Ağaçların önünde duran, gülümseyen, sakallı bir adam ve yanında Hissedar değeri oluşturma simgesi

Hissedar değeri oluşturma

Dinamik bir portföy ve disiplinli sermaye dağılımı ile değer artırma

Yansıtıcı cepheli binalar arasından yukarıya doğru gökyüzüne bakış

Geleceğe Enerji Katma stratejisi, hissedarlarımız için temettü ve hisselerimiz vasıtasıyla servete açılan kapının anahtarıdır. Bu strateji sayesinde dünyadaki milyonlarca insanın tasarruf ve emeklilik fonuna destek sağlıyoruz.

İşletme portföyümüze yönelik dinamik bir yaklaşım benimseyerek yüksek getiriler sağlamayı umuyoruz. Yani bir yandan daha temiz enerjiye yaptığımız yatırımları artırırken bir yandan da dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaya devam ediyoruz. Bununla birlikte şirketimizin güçlü, dayanıklı ve enerji dönüşümündeki fırsatların her an farkına varabilir hâlde kalabilmesi için mali disiplinimizi ve güçlü bilançomuzu da sürdürmeye devam edeceğiz.

Bir binada pencerelerden görünen gün batımına karşı ayakta dizüstü bilgisayarını kullanan kadın

Bugün baktığımızda güçlü pek çok yönümüz var. Kurduğumuz derin müşteri ilişkileri, birinci sınıf ticari faaliyetlerimiz ve dünya çapında enerji üretimi, alımı, ticareti, nakli ve satışını gerçekleştiren entegre iş modelimiz bu güçlü yönlerimizden sadece birkaçı.

Şirketimizde üç temel taşımız olan Büyüme, Dönüşüm ve Upstream (Arama ve Üretim) ekseninde dönüşüm gerçekleştirmek için bu güçlü yönlerimizi temel alıyoruz. Büyüme temel taşımız kapsamında akaryakıt istasyonlarımız, kurumsal müşterilerimize sunduğumuz yakıtlar, elektrik, hidrojen, biyoyakıtlar, elektrikli araçlar için şarj, doğa temelli çözümler ve karbon yakalama ve depolama bulunuyor. Büyümenin odağında ise net sıfır emisyona geçişi hızlandırmak üzere müşterilerimizle birlikte çalışmak yer alıyor.

Gülen bir çocuğun bahçede çiçekleri sulamasına yardım eden adam

Entegre Gaz ile Kimyasal Maddeler ve Ürünler iş kollarımızdan oluşan Dönüşüm temel taşımız sürdürülebilir nakit akışı sağlıyor. Upstream temel taşımız, kritik petrol ve doğal gaz tedarikleri vasıtasıyla temettü dağıtımlarını ve şirketimizin dönüşümünü finanse etmek için gerekli nakit ve getiriyi sağlıyor.

Portföyümüze yönelik dinamik bir yaklaşım benimseyerek, bir yandan mali disiplini ve güçlü bilançoyu sürdürürken, diğer yandan hissedarlarımız için cazip bir yatırım olmaya devam edeceğiz.