Construction why housekeeping matters

Bakımın önemi: Verimli operasyonlar için zemin hazırlama

Çalışma verimliliğinin artırılması, inşaat sektörünün değişmeyen önceliğidir. Bu makalede, temel bakım uygulamalarının bu konunun ele alınmasında ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz.

Yazar: Elitza Terzova, Shell Ticari Yakıtlar Global Ürün Müdürü Tarih: Şub 04, 2021

İnşaat sektörünün, yeni teknolojilerin benimsenmesinden tutun çevresel sorunların ele alınmasına kadar değişen birçok önceliği mevcuttur. Bununla birlikte, Shell Ticari Yakıtlar tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, bunların inşaat şirketlerinin gündeminde yer almasına rağmen, bugün ve yakın gelecekte en büyük önceliğin hala işletme verimliliğini artırmaya verildiğini göstermiştir1.

Gerek işlerin son teslim tarihlerine kadar bitirilmesi, gerek emisyonların düşürülmesi gerekse maliyetlerin azaltılmasıyla ölçülen verimliliğin, başarıya giden tüm yolların tartışmasız temelini oluşturduğuna şaşmamak gerekir. Peki, verimliliğin en üst düzeye çıkarılması için inşaat sektöründeki şirketlerin hangi konuya öncelik vermesi gerekir?

Daha yakından bakarsanız, yüklü yatırımların yapıldığı bir sarf malzemesi olan yakıtın yönetiminin uygun şekilde sağlanmadığını görürsünüz. Yakıt, işletme maliyetlerinin %20'sini oluştursa da, bu araştırmaya göre şirketlerin %44'ü, yakıt seçiminin planlı olmayan duruş sürelerine de neden olduğunu belirtmektedir1. İlk bakışta, bu iki istatistik birbiriyle çelişiyor gibi gözükebilir. Önemli bir finansal faktör olan yakıt nasıl olur da verimlilikle ilgili birçok soruna da yol açabilir? Buraya son bir istatistik eklersek, her şey daha anlaşılır olacaktır: İnşaat şirketlerinin sadece %16'sı, yakıtlarını "oldukça etkili" bir şekilde yönettiklerini belirtmektedir.

Yakıt, işletme maliyetlerinin %20'sini oluştursa da, bu araştırmaya göre şirketlerin %44'ü, yakıt seçiminin planlı olmayan duruş sürelerine de neden olduğunu belirtmektedir.

Bu sorunu ele almak için yeni makinelere, teknolojiye veya personele yatırım yapmanız gerekmez. Aksine, yapmanız gereken şey, daha iyi bir bakım stratejisi benimsemek kadar kolay bir değişikliğe gitmek olabilir. Bu süreç, yüksek kaliteli ve farklılaştırılmış dizel satın almakla başlar1, ardından doğru depolamadan, etkili kullanım ve gerekli eğitime kadar etkili bir yakıt bakım programı uygulamakla devam eder. Sonuç olarak, inşaat şirketlerinin, yakıt yatırımlarından yerinde ve en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar.

Why Housekeeping Matters

 

Güvenli Depolama

Ankete katılanların %41'i yakıt depolama şeklinin arızaların yaşanmasına neden olabileceğini kabul etmektedir1. Bunun nedeni, tesise gelen yakıtın, bazıları tarafından sürecin sonu olarak görülmesidir. Halbuki, süreç daha yeni başlamaktadır. "Gözden ırak olan gönülden de ırak olur" atasözü, burada geçerli olmamalıdır. Aslında, tam tersi bir yaklaşım benimsenmelidir. Yetersiz depolama uygulamalarıyla performansını sınırlandıracaksanız (ve gereksiz harcamalar çıkarıp daha düşük verimlilikle çalışacaksanız) yüksek kaliteli ve farklılaştırılmışdizel satın almanın neredeyse hiçbir anlamı yoktur.

Tank Seçimi

Bu sorunla mücadele etmek için, önce yakıtın depolandığı tankın türü ve bu depolamanın yakıt kalitesini, ekipman verimliliğini ve genel iş performansını nasıl etkilediği düşünülmelidir. Zira, dizel uygun şekilde depolanmadığı zaman bozulmaya başlayacaktır. Bu nedenle, uyumlu malzemelerden yapılmış tankları; örneğin, dizele sızmayacak ve saflığını bozmayacak kaplamalı çelik tankları kullanmayı düşünebilirsiniz.

Koşulların Yönetimi

Yakıt depolama yönetmeliklerine uygun hareket etmek ve güvenlik risklerinden kaçınmak için tanklar, özel olarak ayrılmamış binaların içinde muhafaza edilmemeli, dış ortamda tutulmalıdır. Tanklar sürekli olarak çevresel koşullara maruz kaldığı için bu durum, kendi sorunlarını da beraberinde getirir. Oksijen, ışık ve sıcaklık ile temastan kaynaklanan oksidasyonu azaltmak üzere tankların bu koşullara maruz kalmasını önlemek için tanklar sıkıca kapatılmalı ve dizelin sıcaklık arttıkça eskimeye meyilli olmasından dolayı ısıdan uzak ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yere yerleştirilmelidir. Aşırı sıcaklık değişimleri olması durumunda oluşabilecek nem yoğunlaşması da takip edilmelidir.

construction

Etkili Elleçleme

 

Bununla birlikte, etkili depolama uygulamaları sağlansa da kontaminasyon riski tamamen ortadan kalkmaz. Doğru bir depolama sürecinin yanında güvenli kullanım prosedürlerinin de uygulanması gerekir. Katılımcıların %60'ı, bu ikisinin yarattığı etkiyi anlamanın önemli olduğunu düşünmektedir1.

Kontaminasyonu Önleme

Çevreden gelen nem, dizel için önemli bir sorun teşkil eder. Yakıttan daha yoğun olan su damlacıkları, tankın dibinde birikecek ve özellikle dizelin biyo-bileşenler içermesi durumunda, eskime ve bakteri oluşumu ihtimalini arttıracaktır. Aslına bakılırsa, %0.05'ten biraz fazla olan su içeriği, dizel enjektörlerinin ömrünü yarı yarıya azaltabilir2. Bu nedenle, tankın içini temiz ve kuru tutmak ve amacına uygun olarak kalmasını sağlamak için planlı tank bakımı yapılması önerilir. Bir de depolama tanklarının genellikle kirli veya tozlu ortamlarda bulunduğu gerçeğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu durum, yakıt doldurma sırasında kontaminasyonu önleyen hava delikleri açmak ve özel bakım uygulamak gibi işlemler gerektirir.

%0.05'ten biraz fazla olan su içeriği, dizel enjektörlerinin ömrünü yarı yarıya azaltabilir.

Yakıtı İzleme

Ne yazık ki yakıt karışımına su girmesini tam anlamıyla önlemek gerçekçi bir düşünce olmayabilir. Dolayısıyla, depolama tanklarının sürekli olarak izlenmesi ve böylece, dizelin amacına uygun bir özellikte olduğundan emin olunması gerekir. Birçok depolama tankı, buna yardımcı olacak şekilde periyodik olarak suyun boşaltılmasına olanak tanıyan alt vanalarla birlikte tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra; mührün sağlamlığının korunması, filtrelerin tıkanmasının önlenmesi ve deponun sızıntıya neden olabilecek herhangi bir hasara karşı korunması gibi kontroller de düzenli olarak uygulanmalıdır. Tanklar daima, uzun süre kullanılmadıkları durumlarda, hava neminin yoğunlaşmasını ve korozyonu en aza indirmek için yakıt borusunun üzerinde küçük bir hava boşluğu olacak şekilde nispeten dolu tutulmalıdır.

Yakıt daha uzun süre depolanırsa (veya zorlu koşullarda sadece birkaç aylığına bile olsa), numunelerin alınması ve yakıtın hala iyi durumda olup olmadığının kontrol edilmesi dahi düşünülebilir.

Eğitim ve Ortaklıkların Önemi

10 şirketten 6'sı, üst yönetim de dahil olmak üzere, işletmelerindeki tüm bölümlerin, uygun yakıt depolama ve kullanımın etkilerini anlamasının ne kadar önemli olduğunu kabul etmektedir. Bu yüzden, kilit mesajların tüm şirket geneline aktarılması hayati önem taşımaktadır1. Eğer şirketiniz, bilgi paylaşımı konusunda sıkıntı yaşıyorsa, önce bu üç önemli ipucuna göre hareket etmeyi deneyebilirsiniz.

Etkili Yakıt Yönetimi Uygulamak için 3 En İyi İpucu
 

1. Yetersiz yakıt depolama ve kullanımının verimlilik ve performans ile ilgili sonuçlarını ön plana çıkararak en iyi yakıt bakım uygulamaları hakkında düzenli personel eğitimi gerçekleştirin.

2. İşiniz için doğru yakıt yönetimi stratejisini uygulamanıza yardımcı olacak, mevcut operasyonlarınızı kapsamlı sektör uzmanlığı ve bilgisiyle destekleyebilecek Shell Ticari Yakıtlar gibi yakıt uzmanları arayın.

3. Uygun yakıt bakımı uygulandığında ekipmanın performansını ve güvenilirliğini artırabilen ve toplam sahip olma maliyetini düşürebilen, verimlilik, buğulanmayı önleme ve yakıt stabilitesi avantajlarına sahip gelişmiş katkılı bir dizel seçin.

İnşaat, son teslim tarihlerinden tutun materyallerin ölçülmesine kadar sayılar üzerine kurulu bir sektördür. Giderek daralan kâr marjları ile inşaat şirketleri, mümkün olan her yerden kazanç sağlamalıdır. Shell'in yürüttüğü ankete benzer araştırmalar, bu sayıların ayrıntılı bir dökümünü hazırlayarak kazançların nasıl elde edilebileceğini incelemektedir. Bu durumda, yüksek kaliteli, katkılı yakıt seçeneklerine yönelip güvenilir yakıt uzmanlarıyla ortak olan işletmeler, başarılı yakıt bakım stratejilerini benimseyerek somut performans avantajları elde edebilir.

Dipnotlar

1Shell Ticari Yakıtlar tarafından yetki verilen ve bağımsız araştırma şirketi Edelman Intelligence tarafından yürütülen bu anket, 10 ülkede (Almanya, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Hollanda, Filipinler, Singapur, Güney Afrika, Tayland, Türkiye) inşaat sektöründen 500 akaryakıt karar merciine uygulanmıştır.

2 David Doyle. Effects of Poor-Quality Fuel on Diesel Engine Reliability, 16 May 2012, ALS Tribiology. Kaynağından ulaşılabilir.

Neden Shell Tİcarİ YakItlar?

Toplam İşletme Maliyeti Faydaları

Maliyetlerinizi azaltmak ve işletme verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için bütüncül yaklaşımımızı keşfedin.