Shell Yeni Mezun Programı

Shell'in Yeni Mezun Programı'na katılarak teknik bir disiplinde iki ila üç yıllık yapılandırılmış eğitim bir deneyimi yaşama şansına sahip olacaksınız. Shell'in kurumsal süreçleriyle ve yönetimiyle tanışacaksınız; sektörün en deneyimli sağlık ve emniyet profesyonellerinden bazılarından iş başında öğrenerek nasıl bir etki yaratabileceğinizi gözlemleyeceksiniz. Birinci günden itibaren küresel Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre (HSSE) ekibimizin parçası olacaksınız. Destek ağımız, sektör hakkında paha biçilmez bir sezgi ve potansiyelinizi gerçeğe dönüştürmek için ihtiyaç duyduğunuz rehberliği kazanmanızı sağlayacaktır.

Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre (HSSE)

HSSE, Shell'in bütün iş birimlerinde ve teknik faaliyetlerinde kritik bir etkiye sahiptir. Bu ekibin parçası olarak global enerji geleceğinin daha sorumlu bir şekilde şekillendirilmesi amacımıza katkı sağlayacaksınız. HSSE Politikamız, daha temiz enerji üretme, yerel topluluklar için fayda sağlama ve faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltma amacımızda temel bir konuma sahiptir. Sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre konusundaki katı standartlarımızın uygulanması ayrıntılara, ekip çalışmasına ve inovasyona büyük özen gösterilmesini gerektirir; aynı zamanda kendi gelecekleri ve kariyerleri için sağlam bir temel oluşturmak isteyenler için de ödüller vardır.

Görevler ve sorumluluklar

Teknik Emniyet Mühendisi, Gayrimenkul HSE Danışmanı ve Mevzuat Danışmanı gibi HSSE görevlerinde çalışmayı deneyimleyeceksiniz ve Shell'in devam eden faaliyetlerinin tamamı üzerinde ciddi bir etkiye sahip olacaksınız. Kendinizi aşağıdakiler gibi faaliyetlerin içerisinde bulabilirsiniz:

  • Güvenliğin sağlanması, Shell'in iş birimlerinin her boyutuna entegre edilmiştir
  • Ekolojik yönden hassas bölgelerde çevresel risklerin yönetimi
  • İş hedefleriyle ilgili olarak paydaşların ihtiyaçlarının ve kaygılarının ele alınması

Eğitim ve gelişim fırsatları

Programda yer aldığınız sürece HSSE kariyerlerinin parçası olan kilit yetkinliklerle tanıştırılacaksınız. Eğitimin, özel mentörlük ve koçluğun bileşimi olan program, liderlik becerilerinizi ortaya çıkaracak ve teknik anlayışınızı güçlendirecektir. Yetenekli bir yeni mezundan başarılı bir Shell profesyoneline doğru gelişmenizi istiyoruz.

Enerjinin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olun