Shell Yeni Mezun Programı

Teknik bir yeni mezun olarak yetenekli bireylere, Shell Yeni Mezun Programı'nın Teknik alanı dahilindeki iş birimlerine ve faaliyetlere kapsamlı bir giriş imkanı sunan iki yıllık bir eğitim programına başlayacaksınız. Kendi seçtikleri alanda öncü olmayı arzu edenlerin uzun ve tatmin edici bir kariyer yolculuğu yapabilecekleri, sağlam bir platformdur.

Programa katılmakla sektörün önde gelen vizyoner teknik uzmanlarıyla birlikte çalışacak ve Shell'in çığır açan mühendislik projelerinden bazılarında deneyim kazanabileceksiniz. Shell’de dünya genelinden farklı ekiplerle çalışacak ve destekleyici bir çalışma ortamı bulacaksınız. Bir yandan becerileriniz ve teknik kabiliyetleriniz geliştirilirken diğer yandan yenilikçi bir yaklaşım benimsemeniz teşvik edilecektir.

Boru Hattı, Akış Güvencesi ve Denizaltı Mühendisliği

Boru Hatları, Akış Güvencesi ve Denizaltı Mühendisleri yeni projelerin tasarımına teknik destek verir ve mevcut varlıkların bakım ve gözetimini sağlar. Bu üç disiplin rotası, birbiriyle çok yakın çalışır ve çalışmaları da aydınlatıcıdır. Örneğin boru hatlarımız çöllere, dağlara ve derin sulara kadar uzanmakta ve faaliyetlerimiz her yıl daha yenilikçi hale gelmektedir. Akış Güvencesi’nde akışı optimize ederek ve emniyetli işletim prosedürleri oluşturarak termo-hidrolik ve kimyasalların doğru bileşimlerini tespit etme görevini üstleneceksiniz.

Yeni Mezun olarak karmaşık derin deniz teçhizatı, malzeme bilimi ve motor tasarımı gibi çeşitli alanlarda teknik sınırları zorlama sorumluluğuyla Denizaltı Mühendisliği görevinde çalışacaksınız.

Görevler ve sorumluluklar

Boru Hatları, Akış Güvencesi ve Denizaltı disiplini, günümüz mühendisliğinin en zorlayıcı ve heyecan verici sorunlarından bazılarıyla mücadele etmektedir. Örneğin:

  • Boru Hattı Mühendisi hem açık denizde hem de karada karmaşık boru hattı ağlarının tasarımından, yapımından, kurulumundan ve emniyetli işletimininden sorumludur.
  • Akış Güvencesi, üretimimizin her zaman devam etmesini güvenceye alacak stratejiler oluşturulmasını içerir.
  • Denizaltı Mühendisi, son teknolojide derin su üretim teçhizatının tasarımından, fabrikada imalatından, kurulumundan ve emniyetli işletiminden sorumludur

Eğitim ve gelişim fırsatları

Zorlayıcı projelerde iş başında eğitim alarak destekleyici mentörlerden pek çok şey öğrenecek ve işler üzerinde etki yaratacaksınız. Shell'deki Boru Hatları, Akış Güvencesi ve Denizaltı disiplini, başarı yolunda size mentörlük ve eğitim planından oluşan doğru bir karışım sunacaktır. Yenilik yapmak ve sınırları zorlamak için pek çok fırsat olacak: projelerimiz, sektörün ve teknolojinin öncüsüdür. Buna ek olarak farklı projeler ve çalışma ortamları arasında periyodik rotasyonlar, düzenli gelişim değerlendirmeleri ve iyi yapılandırılmış bir gelişim programı, potansiyelinize ulaşmanıza yardım edecektir.

Teknolojinin ön saflarında yer alın