Shell Yeni Mezun Programı

Teknik alanda yeni mezun olan yetenekli bireyler için, Shell Yeni Mezun Programı'nın Teknik alanında yer alan Shell iş birimleri ve faaliyetlerine kapsamlı bir giriş sunan üç yıllık bir eğitim programına başlayacaksınız. Bu platform Elektrik Mühendisliği alanında öncü olmayı arzu edenlerin uzun ve tatmin edici bir kariyer oluşturabilecekleri, sağlam bir platformdur.

Programa katılmakla sektörün önde gelen vizyon sahibi teknik uzmanlarıyla birlikte çalışacak ve Shell'in çığır açan mühendislik projelerinden bazılarında deneyim kazanabileceksiniz. Shell bünyesinde dünya genelindenfarklı ekiplerle çalışarak destekleyici bir çalışma ortamına sahip olacaksınız. Bir yandan yetkinliklerinizi ve teknik kabiliyetlerinizi geliştirirken diğer yandan yenilikçi bir yaklaşım benimsemeniz teşvik edilecektir.

Elektrik Mühendisliği

Shell’deki Elektrik Mühendislerinin sorumlulukları, elektrik kaynaklı sorunların belirlenmesini ve çözümlenmesini, donanım ve yazılım tasarımını ve enerji dağıtımının takip edilmesini içerir.

Shell bünyesinde Mühendislik görevleri, sadece global enerji lideri bünyesinde kariyerinizi ileriye götürme ve ufkunuzu açmanız için değil ama aynı zamanda sektörün geleceği üzerinde etki yaratmanız için de bir fırsattır. Elektrik Mühendisi olarak başarılı projelerin uygulanmasında kilit bir rol oynayacak ve yaratıcı düşünen, problem çözme konusunda yetenekli ve sınırları zorlamak isteyen yenilikçi çalışma arkadaşlarıyla birlikte çalışacaksınız. Uzmanlığınızı ve yeteneklerinizi sürekli geliştirdiğinizdenemin olmak istiyoruz. 

Görevler ve sorumluluklar

Shell'de Elektrik Mühendisi olarak sorumluluklarınız, öğrenim ve gelişim programıyla edindiğiniz yetkinliklerle paralel olarak gelişecektir. Mevcut görevler şunları içerebilir:

  • Bir petrol ve gaz tesisinin karmaşık elektrik sisteminin tasarımı için sorumluluk
  • Bir petrol ve gaz tesisinin Elektrik Bakım / Operasyonları biriminde görev
  • Çok farklı yerlerde mevcut bulunan Elektrik / Proje Mühendisliği veya Saha Yönetimi görevleri

Eğitim ve gelişim fırsatları

Shell'de erişebileceğiniz kaynaklar ve öğrenim fırsatları, sektörün en iyilerindendir. Seçtiğiniz alanda daha fazla bilgi edinmeye merak duyan bir yeni mezun olarak köklü bir öğrenim ve gelişim programından yararlanacaksınız.

Olabildiğince kısa zamanda yeterliliklerinizi ve yetkinliklerinizi geliştirmeyi ve dünyanın önde gelen projeleri ve uluslararası faaliyetler arasından size sunulan fırsatlardan yararlanmanızı amaçlıyoruz. Gelişim yolunuzda ihtiyacınız olan desteği gördüğünüzden emin olmak için deneyimli profesyoneller tarafından düzenli gelişim değerlendirmelerine tabi tutulacaksınız.

Elektrik Mühendisliğinde öncü olun