Injection systems

Enjeksiyon Sistemleri, Yakıt Performansı ve Makine Arızası: Aradaki Gizli Bağlantı

İşletme maliyetlerini ve duruş sürelerini azaltmak veya bir şirketin verimliliğini ve kârlılığını artırmak, her zaman büyük ölçekli değişikliklerin yapılmasını gerektirmeyebilir. İnşaat sektöründe çalışan yöneticiler, yakıt enjeksiyon sistemi gibi araçlarının merkezinde yer alan en küçük bileşenlere daha fazla özen göstererek de bilançolarına büyük ve pozitif bir katkıda bulunabilirler.

Yazar: Elitza Terzova, Shell Ticari Yakıtlar Global Ürün Müdürü Tarih: Şub 04, 2021

İnşaat şirketleri, yüksek performanslı bir yakıt tercih ederek bakım maliyetleri ve diğer harcamalardan tasarruf sağlayabilir. Genellikle, işletme maliyetlerini azaltmanın veya şirketin verimliliğini ya da kârlılığını artırmanın yollarını ararken filo genelinde telematik çözümlerinin uygulanması, gelecek nesil ekipmanların kullanılması veya diğer yüklü yatırımların yapılması gibi büyük çaplı değişikliklerin gerekli olacağını düşünürüz. Ara sıra gözden kaçırılan bir nokta da inşaat yöneticilerinin, araçlarının merkezinde yer alan en küçük bileşenlere daha fazla özen göstererek yaratabilecekleri büyük ve pozitif bilanço etkisidir. Yakıt enjeksiyon sistemi buna örnek olarak verilebilir.

Yakıt enjektörü, elektronik olarak kontrol edilen bir vanadır. Aracın yakıt pompası aracılığıyla yakıt sağlanan enjektör, yakıta basınç uygular ve ince yapıda bir buhar olarak püskürtülmesini sağlar. Yakıt havayla karışır, silindire dolar ve burada piston stroku tarafından ısıtılır. Yüksek sıcaklık, motora güç vererek yakıtın ateşlenmesini sağlar.

Enjektörler tıkandığında veya aşındığında, motorun tüm parçaları yetersiz bir verimlilikte çalışır ve hatta arızalanabilir. Bir çalışmada, korozyon tortularının varlığının enjeksiyon miktarını %26 oranında azalttığı gösterilmiştir1. Bu, tekerleklere iletilen enerji miktarını azaltır ve yakıt tüketimini artırır.

Modern motorlardaki yakıt enjektörleri her zamankinden daha verimli hale gelmiştir. Yakın zamanda geliştirilen bir enjektörün, eski enjektör sistemlerine göre yakıt verimliliğinde %15 artış sağladığı belirtilmektedir2. Ancak, enjektörler ne kadar verimli olursa uygun koşullar altında muhafaza edilmeleri de tasarlandıkları motor performansını sağlamaları açısından o kadar önemli hale gelir.

Öyleyse, inşaat alanı ve ekipmanının yönetiminden sorumlu kişiler, ekipman yararını ve şantiye verimliliğini artırmak için yakıt enjektörlerinden ve motorlarından en iyi şekilde nasıl yararlanabilir?

Aktif tortu kontrolü katkı maddelerine sahip gelişmiş yakıtların kullanılması, modern, verimli ve rekabetçi inşaat operasyonlarının dayanak noktasıdır.

İnşaat alanı, yakıt enjektörleri için zorlu koşulları olan bir ortamdır.

Bir motor için inşaat sahasında bulunmak, zorlu koşullara maruz kalmak anlamına gelir. Yol inşaat sahalarında yapılan bir çalışmada, havada, işe başlamadan önce bulunandan %25 daha fazla toz ve partikül bulunmuştur3. Kazı makinesi, kamyon ve vinç gibi araçlar genellikle zorlu koşullarda uzun saatler boyunca çalışmaktadır. Diğer sektörlerdeki araçların aksine bunlar, parçalarına ayırma ve bakım için düzenli olarak kapalı bir depoya alınmaz.

Bu; devam eden bakım, yakıt türü ve yağlama dahil inşaat ekipmanlarının çalışma koşullarının, güvenilir bir enjektör ve motor performansını sağlamak için uygun şekilde optimize edilmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir. Dahası, motor teknolojilerinin yaşı ve standardı global olarak değişiklik gösterse de sektör, motor bileşenlerinin karmaşıklığı ve çetrefilli doğası konusunda genel bir ilerleme kaydetmiştir. Bu sistemler şüphesiz daha yüksek performans potansiyeline sahipse de, kir ve kirletici maddelere karşı daha hassastır. Sonuç olarak bunlar, yalnızca optimum verimliliği sağlamak için değil, aynı zamanda motor arızası, enjektör değişimi, acil ekipman kiralama gibi planlı olmayan ve genellikle yüksek maliyetlerden kaçınmak için daha büyük bir koruma standardına ihtiyaç duyar.

Bu nedenle yakıt enjektörlerinizin bakımı, filo ve iş performansına yapılan bir yatırımdır. Temiz enjektörlerin tıkanma veya arızalanma olasılığı daha azdır. Bu, özellikle inşaat sahalarında önem kazanan bir avantaj olarak makine arızaları ve planlı olmayan duruş sürelerini azaltır. Böylece, programların kesintiye uğraması, sözleşmeye bağlı ceza riskinin oluşması ve kurumsal itibarın yaralanması gibi kaybedilen zamanın şirket düzeyinde yaratabileceği hasarlara karşı korunulmasına yardımcı olur.

Verimlilik hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, yüksek işlevli ve bakımı uygun şekilde yapılmış bir enjektör sistemi, püskürtme verimliliğini yükselterek motorun güç çıkışını artırır. Bu, her saatin önemli olduğu zorlu operasyonlarda, ekipman birimi başına kullanımı ve elde edilen çıktıyı iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, yakıt tüketimini azaltarak işletme maliyetlerinden daha fazla kesilmesine ve şirketler için ileriye dönük bir odak haline gelen yakıtla ilgili CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur.

construction site

Doğru yakıt fark yaratabilir. Neden mi?

Aracınız ister yeni ister eski olsun, standart dizel ile çalıştığında zamanla karbon tortuları oluşur. İşte burada katkı maddeli, farkılaştırılmış yakıtlar devreye girer. Temizleyici katkı maddelerine sahip yakıtlar, karbon tortularının yanı sıra parçacıklı maddeler, korozyon partikülleri, su ve biyodizel söz konusu olduğunda mikroorganizmalar gibi diğer kirleticilerle mücadele etmek üzere özel olarak formüle edilmiştir. Bu tür temizlik katkı maddelerini içeren yakıtların kullanılması, yakıt enjektörlerinin hacimsel verimliliğini %5'e kadar artırabilir4.

Bir şirketin, optimize edilmiş bakım programının bir parçası olarak yüksek performanslı katkı maddeleri içeren yakıt kullanımı ile elde edebileceği faydalara iyi bir örnek olarak Malezya'daki Malbumi Grubu verilebilir. Malezya'nın inşaat sektöründeki liderlerinden biri olan grup, 300'den fazla inşaat aracı ve 60 sabit jeneratörden oluşan filosunu DYNAFLEX Teknolojisi ile geliştirilmiş Shell FuelSave Diesel'e geçirmiştir.

Sonuçlar da hızla netlik kazanmıştır. Şirketin makine baş teknisyeni Liew Yun Len, konu hakkında, "Daha önce hiç bu kadar hafif ve kolay silinebilen bir enjektör karbon tortusu görmemiştik.” yorumunda bulunmuştur. Geçmişte, şirket yakıt enjektörlerini temizlemek, bakımını yapmak ve değiştirmek için yılda on binlerce ABD dolarının yanı sıra çok fazla zaman ve emek harcıyordu.

Shell'deki katkı maddeli bir yakıta geçildiğinden beri, tortular oldukça hafif ve herhangi bir değişime gerek kalmadan kolayca silinebilir hale gelmiştir. Malbumi'nin sahibi Edward Ang, konu hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle belirtmektedir: "Artık tüm dizellerin aynı olduğuna inanmıyoruz. DYNAFLEX Teknolojisi ile geliştirilen Shell FuelSave Diesel bizim için fark yarattı.”

Aktif tortu kontrolü teknolojisine sahip Shell FuelSave Diesel gibi gelişmiş katkı maddeli yakıtlar, yalnızca karbon tortularının oluşmasını önlemek için tasarlanmamıştır. Bunlar ayrıca motorda halihazırda mevcut olan tortuları da temizlemektedir. Ayrıca, yakıtın korozyona karşı koruma ve buğulanmayı önleme özelliklerini artırmak ve yakıtın depolanması sırasında içeri girebilecek suyun aşındırıcı veya yakıtı yıpratıcı etkisini en aza indirmek için tasarlanmış bileşenler de içerebilir.

man with trucks
Edward Ang, Malbumi Grubu Sahibi

Değer katan yakıt tercihinin dayanağı

Aktif tortu kontrolü katkı maddelerine sahip gelişmiş yakıtların kullanılması, modern, verimli ve rekabetçi inşaat operasyonlarının dayanak noktasıdır.

Doğru yakıt seçimi, inşaat şirketlerinin, operasyonun yapıldığı ortamın zorlu koşullarına karşı dayanıklılığı en üst düzeye çıkarmaktan tutun verimliliği, güvenliği ve üretimi artırmaya kadar ekipman güvenliğini sağlamasına ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olabilir.

Tüm bu faktörler, toplam işletme maliyetini önemli ölçüde düşürüp inşaat operasyonlarında, hem bugün hem de gelecek için uzun süreli üstünlük sağlayabilir ve sonuçta, pazardaki zorlukların üstesinden gelmek ve sektörlerinin ön saflarında kalmalarına yardımcı olmak için onları daha iyi bir hale getirebilir.

Yakıt enjektörü bakımı

Aktif tortu kontrolü katkı maddelerine sahip gelişmiş yakıtları kullanmanın yanı sıra, yakıt enjektörlerinin optimum performansta güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak için atabileceğiniz başka adımlar da mevcuttur:

  • Araç kılavuzunda belirtildiği gibi, sürücülerin veya araç bakımından sorumlu kişilerin, enjektörlere ne zaman ve nasıl bakım yapılması gerektiğini bildiklerinden emin olun.
  • Enjektörlerde tortu oluşup oluşmadığını (güç kaybı, siyah duman vb.) anlamak için motoru takip edin ve hemen harekete geçin.
  • Enjektörler tıkanırsa veya arızalanırsa, temizlenmesi veya değiştirilmesi için kalifiye birinden yardım alın.
  • Ayrıca, toplam işletim maliyetini düşürmeye yardımcı olacak doğru yakıt kullanım ve bakım uygulamaları konusunda yakıt uzmanlarından teknik tavsiye isteyin.
fuel injector maintenance

Dipnotlar

1. M. I. Karamangila and R. A. Taflan. “Experimental investigation of effect of corrosion on injected fuel quantity and spray geometry in the diesel injection nozzles”, Fuel, Volume 112, 2013, p. 600.
2. The International Institute of Marine Surveying (IIMS). (2019).New diesel injector set to change fuel systems and reduce emissions. Kaynağından ulaşılabilir.
3. Font, A., Baker, T., Mudway, I., Purdie, E., Dunster, C. and Fuller, G. (2019).Degradation in urban air quality from construction activity and increased traffic arising from a road widening scheme. Science Direct. Kaynağından ulaşılabilir.
4. Cooke, E. (2019). ISIS Improving the efficiency of engine fuel delivery – one neutron at a time. Isis.stfc.ac.uk. Kaynağından ulaşılabilir.

Neden Shell Tİcarİ YakItlar?

Farklılaştırılmış Yakıt Çözümlerimiz

Emisyonları azaltırken işletim verimliliğini artırmak, bugün işletmeler için giderek büyüyen bir sorundur. Buna bağlı olarak, yakıt ve enerji seçimleriniz filo performansınızı önemli ölçüde etkileyebilir.

Toplam İşletme Maliyeti Faydaları

Maliyetlerinizi azaltmak ve işletme verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için bütüncül yaklaşımımızı keşfedin.