Shell Yeni Mezun Programı

Üç yıllık eğitim programımız, yetenekli bireylere Shell Yeni Mezun Programı'nın teknik alanı kapsamındaki Shell faaliyetlerine kapsamlı bir giriş sunuyor. Shell Ekipman Mühendisliği kapsamında istisnai teknik performansımızı korumada temel bir rol oynayacaksınız. Diğer yetenekli profesyonellerle birlikte, yeni projelere yönelik sermaye harcamalarının azaltılması, en son teknolojiler doğrultusunda teçhizat seçilmesi; teçhizatın güvenilirliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması ve üretim maksimizasyonu için teçhizat operasyonunun optimize edilmesi dahil farklı yollarla Shell'in genel başarısına katkı sağlayacaksınız.

Ekipman Mühendisliği

Ekipman grubu, dünya genelinde 100'den fazla rafineriye, Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) tesisine ve üretim operatörüne teknik ve operasyonel destek sağlamaktadır. Müşterilerimiz, 600'den fazla gaz türbini, binlerce kompresör, buhar türbini ve (sürücüleri ve destek sistemleriyle birlikte) farklı tipte pompalar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ileri düzey teçhizatın işletimini yapmaktadırlar.

Küresel müşterilerimize, Shell'e ve Ortak Girişimlere entegre çözümler sunan bir ekibin parçası olacaksınız. Ekipman iş birimi tesis faaliyetlerinde kilit bir rol oynamaktadır: turbo makinelere dair tutkuları olan sonuç odaklı mühendisler, amaca uygun teçhizat kaynağı sağlanmasının ve bunların bakımının optimize edilmesinin faaliyet sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceği bir ortamda öne çıkacaklardır.

Görevler ve sorumluluklar

Programda yer alan bir mezun olarak başlıca makine tipleri, rotor dinamikleri ve performans hesaplamaları konusundaki bilginizi ortaya koyma ve geliştirme fırsatı bulacaksınız. Görevler ve sorumluluklar şunları içerebilir:

  • Proje tasarımına destek – projeler için doğru teçhizatın mühendisliğinin yapılması ve en iyi imalatçıların seçilmesi
  • Proje uygulanmasına destek - gaz türbinleriyle çalışan büyük ve yeni kompresörlerin imalatçılardan test edilmesi
  • Yeni teçhizatın kurulumu ve işletmeye alınması
  • Üretim geliştirme desteği
  • Tesisin gelirini artırmak için tesislerde gaz türbini iyileştirme projeleri

Eğitim ve gelişim fırsatları

Shell, Ekipman iş biriminde ve diğer disiplinlerde teknik beceri geliştirme biçimiyle benzersizdir. Shell Yeni Mezun Programı'nı tamamladıktan sonra çalışanları Teknik Yetkili görevlerine yetiştirmek için geçen zamanı azaltma hedefi güden Shell İleri Düzey Teknik Programı'ndan yararlanabilirsiniz. Bu, daha sonraki aşamalarda Uzmanlık ya da proje ve varlık yönetiminde üst düzey görevler gibi birçok seçeneğe yönelmek için iyi bir fırsattır.

Ekipman Mühendisliği: Shell için temel önemdedir