çevreye saygı göstermek anlamına gelir.

Sosyal Yatırım Programlarımız

Nerede çalışırsak çalışalım yakınımızdaki toplulukların refahına katkıda bulunmak için iyi bir komşu olmayı amaçlıyoruz.