Shell Jeoloji, dünyanın enerji ihtiyaçlarını karşılama amacımızın merkezinde yer alıyor.

Enerji dengesini yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru kaydırmak gündemde olsa da fosil hidrokarbonlar önümüzdeki yirmi, otuz yılda önemini koruyacak. Petrol ve gaz kaynakları bulma ve üretme sürecinin karmaşık hale geliyor olması, Shell Jeoloji’nin ilerlemesine güç katabilmek için yenilikçi ve yaratıcı bireylere ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. 

Shell Jeoloji çalışanları, ileri düzeyteknolojileri kullanarak işbirliğine dayalı, entegre ekipler halinde çalışır. Arama, Geliştirme ve Üretimi etkileyen kararları alan Shell Jeoloji çalışanları, Arama ve Üretim sürecinin başından sonuna kadar işin başarılı olmasına katkıda bulunurlar.

Shell'de bir Jeoloji çalışanı olarak, sektörün lideri olan bir eğitim programından, kendi rehberliğinizde kariyer gelişiminizden ve paha biçilemez bir iş deneyiminden fayda sağlayacaksınız. Dünya genelindeki çığır açan projelerde Shell'in en ileri bilim insanlarıyla birlikte çalışacağınız Jeoloji alanında bir iş, dünyanın enerji zorluklarıyla nasıl başedeceğimiz konusunda etki yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Sivas Havzası, Orta Türkiye

Shell Jeoloji çalışanları, orta Türkiye'nin arama yapılmamış bir alanı olan Sivas Havzası gibi bölgelerde hidrokarbon aramak için çeşitli teknolojiler ve yöntemler kullanmaktadır. 

Shell Jeoloji çalışanları, Türkiye Sivas’ta ruhsatlı bloklarda ayrıntılı jeolojik harita eşleştirmeleri yapmak için uzaktan algılama tekniklerini kullandılar. Havzanın litolojik özelliklerine vurgu yapmak için ana bileşen analizi ve sınıflandırılması gibi görüntü işleme yöntemleri uygulanmıştır. Buna ek olarak havzanın yapısal özelliklerini ortaya çıkarmak için Dijital Yükseltme Modeli (DEM) analizi gerçekleştirilmiştir.

Uydu görüntülerinden elde edilen nihai jeolojik haritanın, sismik yerçekimi manyetik yorumlamasını destekleyen paha biçilemez bir dizi veri olduğu görülmüştür. Jeolojik harita eşleştirmesindeki gelişmeler, üzerine düşünülmüş iş kararlarına imkan veren gerçek bir iyileşmeyi temsil ediyor.

Profesyoneller'de Daha Fazlası

Deneyimli Profesyoneller için iş arama

Kariyer fırsatlarını inceleyin ve Shell ile nasıl bir etki yaratabileceğinizi keşfedin.

Neden Shell'i seçmeliyim?

İlerlemeye güç katmak için ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olmakta kararlı, işbirliğine dayalı, öncü bir ekibe katılın.