Shell Yeni Mezun Programı

Teknik Veri Yönetimi, iş başında eğitim ile yapılandırılmış eğitim planını bir araya getiren üç yıllık bir öğrenim programını deneyimleyeceğiniz Shell Yeni Mezun Programı'nın Teknik alanında yer alır. Size Teknik Veri Yönetiminin bütün faaliyet kapsamını tanıtır.

Birinci günden itibaren problem çözme yeteneğine sahip çalışma arkadaşlarından ve kıdemli teknik uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte seçtiğiniz disiplindeki güncel teknik bir proje üzerinde çalışarak sorumluluk alacaksınız. Shell Yeni Mezun Programı sırasında farklı görevler arasında rotasyon fırsatı yakalayarak kariyer gelişiminizi destekleyecek çeşitli deneyimler elde edeceksiniz.

Teknik Veri Yönetimi

Teknik Veri Yöneticilerimiz, Shell'de kullanılan temel teknik ve bilimsel verilerin yönetilmesinden sorumludur. Bu alanda şirkete kritik katkı sağlayan 350 profesyonelden oluşan, güçlü bir küresel ağda yer alabilirsiniz. Teknik Veri Yöneticilerimiz sadece yatırım değerinden geri dönüş sağlamanın ön saflarında yer almıyor aynı zamanda sağlık ve emniyet alanındaki teknik verileri faaliyetlerin emniyetli ve sürdürülebilir biçimde yürümesini sağlayacak şekilde kullanıyorlar.

Bu ekibe katılırken yenilikçilik arzusu taşımanız gerekecek: Veri Yöneticilerimiz, rekabet avantajına yol açması adına düzgün ve bilgili karar alınmasını mümkün kılacak yeni teknik çözümler üzerinden öngörü sağlanmasına öncülük ediyorlar.

Görevler ve sorumluluklar

Shell Teknik Veri Yönetiminde bir kariyer, aşağıdakiler gibi bir dizi görev ve sorumluluğu karşınıza çıkarır:

  • Organizasyon – veri kullanımındaki öncü uygulamaları içerir
  • İşbirliği – farklı sahalardan çeşitli uzmanlarla bir araya gelinmesi
  • Kapsam oluşturma – yeni standartların ve çalışma biçimlerinin uygulanmasını içerir
  • Bilgi paylaşımı – Teknik Veri Yönetiminin ürün eğitimine ve Teknik Bilgi Yönetimi hususlarını sunmasına destek

Amaç, doğru verileri doğru kişiler için doğru zamanda hazır etmektir. Kalite takibi yaparak ve yalın ilkeleri uygulayarak; verilerin emniyeti, haklar, yükümlülükler ve yönetimi ile ilişkili tüm konularda öncülük edecek ve verilerin analiz edilmesini ve saklanmasını sağlamaya yardımcı olacaksınız.

Eğitim ve gelişim fırsatları

Shell'e katılmak size global kariyer kaynakları alanındaki ağlara erişim sağlayacak. İşbaşında eğitim, sektörde oyunun kurallarını belirleyenlerden mentörlük, dünya çapında eğitim ve düzenli gelişim değerlendirmeleri bekleyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ve diğer yeni mezunlarla sosyalleşerek Teknik Veri Yönetiminin yanı sıra diğer iş birimlerinin genel yapısı hakkında bakış açısı geliştimeye yönelik fırsatlar Programın yapısı sayesinde ikiye katlanıyor.

Büyük veri, büyük fırsat