Shell Yeni Mezun Programı

Shell Yeni Mezun Programı'nın Kurumsal Fonskiyonlar alanında iki iş rotasyonunu içeren üç yıllık bir gelişim programına katılacaksınız. Birinci günden itibaren, Shell'in rekabet gücü yüksek küresel bir işletme olarak faaliyet göstermesine imkan tanıyacak uzmanlık önerileri sunan bir ekibin parçası olacaksınız. İnsan Kaynakları Yeni Mezunu olarak bir yandan oyunun kurallarını değiştirenlerden biri olmak için yetkinliklerinizi geliştirirken diğer yandan Shell çalışanlarına yönelik stratejilerimizi biçimlendiren gerçek projelerin parçası olma fırsatına sahip olacaksınız.

İnsan Kaynakları

Shell'de İnsan Kaynakları kariyeri meraklı zihinleri tatmin edecek niteliktedir. Örneğin organizasyonel destek sağlanması, değişimin yönetilmesi ya da ekip gelişimi programlarının oluşturulması ve uygulanması gibi faaliyetlere katılabilirsiniz. Kadro planlaması, ücret yönetimi ve kıyas çalışmaları; performans yönetimi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması; veya çeşitliliğin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi konularındaki projelere liderlik edebilirsiniz. İnsan Kaynakları alanındaki görevler size farklı iş alanlarını deneyimleme, farklı İK görevlerini deneme ve şirketin neresinde faaliyet gösteriyor olursanız olun size sorumluluk veren bir kariyere başlama fırsatı sunuyor.

Görevler ve sorumluluklar

İş rotasyonları, İnsan Kaynakları departmanının sunduğu farklı görevleri deneyimlemenize imkan tanıyor ve kariyerinizi nereye taşıyacağınız hakkında sağlıklı karar vermenizi sağlıyor. Olası görevlerden bazıları:

 • Yeni Mezun Üniversite İlişkileri İşe Alım Uzmanı
 • İK Danışmanı

 • Politika Danışmanı

 • İşe Alım Uzmanı
 • Ödemeler ve Yan Haklar Uzmanı
 • Yetenek Danışmanı
 • Organizasyonel Tasarım ve Değişim Danışmanı
 • İK Strateji Danışmanı
 • Eğitim Danışmanı

Aşağıdakialanlarda yer alma şansını edinebilirsiniz:

 • İşe Alım
 • Çalışanlar ve Ekip Gelişimi
 • Organizasyonel Destek ve Değişim Yönetimi
 • Çalışan ilişkileri ve katılım

Problem çözmekten hoşlananlar, aşağıdakiler gibi zorlayıcı sorumlulukları çok sevecekler:

 • Üst yönetimle ortaklık ve birlikte çalışma
 • Çalışan ilişkilerinin yönetimi
 • Performans kültürü oluşturulması

 • İK politikalarının etkin biçimde uygulanması
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I) uygulamalarının güçlü biçimde yerleştirilmesi
 • Yedekleme planlaması yoluyla yeteneklerin yönetimi
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık uygulamalarının güçlü biçimde yerleştirilmesi

Eğitim ve gelişim fırsatları

Shell Yeni Mezun Programı'nda İş Ortaklığı, Organizasyonel Verimlilik ve İnsan Kaynaklarının diğer kapsamlı ve kritik süreçlerine yönelik eğitimler alacaksınız. Shell'de çalışma ortamı, İnsan Kaynakları kariyeri yapma motivasyonuna sahip yeni mezunlar için koçluk, eğitim ve mentörlük de dahil kaynakların hazır olduğu, destekleyici bir ortamıdır.

İnsan Kaynakları kariyerinize buradan başlayın