Hayata enerji katma grafiğinin ana hatlarını içeren bir tablete bakan genç çocuğun fotoğrafı

Sosyal kalkınmayı desteklemek

Ürünlerimiz ve faaliyetlerimizle eşitlikçi bir toplum için sosyal kalkınmayı destekliyoruz

Masada oturan, gülümseyen iki kadın

Erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir enerji temini, yoksulluk ve eşitsizlikle ilgili sorunlar da dâhil olmak üzere küresel sorunların ele alınmasında büyük önem taşır. İşte bu yüzden günümüzde enerjiye erişimi olmayanlara daha fazla yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Gece ışıkları yanan açık deniz petrol platformu

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yürüttüğümüz programlar ile toplumda pozitif bir etki yaratıyor, ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek oluyoruz. Ayrıca Shell LiveWire gibi programlar aracılığıyla girişimciliği, inovasyonu ve istihdamı teşvik ederek, yerel ekonomileri güçlendiriyoruz.

Ofiste beraber oturan, kâğıtlara bakarak gülen üç kişi

Tüm çalışanların kendisini değerli ve saygın hissettiği, çeşitlilik ve kapsayıcılık açısından dünyadaki en iyi kurumlardan biri olmaya çalışıyoruz. Özellikle üç alana ağırlık veriyoruz: Cinsiyet, ırk ve etnik köken, engellilik.

Shell sosyal kalkınmayı nasıl destekliyor?

  • Hedefimiz 2030 yılına kadar Afrika ve Asya’da hâlâ elektrik erişimi olmayan 100 milyon insana güvenilir elektrik sağlamak.
  • Shell’deki üst düzey 1.400 lider arasında, 2019 yılının sonunda %26,4 olan kadın temsil oranını 2025’e kadar %35’e ve 2030’a kadar %40’a çıkarmaya hedefliyoruz.
  • Çalıştığımız ve içinde yaşadığımız toplumları daha iyi yansıtmak adına, iş gücümüzde farklı ırk ve etnik kökenden bireylerin temsilini artırmayı hedefliyoruz.
  • 2030 yılına kadar küresel istasyon ağımızı daha eşitlikçi ve fiziksel engelli bireyler için daha erişilebilir kılacağız.