Geleceğe enerji katma kapsamındaki dört ana hedefin üç boyutlu simgelerini içeren baklava biçiminde diyagram

Geleceğe Enerji Katmak

Geleceğe Enerji Katmak, şirketimizin net sıfır emisyona geçiş stratejisini ifade eder. Paydaşlarımız, müşterilerimiz ve toplum için değer yaratmak üzere tasarlanmıştır.

Paydaş değeri oluşturma hedefinin üç boyutlu simgesi

Hissedar değeri oluşturma

Geleceğe Enerji Katmak stratejisi paydaşlarımız için değer yaratır. Dünya daha temiz enerjiye geçiş yaparken şirketimiz de dönüşüm yaratmak için gereken finansal gücü sağlar.

Net sıfır emisyona ulaşma hedefinin üç boyutlu simgesi

Net sıfır emisyona ulaşma

Geleceğe Enerji Katmak stratejisi, toplumla uyum içerisinde net sıfır emisyona geçişi hızlandırmak üzere müşterilerimizle el ele vermeye ve sektörler arası çalışmaya odaklanır.

Hayata enerji katma hedefinin üç boyutlu simgesi

Sosyal kalkınmayı desteklemek

Geleceğe Enerji Katmak, ürünlerimiz ve faaliyetlerimizle eşitlikçi bakış açısıyla sosyal kalkınmayı desteklemeyi ifade eder.

Doğaya saygı hedefinin üç boyutlu simgesi

Doğaya saygı

Geleceğe Enerji Katmak aynı zamanda çevreyi korumak, atık miktarını azaltmak ve biyolojik çeşitliliğe olumlu yönde katkıda bulunarak doğaya saygı duymayı ifade eder.

Geleceğe enerji katma kapsamındaki dört ana hedefin üç boyutlu simgelerini içeren diyagram

Temel değerlerimiz

Geleceğe Enerji Katmak stratejisi, temel değerlerimiz olan doğruluk, dürüstlük ve insana saygı üzerine inşa edilmiştir. İşimizi etik ve şeffaf bir şekilde yapma sözümüz de bu kapsamda yer alır.