"Engellilik söz konusu olduğundaherkese uyan tek bir çözüm bulunamıyor. Bir kişi için işe yarayan bir şey başkası için her zaman işe yaramaz."

Proje ve Teknolojiler Gaz iş biriminden sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü ve Hollanda enABLE ağının başkanı Andy Kneen.
Andy Kneen bir Shell ofisinde yürürken telefonda konuşuyor
Andy bir trafik kazası geçirdi. Andy iki yıl süren ameliyatlardan ve rehabilitasyondan sonra kendini iş aramaya hazır hissetti.

Sayılarla verilen destek

Engelli çalışanlarımıza destek olmak için kurum içinde uygulanmakta olan birtakım destekleyici iletişim ağlarımız var ve bunların en öne çıkanı da enABLE. İlk olarak 2005'te Birleşik Krallık'ta hayata geçirilmesinin ardından bugün Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa, ABD, Kanada ve Brezilya'dakiler de dahil olmak üzere dünya genelinde altı enABLE Ağı bulunuyor.

enABLE Ağı, engelli insanlara ve yaşamlarında engelli insanlar olan kişilere, katılım ve deneyim paylaşımı için açık bir platform sunuyor. Serbest tartışma yöntemiyle bu ağ, karşılaşılan zorluklar konusunda farkındalık ve fikir oluşturuyor ve böylece bölüm müdürlerinin ve iş arkadaşlarının işyerinde gelişebilme konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanıyor. Engelli çalışanlara çalışma ortamını ve proseslerini iyileştirerek herkes için daha kapsayıcı hale getirme fırsatı sunuyor.

Diyaloğa yönelik bu alanı oluşturmak, engelli çalışanların gelişebilmesi için gereken türde işbirliğini kolaylaştırmada önem taşıyor.

"Destek ve yardımdan başka hiçbir şey görmedim. Açık olmak gerçekten önemli. Bu, kabullenme sürecinin bir parçası."

Thobile Mkhize, Perakende Finans Danışmanı

Paylaşmaya hazır

Bir engelin çalışma arkadaşlarına açıklanması, çalışanların işyerinde karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Pozitif veya negatif ayrımcılık yoluyla çalışma arkadaşlarına kendini açma korkusu oldukça ciddi bir durumdur. Sorunlar ile baş etmelerine yardımcı olmak adına çalışanlarımızı sorunlarını paylaşmaları için teşvik ediyor ve cesaretlendiriyoruz. Dürüstlüğe, doğruluğa ve başkalarına saygılı olma ilkelerine inanıyoruz.

Bu ilkeler biraraya geldiğinde bütün Shell çalışanlarına yarar sağlayacak açık ve işbirliğini teşvik eden bir ortam oluşuyor.

"Bana geri dönüş yapan ilk şirket Shell oldu. O zamanlar tekerlekli sandalyedeydim fakat bunun bir sorun olmadığını açıkça belirttiler. Çok olumlu bir işe alım deneyimi yaşadım ve bunun sonucunda işe alındım. Shell çok yardımseverdi ve harika bir ilk izlenim uyandırdılar."

Andy Kneen, Proje ve Teknolojiler Gaz iş biriminden sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü

Herkese fırsat eşitliği

Shell’in Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I) ekibi, engelli çalışanlar için fırsat eşitliğini etkin şekilde teşvik etmekten büyük gurur duyuyor. Proje ve Teknolojiler Gaz iş biriminden sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü Andy Kneen için Shell’i cazip hale getiren -bu taahhüttü.

Andy, üniversiteden mezun olduktan kısa bir süre sonra trafik kazası geçirdi. İki yıl süren rehabilitasyonun ardından kendini iş aramaya hazır hissetti.

Birkaç yıl sonra Andy aldığı desteğin karşılığını vermek istedi, 2005'te katıldığı Shell Birleşik Krallık enABLE Ağı o zamanlar işyerinde engelli olmaya yönelik konuları tartışan küçük bir çalışan grubuydu.

Şu anda Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa, ABD, Kanada ve Brezilya'dakiler de dahil olmak üzere dünya genelinde altı enABLE Ağı bulunuyor.

“Çeşitli engel ve sakatlık türleri konusunda farkındalığı artırmak için bu ağı kullanıyoruz. Bu ağ bize organizasyonda lobi yapma ve çalışma ortamını daha kapsayıcı hale getirme gücü veriyor.”

Andy açısından bu bazı şeylerin hakkını ödemek için bir şans; Shell’de herkesin potansiyeline ulaşması için herkese güç veren bir ortam oluşturma fırsatı.

Engelli insanlar için de başarılı bir kariyer mümkün

Shell'de insanları kabiliyetleriyle kabul ederiz.

Engelli çalışanlarla birlikte çalışma ve bireylerin potansiyellerinin tamamını göstermelerini sağlama motivasyonumuzun gerisinde bu inanç yatıyor.

FAQs

Kariyer’de daha fazlası

Kadınların gözünden

Shell'de etki yaratan kadınlardan bazılarını dinleyin ve kariyerlerini nasıl geliştirdiklerini, işyerinde değişime nasıl ilham verdiklerini keşfedin.

Kültürleri biraraya getirmek

Günümüzün yetenekleri daha önce hiç olmadığı kadar çeşitli, çok yönlü ve kapsayıcı bir iş ortamına sahip olmak da bu yetenekleri yenilemenin, geliştirmenin ve elde tutmanın kilit unsuru.