Bir tepedeki üç rüzgâr türbininin fotoğrafı üzerinde Net sıfır emisyona ulaşma simgesi

Net sıfır emisyona ulaşma

Net sıfır emisyona geçişi hızlandırmak üzere müşterilerimizle el ele veriyoruz ve sektörler arası çalışmaya odaklanıyoruz.

Devasa güneş panelleri arasında yürüyen iki Shell çalışanı

İklim değişikliğiyle mücadele acil olarak ele alınması gereken bir konudur. Atmosferdeki toplam sera gazı miktarını azaltmaya yönelik, net sıfır bir dünyaya biz de katkıda bulunacağız.

Bu nedenle kendimize, toplum ve müşterilerimiz ile el ele vererek 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olma hedefi koyduk. Bu hedef, BM Paris Anlaşması’nda iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir hedef olarak ortaya koyulan küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 °C ile sınırlandırma hedefini de destekliyor.

Limana yanaşmış bir yük gemisinin kuş bakışı görünümü

Net sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olmak, operasyonlarımızdan ve müşterilerimize sattığımız yakıtlardan ve diğer enerji ürünlerinden kaynaklanan emisyonlarını azaltacağımız anlamına geliyor. Ayrıca kalan tüm emisyonların teknoloji kullanımı vasıtasıyla yakalanıp depolanması veya telafi edilerek dengelenmesi anlamına da geliyor.

Şirketimizde gereken dönüşümü gerçekleştiriyor, yeni fırsatları değerlendiriyor ayrıca biyoyakıtlar, hidrojen, elektrikli araçlar için şarj, güneş ve rüzgâr enerjisiyle üretilen elektrik gibi daha düşük karbonlu alternatif çözümler sunuyoruz.

Shell şarj ünitesini kullanan bir adam ve onu arabadan izleyen bir kız

Hedefimize ulaşmamız demek, 2030 yılına kadar 50 milyon hanehalkı için yeterli miktarda yenilenebilir elektrik sağlamak, elektrikli araçlar için 2,5 milyondan fazla şarj noktası işletmek, sekiz kat daha düşük karbonlu yakıtlar üretmek ve satışını yaptığımız yakıtlardaki bugün %3 olan biyoyakıt ve hidrojen miktarını %10’a çıkarmak demek.

Emisyon sorununu ele almak için havacılık, denizyolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı ve sanayi gibi karbonsuz hâle getirilmesi zor sektördekiler de dâhil olmak üzere müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm partnerlerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Karbon emisyonlarını sektör bazında azaltmaya yönelik hükümet politikalarını desteklemek de çalışmalarımız arasında yer alıyor.

Shell’in net sıfır emisyona ulaşma stratejisi

  • Toplumla el ele vererek, satışını yaptığımız enerji ürünlerinin karbon yoğunluğunu (Net Karbon Ayak İzi) azaltmaya yönelik hedefler belirledik. Bu kapsamda 2016’ya kıyasla 2021’e kadar %2 – 3’lük, 2022’ye kadar %3 – 4’lük ve 2023’e kadar %6 – 8’lik azaltma şeklindeki kısa vadeli hedeflerin yanı sıra 2030’a kadar %20’lik, 2035’e kadar %45’lik ve 2050’ye kadar %100’lük azaltma şeklindeki orta ve uzun vadeli hedefler yer alıyor. Bunlara ek olarak 2030 yılına kadar, tüm faaliyetlerimizden ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız enerjiden kaynaklanan emisyonu %50* oranında azaltmayı hedefliyoruz. (*2016 yılına kıyasla)
  • 16.500’den fazla çalışanımızın gelirlerini, enerji ürünlerimizin karbon yoğunluğunu 2023 yılına kadar 2016’ya kıyasla %6 – 8 azaltma hedefimizle bağlantılı hâle getirdik.
  • Yıllık petrol üretimimizin 2019 yılında en üst seviyeye ulaştığına inanıyor ve toplam petrol üretimimizin 2030 yılına kadar her yıl %1 – 2 oranında azalmasını bekliyoruz.
  • Yenilenebilir Enerjiler ve Enerji Çözümleri iş kolumuza yılda ortalama 2 – 3 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz.
  • 2021’de karbon depolayan ormanlar ve sulak alanlar gibi doğa bazlı çözümlere 100 milyon dolar civarında yatırım gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
  • 2035 yılına kadar yılda 25 milyon ton ek karbon yakalama ve depolama (CCS) kapasitesine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapasite, Kanada’daki Quest tesisimizin büyüklüğünde 25 adet karbon yakalama ve depolama (CSS) tesisine eş değerdir.
  • 2030 yılına kadar, işlettiğimiz üretim tesislerinde, karbon emisyonuna sebep olan rutin gaz yakma işlemine son vereceğiz.
  • 2025 yılına kadar, Shell tarafından işletilen üretim tesislerindeki metan emisyon yoğunluğunu %0,2’nin altında tutmayı umuyoruz.