Hindistan Fotoğrafçılık Projesi, Hollanda, 2014 - Haziran LNG tankları

Güneş ve rüzgar gibi daha fazla yenilenebilir enerjinin daha temiz bir enerji geleceği için kritik önem taşıdığını görüyor ve aynı zamanda değişimin kolay ve hızlı bir şekilde olamayacağını da biliyoruz. Bu nedenle insanların iyi bir yaşam kalitesine ulaşmasına ve bunu korumasına yardımcı olmadaki rolümüzün öneminin elbette ki farkındayız.

Dünyada kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 3'ünü sağlayan bir şirket olarak biz de iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çaptaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla temiz enerjiye geçiş inisiyatifimizi uzun süre önce başlattık. Böylece tüm dünyada ulaşılabilir ve temiz enerjinin öncüsü olma yolunda önemli bir adımı atmış olduk.

Daha Düşük Karbonlu Bir Geleceğe Doğru

Shell, enerji dönüşümünde önemli bir küresel rol üstleniyor. Daha temiz enerji çözümleri sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artırmak üzere 2016 yılında global düzeyde “Yeni Enerjiler” iş kolumuz kuruldu; biyo-yakıtlar, hidrojen ve rüzgâr enerjisi de dâhil olmak üzere enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için gerekli olan çeşitli düşük karbonlu teknolojilere yatırımlar yaptık.

İklim değişikliği ve enerji geçişi hakkında daha fazla bilgi edinin

Enerjide daha temiz bir gelecek oluşturmak için neler yaptığımızı keşfedin

Sızıntıları önlemek

Petrol veya petrol ürünleri sızıntıları çevreye zarar verirken aynı zamanda çalışanlarımız ve çevre için de risk teşkil etmektedir. Tehlikeli madde sızıntılarını ve kaçaklarını önlemek amacıyla tesislerimizin iyi tasarlanmış olduğundan, emniyetle işletildiğinden ve uygun biçimde incelenip bakımının yapıldığından emin olmak için çalışmalarımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Meydana gelen sızıntılara müdahale etmemiz için gereken teçhizata ve deneyime sahip olmak adına yatırımlarımızı bu alanda sürdürmeye devam ediyoruz.

Hava kalitesi

Fosil yakıt üretmek ve kullanmak, hava kalitesini etkileyebilir. İş ortaklarımız için daha verimli taşıt yakıtları geliştiriyor ve motorlu taşıt kullanıcılarının yakıt verimliliğini iyileştirmeye odaklı çalışıyoruz. Ayrıca faaliyetlerimizden kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için yaptığımız çalışmalarda; nitrojen oksit, kükürt dioksit emisyonlarını ve uçucu organik bileşimleri sınırlı tutmak için araştırmalarımızı sürdürüyoruz.

Shell ve daha temiz yakıtlar hakkında daha fazla bilgi edinin 
Müşterilerimizin emisyonlarını azaltmalarına nasıl yardımcı olduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin

Shell Çevre Koordinatörü bir su numunesini test ediyor

Temiz su

Su kullanımımızı iyi yönetmek ve temiz su kullanımımızı azaltmak üzere yeni yaklaşım ve teknolojileri uygulamaya koymak adına birçok yeni adım atıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde su yönetmeliklerine uyarken aynı zamanda sektörümüzün en iyi uygulamalarıyla örtüşen, kendi zorunlu su standartlarımızı oluşturuyoruz.

Su kullanım standartları yerel veya bölgesel düzeyde değişiklik gösterdiği için temiz su kullanımımızı yerel koşullara göre ayarlıyoruz. Bazı durumlarda faaliyetlerimizde temiz suyun alternatiflerini kullanıyor; bunlar arasında geri dönüştürülmüş su, işlenmiş kanalizasyon suyu ve tuzu alınmış deniz suyu gibi alternatifler ile ilerliyoruz.

Shell ve temiz su hakkında daha fazla bilgi edinin

Biyolojik çeşitlilik

Faaliyetlerimizin biyolojik çeşitlilik yönünden zengin veya koruma altındaki kritik yaşam alanlarını etkileme olasılığını göz önünde bulundurarak, her türlü olası etkiyi azaltmaya yardımcı olacak katı standartlar uyguluyoruz.

Aralarında Earthwatch, Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Doğa Korumacılığı ve Sulak Alanlar Uluslararası Örgütü'nün de bulunduğu bazı koruma örgütleriyle birlikte çalışıyoruz. Yaptığımız iş birlikleriyle, biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik yürüttüğümüz projelerimiz, faaliyetlerimizin yakınındaki doğal yaşam alanlarını koruma ve ekosistemleri yeniden kazandırmaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Enerjinin geleceği

Dünyanın artan nüfusuna daha çok miktarda ve daha temiz enerji sunmak için teknik bilgimizi, teknolojimizi ve inovasyon yapma kapasitemizi kullanıyoruz.

Daha temiz bir enerji geleceğine doğru

Sürdürülebilirlik'te Daha Fazlası

Shell'de sürdürülebilirliğin anlamı

Shell'de sürdürülebilirlik sorumlu bir şekilde enerji sağlamak, insanlara, güvenliklerine ve çevreye saygı göstermek anlamına gelir.

Sosyal Yatırım Programlarımız

Nerede çalışırsak çalışalım yakınımızdaki toplulukların refahına katkıda bulunmak için iyi bir komşu olmayı amaçlıyoruz.