Bir Bakışta Shell

Shell Türkiye

Türkiye’de 1923’ten bu yana faaliyet gösteren Shell, enerji alanında sektöre yeniliklerle, yüksek standartlarla liderlik etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak için çalışmaya devam ediyor. Değer yaratan inovatif ürünleri ve üstün müşteri deneyimiyle, Türkiye’nin önde gelen, rekabetçi ve inovatif entegre enerji şirketi olan Shell Türkiye, küresel alandaki hizmet deneyimini ve ürün yelpazesindeki inovasyon ve gelişmeleri, dünya ile aynı anda Türkiye’deki müşterilerine sunmaktadır. Shell Türkiye ayrıca; sağlık, emniyet ve çevre konularındaki küresel deneyimini, teknik, teknolojik birikimi ve Ar-Ge projeleri sonucunda elde ettiği tecrübesini toplum ile paylaşıyor.

Shell, Türkiye’de; “Perakende Satışlar”, “Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama”, “Ticari Filo”, “Toptan Akaryakıt”, “Enerji ve Gaz”, “Doğalgaz ve Petrol Arama”, “Havacılık Satışları”, “Kimya Satışları” ve “Denizcilik Satışları” alanlarında faaliyet göstermektedir. Shell, Türkiye’de Shell & Turcas Petrol A.Ş çalışanları dahil olmak üzere 800’ü aşkın doğrudan çalışanının yanı sıra yurt geneline yayılmış istasyonlarıyla 15.000’in üzerinde çalışana istihdam sağlıyor.

2006 yılında akaryakıt ve istasyon ağını büyütmek üzere yeni bir yapılanmaya giden Shell, sektörün köklü şirketlerinden Turcas Petrol ile gerçekleşen birleşmenin ardından, %70 oranında hissesine sahip olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş.’yi kurdu. Shell & Turcas Petrol A.Ş perakende, ticari yakıt ve otogaz satışları, madeni yağ üretimi ve ihracatı alanlarında faaliyet gösterirken, petrol ve doğal gaz arama, havacılık, kimya, denizcilik, doğalgaz ve elektrik ticareti faaliyetleri de Türkiye’deki diğer Shell şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor.

  • Shell Company of Turkey Limited
  • Shell & Turcas Petrol A.Ş.
  • Shell Petrol A.Ş.
  • Shell Enerji A.Ş.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız 1923 yılından bu yana toplumsal değer yaratan birçok alanda projeler yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik stratejisinin en önemli konu başlıklarından biri olan yol emniyeti alanındaki projelerimiz ile çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız lojistik şirketlerinin çalışanlarının emniyetli bir şekilde seyahat etmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda toplumun genelinde de bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz; Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “Yol Emniyeti Eylem 10 Yılı” programına destek sağlayarak, yol emniyeti konusunda düzenlediğimiz eğitimlerle bugüne kadar toplam yüz bin kişiye ulaştık. Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu ile Trafikte Sorumluluk Hareketi platformuna da üye olarak, trafik güvenliğine gönüllü olarak destek veren ilk şirketlerden biri olduk.

10 yıldır gençlerin kendilerini inovasyon, teknoloji ve mühendislik alanlarında geliştirmesine Shell Eco-marathon ile katkıda bulunuyoruz. Gençleri geleceğin enerji teknolojileriyle çalışan araçlar geliştirmeye teşvik etmek üzere düzenlenen yarışmaya, 2005’den bu yana Türkiye’den 120’nin üzerinde takım ve 1500’e yakın öğrenci katıldı. 16-25 yaş grubundaki öğrenciler, tasarlayıp ürettikleri araçlarla Shell Eco-marathon’a katılarak en az enerji ile en uzun mesafeyi kat etmeye çalışıyorlar. 2015 yılında Shell Eco-marathon’u ilk kez, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) işbirliğiyle Türkiye’de düzenledik. Yarışmaya Türkiye’nin farklı illerinden 185 üniversite ve lise öğrencisinin katılımını sağladık. 2016 yılında Londra’da düzenlenen Shell Eco-marathon Avrupa’da Türkiye’yi 16 üniversite ve lise takımı temsil etti.

Shell Türkiye’nin sosyal sorumluluk projelerinden bir diğeri ise eğitim ve kültür alanında. Dünyanın en çok ilgi gören arkeolojik kazı çalışmalarından biri olan Çatalhöyük kazılarına Shell Türkiye olarak 1995 yılından bu yana destek veriyoruz. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çatalhöyük’te, Stanford Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ian Hodder liderliğinde her yıl dünyanın farklı bölgelerinden gelen 150’ye yakın arkeolog görev alıyor. Kazı çalışmalarına verdiğimiz desteğin yanı sıra, Shell Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyesi ile çocuklarda ülke mirasına sahip çıkma konusunda farkındalık yaratıyoruz. Shell Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyelerine bugüne kadar 7000’e yakın öğrenci katıldı.

Politikalarımız

STAS Yetkilendirilmis Yukumlu Sertifikası

SCTL Yetkilendirilmis Yukumlu Sertifikası

STAS Müşteri Memnuniyet Politikası

SCT Bilgi Güvenliği Dökümanı

SCTL Kalite Politikası

STAS Bilgi Güvenliği Politikası

STAS Kalite Politikası

STAS / Derince Tesisi Çevre Politikası

Dünyada Shell

Dünyada Shell

Royal Dutch Shell 1907'de kurulmuş olsa da tarihçemiz 19. yüzyılın başlarına, Londra'da Samuel ailesinin deniz kabukları sattığı küçük bir mağazaya kadar uzanır.

Günümüzde Shell, dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden biri olarak ortalama 94.000 kişi istihdam etmekte ve 70'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Genel merkezimiz Hollanda, Lahey'de bulunmaktadır ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ben van Beurden'dir. Shell Grubu'nun ana şirketi, İngiltere ve Galler'de kurulu olan Royal Dutch Shell plc'dir.

Stratejimiz, petrol ve gaz sektöründeki lider konumumuzu güçlendirirken küresel enerji talebini de sorumluluk çerçevesinde karşılamayı amaçlamaktadır. Faaliyetlerimizin özünde emniyet ile çevresel ve sosyal sorumluluk yatmaktadır.

1833'ten bugüne kadarki tarihçemizi okuyun

Amacımız

Shell'in amacı daha fazla ve daha temiz enerji çözümleriyle ilerlemeye birlikte güç sağlamaktır. Artmakta olan dünya nüfusunun yükselen yaşam standartlarının muhtemelen uzun yıllar boyunca petrol ve gaz da dahil olmak üzere enerjiye olan talebi artırmaya devam edeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda, teknolojideki değişiklikler ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesinin gerekmesi daha düşük karbonlu ve çok kaynaklı bir enerji sistemine geçilmekte olduğu anlamına geliyor.

Bu arka plan bağlamında, şu stratejik hedeflere sahibiz:

  • Birinci sınıf bir yatırım gerekçesi sağlamak. Bu, hepsi güçlü bir mali çerçeve ve dayanıklı bir portföyün üzerine inşa edilecek şekilde, serbest nakit akışını ve hissedarların kârını artırmayı içermektedir.
  • Toplumun daha fazla ve daha temiz, kullanışlı ve rekabetçi bir enerjiye olan talebine yanıt vererek enerji dönüşümünde başarılı olmak.
  • Faaliyetlerimize yönelik bir ortak değer yaklaşımı aracılığıyla faaliyet göstermek ve topluma katkıda bulunmak için güçlü bir toplumsal onaya sahip olmayı sürdürmek.
  • Stratejik hedeflerimize ulaşma yeteneğimiz rekabet eden güçlere nasıl yanıt verdiğimize bağlıdır. Rekabet eden güçler ve iş modellerindeki değişiklikleri değerlendirmek için dış çevreyi (hem pazarları hem de bunları şekillendiren altta yatan ekonomik, politik, sosyal ve çevresel etkenleri) sürekli olarak inceliyoruz.Sağlık, güvenlik, emniyet, çevre ve varlık performansına özellikle önem vererek sürekli olarak çalışma performansımızı iyileştirmeye çalışıyoruz.

Çalışanlarımız

Çalışanlarımız Shell stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması ve iş performansının uzun vadede sürdürülmesi açısından son derece önemlidir. Gelişen enerji pazarında rekabetçi bir performans göstermek için yetenekli ve yetki verilmiş insanların güvenli bir şekilde birlikte çalışması gereklidir.

Çeşitlilik sahibi bir iş gücü ve kapsayıcı bir çalışma ortamı başarımız açısından kritik öneme sahiptir ve daha fazla yenilik yapıp daha iyi enerji çözümleri geliştirebilmemizi sağlar. Kapsayıcı liderlerin önderlik ettiği çeşitlilik sahibi ekiplerin daha iyi bir güvenlik ve iş performansı gösterdiğine inanıyoruz.

Bir Bakışta Shell

70+ ülkede faaliyet gösteriyoruz

Ortalama 86.000 çalışanımız var

Yılda 66 milyon ton LNG satıyoruz

21 rafineride hissemiz var

günde 3,7 milyon varil petrole eşdeğer bir üretim yapıyoruz

Finansal Performans

Ciro: 305,2 milyar ABD Doları

Kâr: 13,4 milyar ABD Doları

Sermaye yatırımı: 24 milyar ABD Doları

Araştırma ve geliştirme yatırımı: 922 milyon ABD Doları

Sürdürülebilir Gelişim için pratik bilgiler

Tüm dünyada gönüllü sosyal yatırımlar için 111 milyon ABD Doları harcanmıştır.

  • 54 milyon dolarlık bir kısmı toplumsal kalkınma, afet yardımı, eğitim, yol güvenliği, sağlık ve biyolojik çeşitliliğe yönelik yerel programlara harcanmıştır.
  • 57 milyon dolarlık bir kısmı global temalarımız olan enerji erişimi, yerel yeteneklerin geliştirilmesi ve işletme ve STEM eğitimine harcanmıştır.

2017’deki toplam sosyal yatırım harcamamızın yaklaşık 107 milyon dolarlık kısmının Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi 2016’nın bir parçası olan ülkelerde yapılmıştır. Bu ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılası kişi başına yılda 15.000 Dolarından azdır. Shell çalışanlarının gönüllü çalışmaları ve ekipman bağışları şeklinde de önemli bir destek sağlanmaktadır.

Hakkımızda Daha Fazlası

Ne yapıyoruz?

Shell dünyanın daha fazla ve daha temiz enerji çözümlerine yönelik büyüyen ihtiyacını ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sorumluluk taşıyan yöntemlerle karşılamayı amaçlayan uluslararası bir enerji şirketidir.

Değerlerimiz

Genel İş İlkelerimiz, Çalışma Kurallarımız ve Etik Kurallarımız, Shell'deki herkesin değerlerimize paralel hareket etmesine yardımcı olur.

Şunlara da ilgi duyabilirsiniz

Enerjinin geleceği

Dünyanın artan nüfusuna daha çok miktarda ve daha temiz enerji sunmak için teknik bilgimizi, teknolojimizi ve inovasyon yapma kapasitemizi kullanıyoruz.

Kariyer

Shell'de kariyerinizle yaratacağınız etkiyi keşfedin.

Sürdürülebilirlik

Shell'de sürdürülebilirlik, dünyanın artan ihtiyacını karşılamak için enerjiyi sorumluluk bilinciyle temin etmektir.