İSEÇ’e olan bağlılığımız

Shell Ticari Yakıtlarda hepimiz aşağıdaki konulara derinden bağlıyız:

*İnsanlara zarar gelmemesi amacından sapmamak
*Çevreyi korumak
*Ürün ve servislerimizi sağlarken kullandığımız materyal ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak
*Enerji kaynakları, ürünler ve servislerimizi bu amaçlarla tutarlı bir şekilde geliştirmek
*İSEÇ performansımızla ilgili şeffaf bilgi paylaşımında bulunmak
*Sektörümüzde bu konuda en iyi örneklerin uygulamasına liderlik etmek
*İSEÇ konusunu diğer kritik iş konuları gibi yönetmek
*Bütün Shell Ticari Yakıtlar çalışanlarının bağlılık hissedebileceği bir kültür yaratabilmek

Bu sayede gurur duyabileceğimiz bir İSEÇ performansına sahip olarak müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve toplumun tamamen güvenini kazanmayı, iyi bir komşu olup sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İSEÇ Politikamız:

Shell Ticari Yakıtlar:

* Yasayla uyumlu ve sürekli performans gelişimi hedefli, sistematik bir İSEÇ yönetimi yaklaşımına sahiptir.
*Bu konuda gelişim için hedefler koyar; performansını ölçer, değerlendirir ve raporlar.
*Üstlenici firmaların da İSEÇ yönetiminde ilkelere uygun hareket etmesini talep eder.
*Kendi operasyonu altında bulunan iş ortaklarından da bu politikayı uygulamalarını talep eder ve onların da iş ortaklarının aynı politikayı uygulamaları yönünde destek verir.
*Çalışanların performans değerlendirilmesinde ve ödüllendirilmesinde İSEÇ’in de yer almasını sağlar.

öne çikan içerik

Hakkımızda

70'ten fazla ülkede ortalama 86.000 çalışanımızla küresel bir enerji ve petrokimya şirketler grubuyuz.

Sürdürülebilirlik

Shell'de sürdürülebilirlik, dünyanın artan ihtiyacını karşılamak için enerjiyi sorumluluk bilinciyle temin etmektir.

Enerji ve İnovasyon

Önümüzdeki yıllarda daha çok miktarda, daha temiz enerjiyi açığa çıkarmak için insan dehasını, inovasyon yapma kapasitemizi ve teknolojiyi nasıl kullandığımız.