Shell, dünya çapında müşterilerine yılda yaklaşık beş milyar litre madeni yağ tedarik etmektedir. Otomotiv, enerji, inşaat, denizcilik, havacılık gibi sektörlere sunduğu ürün ve hizmetlerle araç ve ekipmanlara yüksek performans ve verimlilik sağlamaktadır. 

Günümüzde artan üretimi ve bu üretimin çevreye olan etkilerini dengeleme ihtiyacı doğmaktadır. Artan üretim tüketicilerin ve müşterilerin taleplerinin ve beklentilerinin de artmasına sebep olmaktadır. Tüketiciler ve müşteriler ürün tedarik ettiği firmalardan, performans ve verimlilik beklerken aynı zamanda sürdürebilirliğe hizmet edecek çözümler sunmalarını da beklemektedir. 

Shell'den Karbon Nötr1 Madeni Yağlar

Müşterilerimizin sürdürülebilir çözümlere giderek daha fazla ihtiyaç duyduğunun farkındayız. Dolayısıyla, artan bu talebi karşılayabilmek için Shell olarak, müşterilerimizin hem operasyonel hem de sürdürülebilirlik hedeflerine fayda sağlayacak çözümler sunmak için sürekli çalışıyoruz.

Bu çözümlerden biri olarak, karbon nötr madeni yağları portföyümüze ekledik.Gerek üretim sürecinde tercih edilen hammaddeler gerekse de Shell'in doğaya yönelik yaptığı yatırımlar sonucunda sahip olduğu karbon kredileri portföyü, bu ürünlerin karbon nötr olmasına olanak sağlamıştır.

Shell’in portföyüne aldığı karbon nötr ürünler hem otomotiv sektöründe hem de endüstrinin farklı alanlarında kullanıma uygundur.

Bu çalışma,günümüzde madeni yağ endüstrisindeki en büyük ve en önemli sürdürülebilirlik çalışmalarından biri olup 200 milyon litreden fazla yüksek performanslı madeni yağların kullanımından doğabilecek karbon salınımını nötürlermeyi amaçlamaktadır.3

Hedefimizi yerine getirmemizdeki en önemli 2 madde şu şekildedir:

1. Ürünlerimizden kaynaklı ortaya çıkabilecek karbon salınımını azaltmak

Bu, aşağıda belirtilen yollarla sağlanır;

Karbon emisyonlarından kaçınmak:

 • İşimizin merkezine geri dönüşüm düşüncesini yerleştirmek

Shell olarak, küçük plastik ambalajlarda daha fazla geri dönüştürülmüş içerik kullanmayı planlamaktayız. Küçük plastik ambalajlarımızda geri dönüştürülmüş reçine kullanımı üzerinde çalışıyoruz. Ambalajlarımızdan kaynaklı karbon ayak izimizi 2016'ya kıyasla %4 oranında azalttık ve 2021 yılında plastik ambalaj portföyümüzde minimum %40 oranında dönüştürülmüş reçine kullanmayı hedefliyoruz. Ayrıca, plastik kova gibi daha büyük ambalajlarımızdan bazılarını da geri dönüştürülmüş reçine içerecek şekilde üretmek için planlamalar yapıyoruz.

 • Daha az sera gazı (GHG) üreten ambalajlar tasarlamak

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak farklı ambalaj konseptlerini araştırmaktayız. (ör. farklı malzemeler veya farklı tedarik zinciri modelleri kullanılan). Örneğin, Shell'in Ecobox'ı (Ekonomik Kutu), hafif ticari araçlarda kullanılan motor yağları için geleneksel plastik ambalajlara alternatif olarak sunulmaktadır. Bu da ambalajdaki plastik kullanımını %80'den fazla ve karbon salınımını %60'tan fazla azaltmaya yardımcı olmaktadır.5

Karbon emisyonlarını azaltmak: 

 • Tesislerimizin enerji verimliliğini artırmak

2016 yılından bu yana operasyonlarımızdaki karbon yoğunluğumuzu %30'un üzerinde azalttık.4

Tesislerimizin enerji verimliliğini artırmayı sağlamak amacıyla tüm tesislerimizde enerji izleme sistemleri (EMS) ve LED aydınlatma sistemleri kurduk. Örneğin, Tianjin fabrikasındaki pilot EMS projesi, 2017 ile 2018 arasında elektrik kullanımında %8,5'lik bir azalma sağlanmasına yardımcı oldu.

 • Yenilenebilir enerji kullanımımızı artırmak

Madeni yağ tesislerimizde kullanılan elektriğin %50'sinden fazlası artık yenilenebilir elektrik sözleşmeleri dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir ve Shell tesislerimizin geri kalanında güneş enerjisi kurulumlarını genişleterek bu miktarı artırmayı planlamaktayız. Bu paneller yılda 7.500 MWh'den fazla elektrik üretmektedir ve yıllık karbon salınımı bazında yaklaşık 4.500 ton sera gazı emisyonunun önlenmesini sağlayacaktır.

 • Tedarik zincirimizin karbon emisyonlarını azaltmak

Shell olarak, filomuzda geleneksel kamyonlara göre daha düşük karbon salınımı gerçekleştiren LNG kamyonları kullanmaya başladık. Buna ek olarak, nakliye rotalarımızı optimize ettik. Bu da yılda yaklaşık 4.000 ton karbon emisyonunun azaltılmasına olanak sağlamıştır.

Karbon emisyonlarını sıfırlamak:

 • Ürünlerimizin üretiminden kullanımına kadar tüm süreçlerde ortaya çıkan karbon emisyonlarını nötürlemek
 • Doğaya yönelik yapılan yatırımlar sonucunda sahip olunabilecek karbon kredilerini kullanmak
 • Doğal ekosistemleri korumak 

2. Müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak

Bu ancak aşağıdaki özelliklere sahip olan yüksek performanslı ürünlerin sunulması ile gerçekleştirilebilir;

 • Sürtünmeyi, aşınmayı ve yıpranmayı azaltan
 • Motorların ve makinelerin ömrünü uzatan
 • Yakıt ekonomisini, yağ değişim aralığını ve enerji verimliliğini artıran

Düşük viskoziteli madeni yağlar, yakıt ekonomisini %3'e kadar ve endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliğini %4'e kadar artırabilirken, endüstriyel madeni yağların çoğu, daha az bakım ihtiyacı, daha az parça değişimi ve uzun yağ değişim aralığı gibi faydalar sunar.5 6 Örneğin, yeni nesil GTL bazlı gaz motoru yağımız Shell Mysella S7 N, endüstri standartlarına göre yağ değişim aralığını iki kat artırmanıza olanak sağlar.

Yukarıdaki iki temel maddeyi birleştirmek Shell’in müşterilerine daha fazla ve daha temiz enerji çözümleri sunmasına yardımcı olacaktır. Shell Madeni Yağlar, müşterilerinin karbon salınımlarını azaltmalarına yardımcı olurken aynı zamanda araç ve ekipmanlarına yüksek performans ve uzun ömür sağlamayı hedeflemektedir.

YASAL BEYANLAR:

Yasal Açıklama

SHELL KARBON NÖTR MADENİ YAĞLAR

YASAL AÇIKLAMA 

İlişkili süreçler, harici, akredite bir Doğrulama Kuruluşu olan Lloyd's Register tarafından bağımsız olarak gözden geçirilmiştir. Bu doğrulama aşağıdaki işlemleri içerir:

Ayrıca, bağımsız, akredite bir doğrulama kuruluşu, bir ürün düzeyinde karbon yoğunluğu hesaplamaları için anahtar parametrelerin ve metodolojilerin öznesi olan modeli uluslararası ISO 14040/44 standardına göre eleştirel bir incelemeye tabi tutmuştur. Bu görevin amaçlarına uygun olarak, harici bağımsız endüstri uzmanlarından oluşan bir inceleme paneli oluşturuldu.

CO2e DÖNÜŞÜM KIYASLAMASI YASAL METİN:

Bu kıyaslamalar yalnızca açıklama amaçlıdır. Shell, kıyaslamaların doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği veya ilgi düzeyine ilişkin açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermez ve analojilerin hesaplanması veya bu tür analojilerin kullanımı veya iddialarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir kayıp, zarar veya masraftan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sürüşten kaynaklanan gerçek emisyonlar, her uygulamada değişen parametrelere duyarlıdır ve burada aracın boyutu veya türü, yolcuların sayısı ve şehir karşısında otoyol sürüşü gibi varsayımlar gereklidir. Bu nedenle, bu rakamlar herhangi bir özel durum veya faaliyeti temsil ediyor olarak alınmamalıdır. Sürüş kıyaslamaları, araçlardan gelen doğrudan CO2, CH4 ve N2O emisyonlarına dayanmaktadır ve yakıt üretimi ve dağıtımından kaynaklanan emisyonları (yaşam döngüsü emisyonları) kapsamamaktadır. Yakıt emisyon faktörleri Birleşik Krallık DEFRA (İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı) (2019), sürüş mesafeleri Google Haritalardan (2020) ve ABD ve AB sürüş mesafeleri US DOT (Ulaştırma Bakanlığı) (2018) ve EU ODYSSEE-MURE'den (2017) alınmıştır.

DİĞER YASAL UYARILAR:

Bu belge, Shell'in Sky senaryosundan verileri ve analizleri içerir. Sky senaryosu, Shell'in daha önce yayınlanmış olan Dağlar ve Okyanuslar keşif senaryolarının aksine, toplumun Paris Anlaşması'nın bu yüzyılda küresel ortalama sıcaklıklardaki artışı sanayi öncesi seviyeler üzerinde iki santigrat derecenin çok altına (2 ° C) kadar tutma hedefine ulaştığı varsayımına dayanmaktadır. Akla yatkın varsayımlara ve miktarlara dayalı olarak açık uçlu bir şekilde gözler önüne serilen Shell'in Dağlar ve Okyanuslar senaryolarının aksine, Sky senaryosu, teknik olarak mümkün bir şekilde Paris Anlaşması'nın amacına ulaşmak için özel olarak tasarlandı. Bu senaryolar, yöneticilerin gelecekteki iş ortamına ilişkin bakış açılarına meydan okumak için 40 yılı aşkın süredir Shell'de kullanılan devam eden bir sürecin parçasıdır. Yönetimi, yalnızca uzaktan mümkün olabilecek olayları bile dikkate alacak şekilde geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle senaryoların gelecekteki olası olayların veya sonuçların tahminleri olması amaçlanmamıştır.

Ek olarak, 23 Şubat 2021, itibariyle Shell'in işletme planlarının ve bütçelerinin Shell'in Net Sıfır Emisyon hedefini yansıtmadığını belirtmek önemlidir. Shell'in amacı, gelecekte işletme planlarının ve bütçelerinin bu yeni Net Sıfır Emisyon hedefine yönelik bu hareketi yansıtacak şekilde değişmesidir. Ancak, bu planların ve bütçelerin Shell müşterileri ve toplum için Net Sıfır Emisyonu ekonomisine doğru harekete ayak uydurması gereklidir.

Ayrıca, bu belgede Shell'in "Net Karbon Ayak İzine" başvurabiliriz. Bu kavram enerji ürünlerimizin üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını, tedarikçilerimizin bu üretim için tedarik etmede kullandığı karbon emisyonlarını ve sattığımız enerji ürünlerinin kullanımıyla müşterilerimizin karbon emisyonlarını içerir. Shell yalnızca kendi emisyonlarını kontrol eder. Shell'in "Net Karbon Ayak İzi" teriminin kullanımı yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve bu emisyonların Shell veya yan kuruluşlarına ait olduğunu ima etme amacı taşımaz.

1 https://www.shell.com/business-customers/lubricants-for-business/news-and-media-releases/2020/shell-retains-leadership-of-global-lubricants-market-for-fourteenth-consecutive-year.html

"Kullanılan hammadde (örn. baz yağ ve katkı maddeleri), üretim süreci, paketleme, nakliye, kullanım ve kullanım ömrü süresince ortaya çıkabilecek emisyonlar da dahil olmak üzere tüm süreçlerde nötürlenen karbonu içerir. CO2, CH4, N2O değerlerinin tamamından kaynaklanan emisyonlar, “karbon eşdeğeri” (CO2e) olarak adlandırılır.

3 Bu ürünün tüm süreçlerinden ortaya çıkan karbon salınımı, karbon kredileri ile nötürlenmiştir.

Shell’in kendi raporlarına dayanmaktadır.

5 (Endüstri referans yağı ile karşılaştırılan Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği - ACEA M 111 yakıt ekonomisi sonuçlarına dayanmaktadır)

Shell Tellus S4 VE, bir plastik enjeksiyon kalıplama makinesinde saatte %4.4'e kadar enerji tasarrufu sağlayabilir (Shell ve üçüncü taraf alan deneyi)

SIKÇA SORULAN SORULAR

İçerik

Shell Madeni Yağ Çözümleri Sürdürülebilirlik

Unlocking cost savings in construction by upgrading lubrication

Size en yakın distribütörü bulun

Shell madeni yağ ve greslerini alabileceğiniz yerler.

Teknik Bilgi Föyleri

Ürünlerimizle ilgili önemli teknik ve emniyet bilgilerini bulun.