Çam ormanı içinde akan bir nehrin ve beyaz bir kamyonet bulunan yolun havadan çekilmiş fotoğrafı üzerinde Doğaya saygı simgesi

Doğaya saygı

Çevreyi koruma, atık miktarını azaltma ve biyolojik çeşitliliğe olumlu yönde katkıda bulunma

Nehirden su dolduran Shell çalışanı

Uzun yıllardır çevreyi koruma amacı güden kılavuz ilkelere ve standartlara sahibiz. Şimdi ise çıtayı yükselterek çevre konusundaki hedeflerimizi BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunacak biçimde şekillendiriyoruz.

Biyolojik çeşitliliğin yani gezegenimiz için hayati önem taşıyan bitki ve hayvan hayatının korunması ve geliştirilmesi çevre konusundaki hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca tüm faaliyetlerimizde suyu ve diğer kaynakları daha verimli kullanmaya ve elimizden geldiğince yeniden kullanmaya ağırlık veriyoruz.

Ormanda nehrin kenarında yürüyen bir erkek ve bir kadın

Operasyonlarımız sonucu oluşan atık miktarını azaltıyor, plastiklerin geri dönüşümünü artırıyoruz. Operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları azaltarak ve ulaşım ve sanayiye güç sağlamak için daha temiz yöntemler sunarak hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı oluyoruz.

Bu noktada ortaklarımız ve tedarikçilerimizle birlikte çalışmak ve yeni iş birlikleri kurmak kritik önem taşıyor. Çevreyi korumak için sektördeki diğer şirketler, devletler, müşterilerimiz ve tedarik zincirlerimizle tek yürek olacağız.

Bir atık tesisindeki plastik poşet yığınları

Çevre konusunda hem kısa vadeli hem de 2030 ve sonrası için hedefler belirledik. Daha da ileriye gitmek için fırsat kollamaya devam edeceğiz ve kaydettiğimiz ilerlemeyi şeffaf bir şekilde raporlayacağız.

Shell doğaya nasıl saygı duyuyor?

  • 2030 yılına kadar ambalajlamada kullandığımız geri dönüştürülmüş plastik miktarını %30’a çıkaracak ve ürünlerimizde kullandığımız ambalajların yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmasını sağlayacağız.

  • Tesislerimizde tüketilen tatlı su miktarını azaltacak, tatlı su kaynakları üzerinde yüksek baskı olan yerlerde tatlı su tüketimini 2025 yılına kadar 2018’e kıyasla %15 azaltarak işe koyulacağız.

  • İşletmemizde ve tedarik zincirlerimizde yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artırarak sıfır atık hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz.

  • Kritik habitat adı verilen biyolojik çeşitlilik yönünden zengin alanlardaki yeni projelerimizle biyolojik çeşitlilik üzerinde genel olarak olumlu etki yarattığımızı göstereceğiz. Bu kapsamda çevreyi korumaya yatırım yapacak ve yerel çevreyi korumak ve mümkün olan yerlerde geliştirmek üzere adımlar atacağız.