Ambalajların hafifletilmesi ve sevkiyatların optimize edilmesi

Verimli Atık Yönetimi

Atık yönetimi planlaması yapılması

Worker managing waste

Atıklar sektör için hem operasyonel hem de ekonomik bir yüktür. Atık yönetimi dikkatli planlama, yatırım ve mevzuat farkındalığını gerektirir. Dolayısıyla, atık yönetiminin işletmeler için en çok rağbet gören sürdürülebilirlik faaliyetlerinden birisi olması şaşırtıcı değildir.

Ambalaj Atıkları ve Sevkiyat Optimizasyonu

İşletmeler ambalaj atıklarını azaltmak için, mevcut ambalajların yeniden tasarlanması ve yeni tasarımların çevre dostu olmasının sağlanması gibi çeşitli yöntemleri kullanabilir.

  • Hafifletme yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. Bu strateji sevkiyatın ağırlığını azaltmak için ambalaj boyutunun ve ağırlığının azaltılmasını ve böylelikle karbon ayak izinin düşürülmesini içerir. Araştırmalar, ambalaj ağırlığının %10 azaltılmasının nakliyede kullanılan yakıt miktarının %2 - %8.4 aralığında azalmasına yol açtığını ortaya koymaktadır.
  • Sevkiyat Optimizasyonu bir diğer yaklaşımdır. Bu, aynı miktardaki alana daha fazla sayıda ürün yerleştirerek sevkiyatının optimize edilmesidir. Böylelikle nakliyede kullanılan yakıt miktarı da azalacaktır.

Gerekli Regülasyonlara Uyulması

Tüm dünyada, yönetim organları atık yönetimiyle ilgili gerekli şartları kanunlara eklemektedirler. Farklı tipteki yağların kendilerine özgü bertaraf/imha edilme özellikleri bulunmaktadır ve birçok işletme çok sayıda yağı verimli şekilde nasıl bertaraf/imha etmesi gerektiği hususunda yeterli bilgiye sahip değildir. Atık yağların uygun şekilde bertaraf edilmemesi kirliliğe ve toprak yüzeyinin zarar görmesine yol açacağı için verimli atık yönetimi kritik önem taşımaktadır.1

Dipnot:

1 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720566/

Atık yönetimi, işletmeler için en çok rağbet gören sürdürülebilirlik faaliyetlerinden birisidir.

İlişkili İçerik

Karbon Emisyonlarınızı Azaltmak İçin Her Zaman İşletmenizin Gelirlerinden Ödün Vermek Zorunda Değilsiniz

İşletmeler, performans ile emisyonların salınımını nasıl dengeliyorlar?

Sürdürülebilirliği Desteklemeye Yönelik Ürün ve Hizmetler

Shell Madeni Yağ Çözümleri’nin sürdürülebilirliği destekleyen ürün ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi alın.

Madeni Yağların Sürdürülebilirliğe Katkısı Hakkında Bilinmesi Gereken Beş Madde

Motor yağlarını değiştirerek yakıtta ne kadar tasarruf edebilirsiniz? Daha fazlasını öğrenmek için tıklayın.

Sürdürülebilirlikle iİgili Sıkça Sorulan Sorular

Madeni yağlar ve sürdürülebilirlikle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplar

Shell’de Sürdürülebilirlik

Shell’de Sürdürülebilirlik Ne Anlama Geliyor

Shell’de sürdürülebilirliğin ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi alın.
Gelecek için, daha fazla ve daha temiz enerji sağlanması

Doğa Bazlı Çözümler

Shell’in net sıfır emisyonlu bir şirket haline gelme hedefinin bir parçası olarak çevreye yaptığı sosyal yatırımlar hakkında bilgi alın.