Bir tepedeki üç rüzgâr türbininin fotoğrafı üzerinde Net sıfır emisyona ulaşma simgesi

Net sıfır emisyona ulaşma

Net sıfır emisyona geçişi hızlandırmak üzere müşterilerimizle el ele verme ve sektörler arası çalışma

Devasa güneş panelleri arasında yürüyen iki Shell çalışanı

İklim değişikliğiyle mücadele acil olarak ele alınması gereken bir sorundur. Toplumun atmosferdeki toplam sera gazı miktarını artırmaya son verdiği net sıfır dünyaya biz de katkıda bulunacağız.

Bu nedenle kendimize, toplum ve müşterilerimiz ile el ele vererek 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olma hedefi koyduk. Bu hedef, BM Paris Anlaşması’nda iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha iddialı bir hedef olarak ortaya koyulan küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 °C ile sınırlandırma hedefini de destekliyor.

Limana yanaşmış bir yük gemisinin kuş bakışı görünümü

Net sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olmak, operasyonlarımızdan ve müşterilerimize sattığımız yakıtlardan ve diğer enerji ürünlerinden kaynaklanan emisyonlarını azaltacağımız anlamına geliyor. Ayrıca kalan tüm emisyonların teknoloji kullanımı vasıtasıyla yakalanıp depolanması veya telafi edilerek dengelenmesi anlamına da geliyor.

İşletmemizde dönüşüm gerçekleştiriyor, yeni fırsatlar keşfediyor ve biyoyakıtlar, hidrojen, elektrikli araçlar için şarj, güneş ve rüzgâr enerjisiyle üretilen elektrik gibi daha düşük karbonlu enerjiler sunuyoruz.

Shell şarj ünitesini kullanan bir adam ve onu arabadan izleyen bir kız

Hedefimize ulaşmamız demek, 2030 yılına kadar 50 milyon hane halkı için yeterli miktarda yenilenebilir elektrik sağlamak, elektrikli araçlar için 2,5 milyondan fazla şarj noktası işletmek, sekiz kat daha düşük karbonlu yakıtlar üretmek ve satışını yaptığımız taşıt yakıtlarındaki bugün %3 olan biyoyakıt ve hidrojen miktarını %10’a çıkarmak demek.

Emisyon sorununu ele almak için havacılık, denizyolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı ve sanayi gibi karbonsuz hâle getirilmesi zor sektördekiler de dâhil olmak üzere müşteriler, işletmeler ve diğer taraflarla birlikte çalışıyoruz. Karbon emisyonlarını sektör bazında azaltmaya yönelik hükûmet politikalarını desteklemek de çalışmalarımız arasında yer alıyor. Müşterilerimize ihtiyaç duydukları daha temiz enerjiyi sağlayabilmek için inovasyonu teşvik etmeye devam edeceğiz.

Shell’in net sıfır emisyona ulaşma stratejisi

  • Ekim 2021'de, mutlak emisyonları 2030 yılına kadar, 2016 seviyelerine kıyasla %50 azaltma hedefi belirledik. Bu, Kapsam 1'de doğrudan faaliyetlerimizden ve Kapsam 2'de operasyonlarımızı yürütmek için satın aldığımız enerjiden oluşan emisyonları kapsamaktadır.

  • Koyduğumuz bu hedef, sattığımız enerji ürünlerinin karbon yoğunluğunu (Net Karbon Ayak İzi) azaltma hedefimiz için tamamlayıcı niteliktedir. Bu kapsamda 2016’ya kıyasla 2021’e kadar %2 – 3’lük, 2022’ye kadar %3 – 4’lük ve 2023’e kadar %6 – 8’lik azaltmak üzere konan kısa vadeli hedeflerimizin yanı sıra orta vadede 2030’a kadar %20’lik, 2035’e kadar %45'lik azaltım ve 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefimiz yer alıyor.
  • 16.500’den fazla çalışanımızın maaşını, enerji ürünlerimizin karbon yoğunluğunu 2023’yılına kadar 2016’ya kıyasla %6 – 8 azaltma hedefimizle ilişkilendirdik.

  • Yıllık petrol üretimimizin 2019 yılında en üst noktaya ulaştığına inanıyoruz ve toplam petrol üretimimizin 2030 yılına kadar her yıl %1 – 2 oranında azalmasını bekliyoruz.

  • Elektrikli araç şarjı, hidrojen, biyoyakıtlar, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektik üretimi gibi düşük karbonlu enerjiye her yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıyoruz. Doğru ticari fırsatlar yaratarak, bunu 2 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.

  • 2035 yılına kadar yılda 25 milyon ton ek karbon yakalama ve depolama (CCS) kapasitesine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapasite, Kanada’daki Quest tesisimizin büyüklüğünde 25 adet karbon yakalama ve depolama (CSS) tesisine eş değerdir.

  • 2025 yılına kadar, petrol ve gaz arama ve üretim faaliyetlerimizde karbon emisyonu üreten rutin gaz yakma uygulamasına son vereceğiz.

  • 2025 yılına kadar, Shell tarafından işletilen üretim tesislerindeki metan emisyon yoğunluğunu %0,2’nin altında tutmayı amaçlıyoruz.