Geleceğe enerji katma kapsamındaki dört ana hedefin üç boyutlu simgelerini içeren baklava biçiminde diyagram

Geleceğe Enerji Katmak

Geleceğe Enerji Katmak, işletmemizin net sıfır emisyona geçişini hızlandırma stratejisini ifade eder. Paydaşlarımız, müşterilerimiz ve daha geniş anlamda toplum için değer yaratmak üzere tasarlanmıştır. Geleceğe enerji katma stratejisi kapsamında, daha fazla ve daha temiz enerji çözümleri sunarak ilerlemeye birlikte güç verme amacımızı destekleyen dört ana hedef vardır. Strateji, temel değerlerimiz ve güvenlik odaklı yaklaşımımız üzerine inşa edilmiştir.

Paydaş değeri oluşturma hedefinin üç boyutlu simgesi

Hissedar değeri oluşturma

Geleceğe Enerji Katma stratejisi paydaşlarımız için değer yaratır. Dünya daha temiz enerjiye geçiş yaparken şirketimizde dönüşüm yaratmak için gereken finansal gücü sağlar.

Net sıfır emisyona ulaşma hedefinin üç boyutlu simgesi

Net sıfır emisyona ulaşma

Geleceğe Enerji Katma stratejisi, toplumla uyum içerisinde net sıfır emisyona geçişi hızlandırmak üzere müşterilerimizle el ele vermeye ve sektörler arası çalışmaya odaklanır. Net sıfır bir dünya, toplumun atmosferdeki toplam sera gazı miktarını artırmaya son verdiği dünyadır.

Hayata enerji katma hedefinin üç boyutlu simgesi

Hayata enerji katmak

Geleceğe Enerji Katmak, ürünlerimiz ve faaliyetlerimiz aracılığıyla ve eşitlikçi bir toplumu desteklemek suretiyle hayata ve geçim kaynaklarına güç katmayı ifade eder.

Doğaya saygı hedefinin üç boyutlu simgesi

Doğaya saygı

Geleceğe Enerji Katmak aynı zamanda çevreyi korumak, atık miktarını azaltmak ve biyolojik çeşitliliğe olumlu yönde katkıda bulunmak suretiyle doğaya saygı duymayı ifade eder.

Geleceğe enerji katma kapsamındaki dört ana hedefin üç boyutlu simgelerini içeren diyagram

Temel değerlerimiz ve güvenlik odaklı yaklaşımımız

Hayata Enerji Katma stratejisi, güvenlik odaklı yaklaşımımız ile temel değerlerimiz olan dürüstlük, doğruluk ve insana saygı üzerine inşa edilmiştir. İşimizi etik ve şeffaf bir şekilde yapma sözümüz de bu kapsamda yer alır.