Shell Yeni Mezun Programı

Jeobilim Uzmanları olarak üç yıllık, teknik bir eğitim programı olan Shell Yeni Mezun Jeobilim Programı'na katılacaksınız. Bu program iş başında gelişimin, yapılandırılmış eğitim ve saha çalışmalarının, size Shell faaliyetlerini tam anlamıyla tanıtmak, iletişim bağlantılarınızı oluşturmak ve gelecekteki kariyerinize temel oluşturmak için tasarlanmış bir bileşimidir. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz güncel teknik bir projede bir ekibin parçası olarak görevlendirileceksiniz. Shell Yeni Mezun Programı süresince üst düzey teknik uzmanlarla birlikte çalışarak farklı görevler arasında rotasyon şansı elde edeceksiniz.

Jeobilim Uzmanı

Jeobilim Uzmanı olarak Shell'e katıldığınızda, teknik uzmanlığınızı ticari olarak uygulanabilir hidrokarbon rezervlerine yönelik aramalarda ve bunların emniyetli biçimde geliştirilmesinde çalışan Jeobilim alanındaki çalışma arkadaşlarınıza destek ve rehberlik sağlamak için kullanacaksınız. Bu, araştırma görevinde de olabilir, bir proje ekibinin parçası olarak da. Shell, hem konvansiyonel hem de konvansiyonel olmayan petrol ve gaz için 35'ten fazla ülkede aktif arama yapıyor, 25'ten fazla ülkede üretimi var ve dünyanın geri kalan kısmında sürekli yeni fırsatları kolluyor.

Görevler ve sorumluluklar

Jeobilim Uzmanlığı kariyeri, size aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu bir dizi görev ve sorumluluk sunar: 

  • Yapısal Jeolog
  • Karbonat Sedimentoloji Uzmanı
  • Klastik Sedimentoloji Uzmanı
  • Havza Modelleyici
  • Jeo-kimyager
  • Biyostratigrafi Uzmanı 
  • Petrografi Uzmanı

Küresel, bölgesel, havza veya yakın sahada çalışıyor olun son teknolojileri uygulayacak ve diğer Jeo-bilim disiplinlerinden (Arama Jeobilimi, Jeofizik ve Üretim Jeobilimi), Kuyu Mühendisliği ve Petrol Mühendisliğinden çalışanlarla entegre ekipler halinde çalışacaksınız.

Eğitim ve gelişim fırsatları

Ekip çalışması Shell'de işimizin bütünüdür ve sürekli gelişim kültürümüzün ana parçasıdır. Sektör lideri bir eğitim programı, iş başında eğitim, mentörlük ve düzenli gelişim değerlendirmeleri ile karşılaşacaksınız. Shell Yeni Mezun Programında çalışma arkadaşlarınızla sosyalleşmek ve bilgi paylaşmak için bir çok fırsatınız olacak. Shell Yeni Mezun Programı'nı tamamlamanızla birlikte Arama Jeobilimi, Jeofizik, Üretim Jeobilimi, Jeobilim Uzmanlığı ve genel olarak Shell iş birimleri hakkında ayrıntılı bir yaklaşım geliştirmenizi bekliyoruz.

Gelecekteki görevlendirmeler

Shell'in öncü projelerinde çalışın