Digital Technology

Dijital Teknoloji - İnşaat Sektörünün İhtiyaç Duyduğu Yıkıcı Değişim

Dijitalleşme ve inşaat, her zaman yan yana kullanılan iki kelime olmayabilir. Bir inşaat uzmanından dijital çözümlerin şirketlerin işte karşılaştıkları temel zorluklarının üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Yazar: The B1M Complete Kurucu Ortağı ve Direktörü Fred Mills iş birliği ile Shell Ticari Yakıtlar tarafından hazırlanmıştır. Tarih: Şub 04, 2021

"Sevgili inşaat sektörümüz uzun süredir değişmeden kaldı; fakat artık olduğu gibi kalmasına daha fazla tahammül edemeyiz." Fred Mills'in, şu an dünyada en fazla aboneye sahip inşaat kanalı olan The B1M'in kurucu ortaklığını üstlendiği zamanki en önemli amacı, sektörü hem algı hem de performans açısından çevresindeki yıkıcı iş modellerine daha uygun hale getirmeye yardımcı olmaktı.

En başta karşılaştığı zorluk, geleneksel olarak nispeten tutucu ve yavaş ilerleyen bir sektörde bu kadar önemli değişiklikleri hayata geçirmenin hiç de kolay olmadığı gerçeğiydi. Son 20 yılda, üretim sektöründeki %3.6'lık büyümeye kıyasla global inşaat sektöründe yalnızca %1'lik bir ilerleme kaydedildi1. Mevzuat değişikliklerinin, artan çevresel sorunların ve değişen enerji kaynaklarının ışığında Mills, geleneksel inşaat modelinin sürdürülebilirlikten giderek uzaklaştığını fark etti. Peki buna cevabı ne mi oldu? "Dijital teknolojileri, sektörü daha iyi hale getirecek değişiklikleri yapmanın bir yolu olarak görüyordum."

İnşaat Şirketlerinin Karşılaştığı Zorluklar

İnşaat sektöründeki dijital teknoloji yeni bir tartışma konusu olmasa da çoğu kişinin en iyi şekilde nasıl yaklaşacağını bilmediği bir konu olmaya devam etmektedir. Ancak, iş dünyasının değişmesi, marjların daralması ve işletim taleplerinin artmasıyla birlikte, dijital yıkıcılığın sağlanması, şirketlerin işlerinde karşılaştığı temel zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak açısından giderek daha gerekli hale gelmektedir.

Peki, bu zorluklar nelerdir? Shell Ticari Yakıtlar tarafından kısa bir süre önce yürütülen global bir çalışmada, inşaat şirketlerinin karşılaştığı en acil üç sorunun verimliliği artırmak (%47), işletme maliyetleri artarken kârlılığı korumak (%37) ve rekabetçi bir pazarda diğerlerinden ayrışmaktır (%37)2. Tahmin edilebileceği üzere, bu kadar dar marjların olduğu bir ortamda, bu sorunlar arasındaki ortak bağ finansaldır.

Her Şey Yakıt Seçimiyle Başlar

Biraz daha ayrıntılı bakarsak, bu çalışma, işletme maliyetlerinin ortalama %20'sinin yakıta ayrıldığını gösterir3. Bunun farkına varılması, yüksek performanslı bir yakıt seçip bunu ekipman performansını en üst düzeye çıkarabilecek doğru dijital teknolojilerle eşleştirerek yerindelik, süreçler ve üretim verimliliği gibi başlıca unsurları optimize etmek için temel bir fırsat sunar.

"İnsanlar daha fazla yüksek performanslı yakıt kullanmaya başlarsa veya yakıt verimliliğini artırırlarsa, bu, üretkenlik ve marjlarda anında iyileşme sağlayabilir."

Fred Mills

Mills, düşüncelerini, "İnsanlar daha fazla yüksek performanslı yakıt kullanmaya başlarsa veya yakıt verimliliğini artırırlarsa, bu, üretkenlik ve marjlarda anında iyileşme sağlayabilir." sözleriyle ortaya koymaktadır. Ancak, yakıt seçimi ve dijital teknoloji birlikte düşünüldüğünde gerçek faydalar ortaya çıkar.

construction digital

Dijital Teknolojiler Şantiye Verimliliğine Nasıl Katkıda Bulunur?

Dijital teknolojiler ve yakıtla ilgili hususların bir araya getirilmesi genellikle gözden kaçsa da, verimliliğin iki temel faktörü bu noktada ortaya çıkmaktadır: Dahili (kullanılan sarf malzemelerinin bir sonucu olarak elde edilen ekipman performansı) ve harici (tesislerde geçerli olan daha geniş çaplı süreçler). Ufukta çok çeşitli teknolojiler bizi beklerken şu anda mevcut birçok özellik de bugün işlerimiz açısından faydalı bir etki yaratabilir.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Şirketlerin ulaşabildiği veri miktarı arttıkça yapay zeka yetenekleri de artmaktadır. Mills'in de belirttiği gibi: "Yapay zeka, makine performansından personelin izlenme yöntemlerine kadar sektörün sahadaki günlük operasyonlarına kadar giderek daha önemli hale gelen bir rol üstlenmeye başladı. Büyük Veri’den yararlanmak ürkütücü görünse de yapay zekanın bu veriyi bir araya getirme ve işleme potansiyeli, envanter izleme ve zamanlama gibi yerinde görevlerde büyük verimliliklerin kilidini açabilir. Sürekli makine öğrenimi, yakıt ihtiyaçlarını izleyip tahmin ederek yakıt optimizasyonu üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir ki bu, şirketlerin %69'unun faydalı bulduğu bir konudur4. Bu da sonuç olarak, aşırı satın alıma (fonları gereksiz yere harcama), aşırı stoklama ve ilgili yakıtın eskimesi riskine karşı koruma sağlar.

Bağlanabilirlik ve Otomasyon

Dijital bağlanabilirlik ve otomatik teknolojiler, yakıt dahil olmak üzere sarf malzemeleri ve materyallerin kullanımını çeşitli yollarla optimize etme ve böylece, boş zamanı azaltma, rota optimizasyonu sağlama, varlık üretkenliğini artırma (saat başı çıktı) ve genel tesis veya proje verimliliğini en üst düzeye çıkarma kabiliyetine sahiptir. İnşaat sektöründe bunlar genellikle robotik, otonom araçlar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) şeklinde karşımıza çıkar. Ancak, yakın zamanda, sensörlerin ve akıllı cihazların çoğalmasıyla tümüyle bağlantılı iş sahaları da görmeye başlayacağız. Mills, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde belirtmektedir: "Nesnelerin İnterneti'nin şantiyelerde daha büyük bir rol üstlenebilecek potansiyele sahip olduğuna kesinlikle inanıyorum. Burada, şantiyenin farklı yönleri merkezi bir gösterge panosuna aktarılabilir ve yapay zeka, saha yönetiminin nasıl iyileştirilebileceği konusunda eksiksiz bilgiler sağlayabilir."

Örneğin, dijital bir start-up olan MachineMax, off-road filoların yetersiz kullanımının sektörde yol açtığı milyarlarca pound değerindeki sorunu çözmek amacıyla yapay zeka ve bağlanabilirliği bir araya getiren yeni bir telematik platformunu piyasaya sürmüştür. Bu çözüm, gerçek zamanlı veri ve analizleri saha operatörlerine sunmak üzere bir bulut bilişimi kullanmadan önce araç kullanımını, boşta çalışmayı ve performansı canlı izleyecek benzersiz bir makine yetisi oluşturur. Bu sadece toplam işletme maliyetini (TCO) düşürmekle kalmaz, aynı zamanda tesis üretkenliğini de artırır.

Dijital bir start-up olan MachineMax, off-road filoların yetersiz kullanımının sektörde yol açtığı milyarlarca pound değerindeki sorunu çözmek amacıyla yapay zeka ve bağlanabilirliği bir araya getiren yeni bir telematik platformunu piyasaya sürmüştür.

digital tech with white man

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Belki de inşaattaki en heyecan verici dijital gelişmeler, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla yaşanmıştır. Bunun önemli bir örneği, bağlı sensörler ve veri setleri sayesinde kullanıcıların fiziksel bir saha veya binanın sanal bir kopyasına gerçek zamanlı olarak erişmesine olanak tanıyan dijital eşleştirmedir.

Bunun, yerinde verimlilik ve enerji ve bununla ilgili emisyon azaltımı dahil olmak üzere kaynakların optimizasyonu açısından büyük etkileri mevcuttur. Lean Construction Institute'a göre, tasarım ve inşaat sektöründe gerçekleştirilen faaliyetlerin yaklaşık %70'i "katma değeri olmayan" veya atık olarak sınıflandırılmaktadır5. Şimdi, bir şantiye yöneticisinin sahada herhangi bir çıktı gerçekleştirmeden önce burayı sanal olarak deneyimleyip inşaat için hazırladığını hayal edin. Mills, bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: "Bu, yalnızca 'verileri anlamak' açısından değil, aynı zamanda insanlarla, bulundukları ortamda işlerin nasıl işlediğine yönelik etkili bir şekilde etkileşim kurma açısından da harika bir deneyim."

Tasarım ve inşaat sektöründe gerçekleştirilen faaliyetlerin yaklaşık %70'i "katma değeri olmayan" veya atık olarak sınıflandırılır.

Personelinize Gerekli Donanımı Sağlamak ve Geleceğe Hazırlanmak

Dijitalleşmeyi "yeni normal" haline getirmeye çalışırken bulmacaya yerleştirilmesi gereken son parça da, personele gerekli donanımı sağlamak ve mevcut teknolojik gelişmeleri takip ettiğinden emin olmaktır. Şirketlerin %37'si, yeni araç ve motor teknolojilerinin kullanımı ile ilgili çalışanlara eğitim verme konusunda önümüzdeki yıllarda işleri açısından temel bir zorlukla karşılaşacaklarını vurgulamaktadır6. Bu sorunla mücadele etmek için dijital uzmanları inşaat sektörüne çekmeye yardımcı olabilecek tutarlı bir yetenek yönetimi stratejisi benimsemek gerekir. Mevcut personele, somut verimliliklerin yolunu açmak üzere dijital teknolojiyi kullanmak için gereken bilgi ve anlayışı sağlamak da aynı derecede önemlidir. Bunlar, günlük görevlere fayda sağlayacak ve yakıt gibi yüksek harcama gerektiren alanlarda gerçek işletme maliyeti iyileştirmeleri yapılmasına katkıda bulunacaktır.

Shell Ticari Yakıtlar gibi enerji uzmanlarıyla ortaklık kurmak, şirketlerin en iyi uygulamaları bünyelerine entegre etmelerine yardımcı olabilir ve bu, Shell FuelSave Diesel gibi yüksek kaliteli, farklılaştırılmış yakıtlarla birleştirildiğinde, bugünden itibaren genel olarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir. Bu konuda Mills, "İş birliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar için bir yol çizmeli ve bugün hangi adımların atılabileceğini anlamalarına yardımcı olmalıyız, ki yakıt verimliliği de kesinlikle bu adımların arasında yer alıyor." şeklinde konuşmuştur.

Roma'nın bir günde inşa edilmemesi gibi, inşaat sektörü de bir gecede tamamen dijital hale gelmeyecektir. Ancak, adım adım yürüyerek kademeli olarak bir ilerleme sağlanabilir. Dijitalleşme, toplam işletme maliyetini düşürmeye, verimliliği artırmaya ve küresel inşaatı 21. yüzyıla tam anlamıyla taşımaya yardımcı olmak için sektörün ihtiyaç duyduğu yıkımdır. Mills, kendini en çok heyecanlandıran konunun sektörün artık değişmeye başlaması olduğunu belirtiyor.

Fred Mills’den İnşaatta Dijital Teknolojiye Yaklaşıma Yönelik En İyi 3 İpucu
 

1. Bu araç ve tekniklerin işiniz açısından ne gibi faydaları olabileceğine odaklanın - Kendinize "Bu işi dijital teknoloji kullanarak nasıl daha iyi hale getiririz?" sorusunu yöneltin. "Kutucuğu işaretleyip" geçmek yerine elinizdeki işi düşünün ve neyin mantıklı bir yatırım olacağına karar verin.

2. İnsanlara ne yapacaklarını söylemek yerine onları etkileyin - Sahadaki insanlara, bu teknolojilerin, iş yaşamları ve dahil oldukları süreçler üzerinde sahip olabileceği faydaları anlamalarına yardımcı olun. Şu anki çevrenizde gerçekleştirilen operasyonları daha iyi anlamak oldukça güçlü bir etki yaratabilir.

3. Başarısız olmaktan korkmayın, hızla ayağa kalkın ve yolunuza devam edin - İsteksizlik veya başarısız olma korkusuna dayalı geleneksel inşaat kültürü, teknoloji şirketlerinin çalışma şekliyle tamamen çelişir niteliktedir. Bunlardan ders çıkarın ve hata yaparak sürekli gelişmeyi öğrenin.

Dipnotlar

1 McKinsey Global Institute, ‘Reinventing Construction: A Route To Higher Productivity’, 2017.

2 Shell Commercial Fuels, Thought Leadership Construction Sector Global Report, 2018.

3 Shell Commercial Fuels, Thought Leadership Construction Sector Global Report, 2018.

4 Shell Commercial Fuels, Thought Leadership Construction Sector Global Report, 2018.

5 Lean Construction Institute, ‘Learning to See Waste’.

6 Shell Commercial Fuels, Thought Leadership Construction Sector Global Report, 2018.

Neden Shell Tİcarİ YakItlar?

Toplam İşletme Maliyeti Faydaları

Maliyetlerinizi azaltmak ve işletme verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için bütüncül yaklaşımımızı keşfedin.