Günümüzde en temiz yanan hidrokarbon olan doğal gaz, önemli bir enerji kaynağıdır. Ancak, yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyan birçok yer gaz rezervlerinden uzakta bulunuyor. Bölgesel uzaklık neticesinde, gazı transfer etmek amacıyla kurulacak boru hattı inşaatı hem maliyetli hem de külfetli bir operasyona dönüşüyor. Bunun için doğal gazı, belirli bir soğutma işlemi uygulayarak sıvı faza geçiriyor ve daha kolay ve güvenli bir şekilde depolayarak denizaşırı ülkelere taşınması için hacimsel olarak küçültüyoruz.

Shell, 50 yılı aşkın süredir Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alanında öncü bir rol üstleniyor. Shell’in katılımı sayesinde 1964 yılında Cezayir’in Arzew şehrinde dünyanın ilk ticari LNG sıvılaştırma tesisi faaliyete geçirildi. Aynı yıl içerisinde Cezayir’den İngiltere’ye ilk ticari teslimatını gerçekleştirerek bugünün küresel LNG operasyonunu başlattık.

LNG operasyonunu teknolojik açıdan sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, LNG’yi dünyanın diğer ihtiyaç noktalarına ulaştırmak için yeni yolların arayışına girmekteyiz.  Örneğin; bu amaç doğrultusunda dünyanın en büyük yüzer LNG üretim tesisi olan Prelude FLNG'yi inşa ettik. Bu tesis, karadan ulaşılması neredeyse mümkün olmayan veya ancak yüksek maliyetler sonucunda ulaşılabilecek; sualtında bulunan gaz kaynaklarına ulaşmamıza ve buradaki gaz kaynaklarından faydalanmamıza olanak tanıyor.

Dünyanın en büyük LNG nakliye operatörlerinden biri olan Shell, kendisine doğrudan bağlı yaklaşık 40 LNG taşıyıcıyı yönetip, uzun vadeli sözleşmelerle 50’den fazlasını da devreye sokmayı planlıyor. Toplam pazara bakıldığında bu, küresel LNG filolaların yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır.

LNG nedir ve nasıl kullanılır?

LNG atmosfer basıncında doğal gazın -162°C’a kadar soğutularak renksiz formda sıvı faza geçmiş halidir. Soğutma işleminden geçirilen doğal gaz, sıvılaştırma sonucunda 600 kat küçülerek, taşıma ile depolama süreçlerini çok daha kolay ve güvenli hale getirir. LNG, sıvı halde iken alevlenmez.

Varış noktasına ulaşan LNG gaz tesislerinde yeniden gaz haline dönüştürülür. Bu gaz daha sonra borular aracılığıyla ısı veya elektrik üretmek için evlere, iş yerlerine ve endüstriyel alanlara ulaştırılır. LNG tüm bunların yanı sıra başta gemi, tren ve kamyon tankerleri olmak üzere diğer alanlarda da düşük maliyetli ve temiz yakıt alternatifi olarak aktif olarak kullanılmaktadır.