Shell Yeni Mezun Programı

Beş yıllık eğitim programımız, yetenekli bireylere Shell Yeni Mezun Programı'nın teknik alanında Shell iş birimlerine ve faaliyetlerine dair kapsamlı bir tanıtım imkanı sunuyor.

Kendi alanlarında öncü olmayı isteyenlerin uzun ve tatmin edici bir kariyer oluşturabilecekleri bir programa giriş yapacaksınız.

Programa katıldığınızda sektörün önde gelen vizyoner teknik uzmanlarıyla birlikte çalışacaksınız ve İnşaat, Yapı ve Açık Deniz Mühendisi olarak Shell'in çığır açan mühendislik projelerinden bazılarında yer alacaksınız. Shell’de dünya genelinde farklı ekiplerle çalışarak destekleyici bir çalışma ortamı bulacaksınız. Bir yandan yeteneklerinizi ve teknik kabiliyetlerinizi geliştirirken diğer yandan yenilikçi bir yaklaşım benimsemeniz teşvik edilecektir.

İnşaat, Yapı ve Açık Deniz Mühendisliği

İnşaat, Yapı ve Açık Deniz Mühendisi olarak varlıklarımızın yapısal bütünlüğünü korumak ve etkin maliyetli çözümler sunmak için çalışan profesyonellerden oluşan bir ekibin parçası olacaksınız. Shell'de bir Mühendislik işi, size dünyanın enerji liderinde kariyerinizi ileriye taşıma şansı ve sektörün geleceği üzerinde etki yaratma fırsatı sunar İnşaat ve Açık Deniz Mühendisi olarak önde gelen projelerin tasarımında kilit rol oynayacaksınız ve varlıkları korumak için problem çözme odaklı ekip arkadaşlarınızla birlikte çalışacaksınız.

Görevler ve sorumluluklar

Shell'de İnşaat, Yapı ve Açık Deniz Mühendisliği görevlerindeteknik becerilerinizi geliştirme şansına sahip olacaksınız ve bazı durumlarda kısa süreli uluslararası gelişim görevlerine gideceksiniz. Görevler arasında şunlar bulunabilir:

  • Önde gelen projelerin tasarımı
  • Operasyonlar
  • Varlıkların bakımı

Sorumluluklarınız şunları içerebilir:

  • Çok disiplinli ekiplerle teknik destek sağlanması
  • Saha ziyaretlerinin üstlenilmesi
  • Teslimatların takip edilmesi

Eğitim ve gelişim

CEng MICE, RINA gibi harici profesyonel mühendislik unvanlarına sahip olacağınızyapılandırılmış bir program takip edeceksiniz. Shell Yeni Mezun Programı iş başında eğitimi, çok sayıda teknik görevlendirmeyi ve yüz yüze eğitim etkinliklerini içerir. Ayrıca İnşaat, Yapı ve Açık Deniz Mühendisliği alanından ve çok sayıdaki mühendislik disiplininden kıdemli çalışanlardan rehberlik desteği de bekleyebilirsiniz. Programı tamamladığınızda seçtiğiniz uzmanlık alanında, önde gelen projelerimizdeki veya varlıklarımızdaki bir uluslararası görevlendirmede İnşaat, Yapı ve Açık Deniz Mühendisi olarak veya farklı bir ilgili görevde çalışma fırsatına sahip olacaksınız.

Uzmanlarla ve vizyonerlerle birlikte çalışma