Shell Yeni MezunProgramı

Shell Yeni Mezun Programı'nın Teknik alanında, iki ila üç yıl sürecek Arama ve Üretim Lojistiği görevi yetenekli bir yeni mezundan lojistik profesyoneline dönüşmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Arama ve Üretim Lojistiğinin farklı alanlarındaki görevlendirmeler ile dünya çapında koçluk, mentörlük ve örgün eğitim yöntemleriyledeneyim kazanacaksınız.

Doğru yolda olduğunuzdan emin olmak için düzenli ve ilerleme denetimlerine tabi tutulacaksınız. Bu Program, teknik kabiliyetinizi ve iletişim kurma becerilerinizi geliştirmeye de yardımcı olacaktır: dünya genelinde Üretim Lojistiği alanındaki çalışma arkadaşlarınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olma amacıyla mezunlar ve genç profesyoneller için bir iletişim ağımız bulunuyor.

Üretim LojistiğiArama

Üretim Lojistiği birimine katıldığınızda, dünya genelinde Arama ve Üretim Lojistiği, Proje ve Kuyu faaliyetlerine yönelik emniyetli, güvenilir, etkin maliyetli lojistik hizmetleri sağlamak için dünyanın her yerinden neredeyse 600 profesyonelden oluşan güçlü bir ekibin parçası olacaksınız. İnsanları ve malzemeleri su, hava, karayolu ve demiryoluyla emniyetli ve verimli bir biçimde taşımaktan sorumlu olabilirsiniz. Ayrıca tedarik üslerine lojistik hizmetleri sağlanmasına, atık yönetimine, kaldırma ve çekmeye, acil durum ve petrol sızıntısı etkileri gibi diğer lojistik sahası hizmetlerine de yardımcı olabilirsiniz. Bu kritik bir görevdir ve sınırları zorlamak, yenilik yapmak isteyen mezunlar için profesyonel ödüllendirmeler vardır.

Görevler ve sorumluluklar

Üretim Lojistiği alanında çalışan bir mezun olarak çok çeşitli görevlendirmelerle karşılaşacaksınız. Sorumluluklarınız arasında bulunabilecekler:

 • Operasyonel süreçler, Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre boyutları, anlaşmalı lojistik tedarikçilerinin yönetimi, entegre faaliyet planlaması, bütçe ve maliyet yönetimi, lojistik BT sistemlerinin yönetimi dahil lojistik hizmet uygulamaları
 • Lojistik planları, sistemleri ve politikalarının geliştirilmesi ve/veya uygulanması
 • Kusursuz başlangıç ve operasyonel mükemmellik sağlamak için başlıca projelerin uygulanması ve Operasyonel Hazırlık için lojistik danışmanlığı sağlanması
 • Lojistik acil durumu ve petrol sızıntısına hazırlık ve tepkiler gibi geniş bir yelpazede saha hizmetleri
 • Kurum içinden ve dışından paydaşlarla ilişkilerin sürdürülmesi

Olağan görevler arasında aşağıdakiler bulunabilir:

 • Lojistik Analisti
 • Lojistik Yeni Mezunu
 • Denizcilik / Havacılık / Karayolu / Tedarik Üssü Kaynak Planlayıcı
 • Proje Lojistiği Mühendisi
 • Lojistik Koordinatörü
 • Varlık Lojistiği Uzmanı-
 • Lojistik Asistanı

Eğitim ve gelişim fırsatları

Havacılık, Denizcilik, Tedarik Üssü, Atık Yönetimi, Kaldırma ve Çekme, Sondaj ve Proje Lojistiğinin de dahil olduğu alanlarda eğitime tabi tutulacaksınız. Bu alanları Taahüt ve Tedarik,Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre alanlarındaki çapraz öğrenim fırsatları tamamlamaktadır. Sürekli öğrenme kültürüne sahibiz, böylece çok sayıda Shell işletmesi hakkındaki merakınızı gidermek için her zaman fırsat elde edebilir, Arama ve Üretim Faaliyetleri, Global Projeler ve Kuyu İş birimleri ile doğrudan temas içinde ve Lojistik stratejik partnerleriyle karşılıklı etkileşimle çalışma şansına sahip olabilirsiniz.

Harekete geçin