Orman manzarası

Madeni Yağların Sürdürülebilirliğe Katkısı Hakkında Bilinmesi Gereken Beş Madde

Motor yağlarını değiştirerek yakıtta ne kadar tasarruf edebilirsiniz? Daha fazlasını öğrenmek için tıklayın.

1. Madeni yağlardaki ilerlemeler emisyonları azaltma ve filo maliyetlerinden tasarruf sağlama potansiyeline sahiptir.1

Yapılan araştırmalar, motor yağlarının geliştirilmesi ve yüksek performanslı motor yağlarının kullanılmasıyla araçlarda sağlanan ortalama tasarrufun binek otomobillerde yılda 37€ -67€, kamyonlarda yılda 720€ - 1282€ olduğunu ortaya koymuştur.

2. Doğada çözünen yağlar genel olarak daha az yanıcıdır ve çevreye daha duyarlıdır.

Sentetik veya bitkisel yağlar gibi doğada çözünen madeni yağlar çevreye daha duyarlıdır. Bu sebeple doğada çözünen madeni yağlara gün geçtikçe daha çok yatırım yapılmaktadır.2

3. Uygun bertaraf/imha prosedürleri olmadan tüm dünyada kullanılan madeni yağların %50’si çevreye atılmaktadır.3

Madeni yağ kaybının ana sebebi kazayla dökülmedir, bunun sonucunda çevreye zarar verilmektedir. Bu zararın tespit edilmesi zordur.4 Doğada çözünen madeni yağlar, yağların toprakta ve suda kolayca çözünebildiği anlamına gelmektedir.

4. Doğada çözünen madeni yağlar işletmelerin sürdürülebilirlik beklentilerini ve çevre düzenlemelerini karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

Tüketiciler giderek artan bir şekilde işletmelerin iklim değişikliği gibi çevre sorunlarında sorumluluk almalarını beklemektedir. Üretimde doğada çözünen ürünlerin kullanılması tüketicilerin ürünü alırken, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Ayrıca işletmeleri çevreye karşı verdiği zarardan sorumlu tutan çevre düzenlemeleri ve yönetmelikleri de mevcuttur.5

5. Doğada çözünen plastik üretimi, doğada çözünmeyen plastik üretimine göre daha az enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Doğal polimerlerin üretimi için gereken enerji, petrolden üretilen benzeri polimerler için gereken enerjiden %65 daha azdır.6


Dipnotlar:

1 https://atiel.org/images/downloads/pdfs/Ricardo-Lubricants_contribution_to_fuel_economy_final.pdf

2 http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/18206/1/196132_169%20Morledge%20Pre%20Publisher.pdf

3 Mbohwa, C., Madanhire, I. (2016). Mitigating Environmental Impact of Petroleum Lubricants

4 https://pureadvantage.org/news/2017/05/23/biodegradable-lubricants/

5 https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_guidance/ireland.pdf

6 https://www.conserve-energy-future.com/advantages-disadvantages-uses-biodegradable-plastics.php

Yüksek performanslı motor yağlarından sağlanan yakıt tasarrufu binek otomobillerde yılda 37€ -67€, kamyonlarında yılda 720€ - 1282€ ortalama tasarrufa eşittir.

Sustainability and Lubricants

Sürdürülebilirlik ve Madeni yağlar


İşletmeniz içi daha sürdürülebilir bir geleceğin güvenceye alınması 

Sürdürülebilirlik Hakkında Bilgi Alın

İlişkili İçerik

Karbon Emisyonlarınızı Azaltmak İçin Her Zaman İşletmenizin Gelirlerinden Ödün Vermek Zorunda Değilsiniz

İşletmeler, performans ile emisyonların salınımını nasıl dengeliyorlar?

Sürdürülebilirliği Desteklemeye Yönelik Ürün ve Hizmetler

Shell Madeni Yağ Çözümleri’nin sürdürülebilirliği destekleyen ürün ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi alın.

Sürdürülebilirlikle iİgili Sıkça Sorulan Sorular

Madeni yağlar ve sürdürülebilirlikle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

Shell’de Sürdürülebilirlik

Shell’de Sürdürülebilirlik Ne Anlama Geliyor

Shell’de sürdürülebilirliğin ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi alın.
Gelecek için, daha fazla ve daha temiz enerji sağlanması

Doğa Bazlı Çözümler

Shell’in net sıfır emisyonlu bir şirket haline gelme hedefinin bir parçası olarak çevreye yaptığı sosyal yatırımlar hakkında bilgi alın.