Shell olarak Araştırma ve Geliştirme’ye sürekli yatırım yapıyoruz. Shell Bilim insanları, araştırmacıları ve mühendisleri; üniversiteler, araç üreticileri gibi farklı sektörlerden de konularında uzman olan kişilerle birlikte daha fazla yakıt ekonomisi, daha uzun ekipman ömrü ve daha gelişmiş yakıt teknolojileri konularında işletmelerin gelişimlerine katkıda bulunacak çalışmalar yürütmektedirler.

Shell Ticari Yakıtlar olarak bu doğrultuda çeşitli sektörlere benzin, dizel, fuel oil, kalorifer yakıtı, gazyağı kategorilerinde ürünler temin etmekteyiz. Kaliteli ürünlerimizin yanında bu ürünlerden en iyi verimi alabilmenize yardımcı olması için geliştirdiğimiz çeşitli hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz.

Yakıt Teknolojisi Fark Yaratır:

Shell FuelSave Diesel yakıttan tasarruf etmeniz için geliştirildi:

%3’e varan yakıt tasarrufu* - enjektörlerde oluflan birikintilerin oluşlumunu önlemeye yardımcı olur

Daha az bakım maliyeti - motordaki paslanmayo önlemeye ve motoru temiz tutmaya yardımcı olur

Daha fazla çalışma saati - daha az köpürme özelliği sayesinde yakıt dolumunu h›zlandırmaya yard›mcı olur

Daha düşük CO2 emisyonu ve duman - Şirket araç ve ekipmanlarınızdan yayılan CO2 ve siyah dumanı azaltmaya yardımcı olur** 

* Ekipmanın/arac›n ömrü boyunca. Yak›t ekonomisi formülü olmayan standart dizelle karfl›laflt›r›ld›¤›nda Shell FuelSave Diesel kullan›larak yoldaki a¤›r hizmet tipi dizel motorlar taraf›ndan üretilen normal çal›flma koflullar›nda dahili test sonuçlar› baz al›nm›flt›r. Tasarruf ekipmana/araca, sürüfl koflullar›na ve tarz›na göre de¤iflebilir.

** A¤›r hizmet tipi motorlarda Euro III’e kadar, Euro III dahil.

Daha fazla bilgi için

Shell Ticari Yakıtlar Hakkında

Shell Ticari Yakıtlar olarak dünya genelinde 18’den fazla ülkede, 5.000’den fazla müşterimize inşaat, taşımacılık, madencilik, petrol arama ve üretim ile şehir içi deniz taşımacılığı gibi farklı iş alanlarında taşıma ve endüstriyel tüketime yönelik yakıtlar tedarik ediyoruz.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Shell & Turcas olarak; kaliteli yakıtlar, emniyetli ikmal operasyonlarımız, yaygın ve etkin bayi ağımız, ihtiyaca yönelik çözüm odaklı ve inovatif yaklaşımımız ile kurumsal müşterilerimizin memnuniyetini sürdürülebilir şekilde en üst seviyede tutmak öncelikli hedefimizdir.

öne çikan içerik

Kalite Zinciri

Sizlere daima daha iyisini, daha kalitelisini sunmak için çalışıyoruz!

İşletmelere Yönelik Madeni Yağlar

Sizin ki gibi işletmelere her gün sunduğumuz teknik hizmetlerimiz olan uzman tavsiye, destek ve vaka çalışmaları hakkında bilgi alın.

Shell Filo Çözümleri

Shell Filo Çözümleri, yakıt tedarikçisi olmanın ötesinde firmaların çözüm ortağı oluyor ve filo yönetimi için çözümler sunuyor.