Shell Yeni Mezun Programı

Shell Jeobilim Yeni Mezun Programı teknik Jeofizikçiler için teknik ve üç yıllık karma bir öğrenim programıdır. Bu program iş başında gelişimin, yapılandırılmış eğitim ve saha çalışmalarının, size Shell faaliyetlerini tam anlamıyla tanıtmak, iletişim bağlantılarınızı oluşturmak ve gelecekteki kariyerinize temel oluşturmak için tasarlanmış bir bileşimdir.

Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz güncel teknik bir projede bir ekibin parçası olarak görevlendirileceksiniz. Shell Yeni Mezun Programı süresince üst düzey teknik uzmanlarla birlikte çalışarak farklı görevler arasında rotasyon şansınız olacak.

Jeofizik

Shell'e Jeofizikçi olarak katıldığınızda geniş bir yelpazede teknik geçmişlere sahip 500'den fazla çalışandan oluşan canlı ve global bir topluluğun parçası olacaksınız. Farklı türlerde yüksek kaliteli jeofizik verilerinin elde edilmesi, işleme koyulması, entegre edilmesi ve yorumlanması yoluyla arama görevinde veya bir operasyon ekibinin parçası olarak önde gelen proje kararları üzerinde etki yaratabilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projeler, kuzey kutbundan tropikal bölgeye, uzak yerlerden yerleşim alanlarına, arama yapılmamış yeşil alanlardan mevcut sahaların optimal biçimde geliştirilmesine kadar değişiklik gösterebilir.

Görevler ve sorumluluklar

Jeofizik kariyeri, size aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu bir dizi görev ve sorumluluk sunar:

  • Operasyon Jeofizikçisi
  • Proses Jeofizikçisi
  • Niceliksel Jeofizikçi
  • Jeofizik Yorumlayıcı

Küresel,bölgesel, havza veya yakın sahada çalışıyor olun son teknolojileri uygulayacak ve diğer Jeo-bilim disiplinlerinden (Arama Jeobilimi, Üretim Jeobilimi ve Jeobilim Uzmanlığı), Kuyu Mühendisliği ve Petrol Mühendisliğinden çalışanlarla entegre ekipler halinde çalışacaksınız.

Eğitim ve gelişim fırsatları

Ekip çalışması Shell'de işimizin bütünüdür ve sürekli gelişim kültürümüzün ana parçasıdır. Sektör lideri bir eğitim programı, iş başında eğitim, mentörlük ve düzenli gelişim değerlendirmeleri ile karşılaşacaksınız. Shell Yeni Mezun Programı'ndayken çalışma arkadaşlarınızla sosyalleşmek ve bilgi paylaşmak için bir çok fırsatınız olacak. Shell Yeni Mezun Programını tamamlamanızla birlikte Arama Jeobilimi, Jeofizik, Üretim Jeobilimi, Jeobilim Uzmanlığı ve genel olarak Shell iş birimleri hakkında ayrıntılı bir yaklaşım geliştirmenizi bekliyoruz.

Gelecekteki görevlendirmeler

Shell'in öncü projelerinde çalışın