Hayata enerji katma grafiğinin ana hatlarını içeren bir tablete bakan genç çocuğun fotoğrafı

Hayata enerji katmak

Ürünlerimiz ve faaliyetlerimiz aracılığıyla ve eşitlikçi bir toplumu desteklemek suretiyle hayata enerji katma

Masada oturan, gülümseyen iki kadın

Shell konutlar, işletmeler, ulaşım araçları, pişirme, ısınma ve aydınlatma için yaşamsal öneme sahip enerjiyi sağlayarak hayata enerji katmaya yardımcı olur.

Uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir enerji temini, yoksulluk ve eşitsizlikle ilgili sorunlar da dâhil olmak üzere küresel sorunların ele alınmasında da büyük önem taşır. İşte bu yüzden günümüzde enerji erişimi olmayanlara daha fazla enerji sağlamaya çalışıyoruz. Operasyonlarımızla ülke ve toplumları ayakta tutuyoruz. 70’ten fazla ülkede istihdam sağlıyor, insanlara hem gelir imkânı hem de sağlık hizmeti ve emekli maaşı gibi yan haklar sunuyoruz.

Gece ışıkları yanan açık deniz petrol platformu

Faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda mal ve hizmetlere her yıl on milyarlarca dolar harcıyoruz. Ayrıca faaliyetlerimiz sonucu ödediğimiz vergiler ve devlet hisselerinin yanı sıra devletler adına aldığımız satış vergileri ile devletlere gelir sağlıyoruz. Söz konusu gelir de sağlık, eğitim, ulaşım ve diğer temel hizmetlerin finanse edilmesini sağlıyor.

Eğitim ve beceriler sunarak ülke ve toplumlar üzerinde olumlu bir fark yaratıyoruz. Böylece yerel ekonomik kalkınmaya ve geçim kaynaklarına destek oluyoruz. Ayrıca kurumsal geliştirme programımız olan Shell LiveWire gibi programlar vasıtasıyla girişimciliği, inovasyonu ve anlamlı istihdamı teşvik ederek yerel ekonomileri güçlendiriyoruz.

Ofiste beraber oturan, kâğıtlara bakarak gülen üç kişi

Tüm çalışanların kendisini değerli ve saygın hissettiği, çeşitlilik ve eşitlik açısından dünyadaki en iyi kurumlardan biri olmaya çalışıyoruz. Özellikle üç alana ağırlık veriyoruz: Cinsiyet, ırk ve etnik köken, ve engellilik.

Ayrıca müşterilerimize giderek daha eşitlikçi bir tecrübe sunuyoruz. Örneğin, fuelService app ile olan ortaklığımız sayesinde engelli sürücüler daha yola çıkmadan istasyonlardan yardım talebinde bulabiliyor ve araçlarından ödeme yapabiliyor. İşimizin her alanında insan haklarına saygı duyuyoruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkelerini temel alıyoruz.

Shell hayata nasıl enerji katıyor?

  • Hedefimiz 2030 yılına kadar Afrika ve Asya’da hâlâ elektrik erişimi olmayan 100 milyon insana güvenilir elektrik sağlamak.

  • Shell’deki üst düzey 1.400 lider arasında, 2019 yılının sonunda %26,4 olan kadın temsil oranını 2021 yılının sonuna kadar %30’a, 2025’e kadar %35’e ve 2030’a kadar %40’a çıkarmaya çalışacağız.

  • -

  • Çalıştığımız ve içinde yaşadığımız toplumları daha iyi yansıtmak adına, önce Birleşik Krallık ve ABD’den, ardından da Hollanda’dan başlayarak, iş gücümüzde farklı ırk ve etnik kökenden bireylerin temsilini artırmayı hedefliyoruz.

  • 2030 yılına kadar küresel istasyon ağımızı daha eşitlikçi ve fiziksel engelli bireyler için daha erişilebilir kılacağız.