Hayatlar, geçim kaynakları, ekonomiler ve topluluklar refahlarını artırmak ve büyümek için uygun, güvenilir ve makul bedelli enerjiye ihtiyaç duyarlar. Günümüzde insanlar daha önce hiç olmadığı kadar birbirleriyle bağlantı içindeler. Her geçen gün daha fazla insan daha iyi fırsatların, daha iyi sağlık ve daha yüksek yaşam standartlarının keyfini çıkarıyor.

Bugün kullandığımız enerjinin büyük bölümü, petrol ve kömürün yanı sıra gittikçe artan oranlarda doğal gazdan geliyor. Bu hidrokarbonlar evlere ve iş yerlerine enerji veriyor, ısıtıyor ve soğutuyor, bizi işe veya okula taşıyan -veya bizi tatile götüren taşımacılık sistemlerine yakıt sağlıyor. Hayatlarımızı idame ettiren sektörlere destek oluyor ve bu sayfayı okumak için kullandığınız cihaz gibi satın aldığımız birçok ürünün üretilmesinde kullanılan kimyasal maddeleri sağlıyor.

Yaşam standartlarının yükselmesine paralel nüfus artışı dolayısıyla enerjiye yönelik küresel talep artıyor.

2050'ye gelindiğinde gezegendeki insan sayısının 9 milyara ulaşması bekleniyor ki bu sayı, günümüz nüfusundan yaklaşık 2 milyar kişi daha fazla. Gelişmekte olan ekonomilerdeki birçok kişi, küresel orta sınıfa katılacak. Bu kişiler buzdolapları, bilgisayarlar ve enerji tüketen başka aygıtlar satın alacak. Ayrıca birçoğu araba satın alarak kara yollarında bulunanların sayısını iki katından yukarıya çıkaracak.

Ekonomimizin kalbi her geçen gün şehirlerimizde daha da fazla atıyor. Yüzyılın ortalarına geldiğimizde dünya nüfusunun yaklaşık dörtte üçü şehirlerde yaşayarak paylaştığımız esenlik ve refahın temel unsuru olan gıda, su ve enerji kaynakları üzerinde daha fazla baskı oluşturacak.

Shell'in gelecekteki şehirlere dair çalışması hakkında bilgi edinin

Uzmanlar, küresel enerji talebinin 2000 yılı seviyesiyle karşılaştırıldığında 2050 itibarıyla ikiye katlanmasının muhtemel olduğu kanısında. Aynı zamanda karbondioksit (CO2) emisyonlarının ve diğer çevresel baskıların neden olduğu iklim değişikliğiyle mücadele de, daha önce hiç olmadığı kadar önemli.

Bu zorluklarla mücadele, küresel enerji sisteminde köklü bir değişiklik ve bir dizi yeni enerji kaynağı ihtiyacını doğuracak. Enerji sistemi çok büyük olduğundan ve enerji talebi çok hızlı arttığından dolayı ise bu değişikliklerin yapılması çok büyük toplu çalışmaları gerektirecek.

Daha temiz bir enerji geleceği

Shell, bir süredir senaryo planlamalarıyla daha düşük karbonlu bir geleceğin zorluklarına karşı hazırlanıyor.

Yeni Mercek Senaryoları, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 2060 itibarıyla küresel enerjinin %40'ına kadarını temin edebileceği ve on yıl sonra güneşin en büyük ana enerji kaynağı halini alacağı muhtemel geleceği tarif ediyor.

Shell Senaryoları hakkında bilgi edinin ve kopyalarını indirin

Kanada'daki Quest CCS projesinin havadan görünümü
Kanada'da Quest CCS projesi

Enerji sistemi evrim geçirdikçe hidrokarbonlar, hava ulaşımı başta olmak üzere taşımacılık sektörüne yakıt sağlama ve plastikten çeliğe kadar günlük ürünleri üretme içinihtiyaç duyulan enerjiyi temin ederek önümüzdeki yıllarda hayati bir rol oynamaya devam edecek.

Dünyanın artan ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak ve enerjiyi daha verimli kullanmanın yollarını bulmak için daha çok miktarda, daha temiz enerji sağlama yolunda kendi teknik bilgimizi, teknolojimizi ve yenilik kapasitemizi kullanıyoruz. Ayrıca bunu çevre ve sosyal sorumluluk bilinciyle yapmak için ortaklarla, topluluklarla ve kamu ilebirlikte çalışıyoruz.

Günümüzde en temiz yanan hidrokarbon olan doğal gaz, üretimimizin yarısından fazlasını oluşturuyor. Doğal gazın, kömürün sebep olduğu karbondioksit2 miktarının yaklaşık yarısına ve hava kirletici maddelerin sadece onda birine sebep olarak özellikle elektrik üretiminde sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etme açısından hayati önem taşıyacağına inanıyoruz.

Hidrokarbon kullanımını hafifletmek yolunda güvenle karbondioksit2 yakalamak ve depolamak için birkaç projede yer alıyoruz. Bunların finansal olarak hayatta kalabilmesi ve daha çok yaygınlaşabilmesi devlet desteğine bağlı. Kömürle çalışan bir elektrik santralinin CCS'si bulunan ve gazla çalışan bir tesisle değiştirilmesi karbondioksit2 emisyonlarını %90'a kadar kısabilir. Ayrıca Kuzey Amerika ile Avrupa'daki dokuz projeye katılımımızla rüzgâr enerjisinde on yıllık bir deneyimimiz var.

Modern yaşamda taşımacılık temel bir role sahiptir. Düşük karbonlu biyoyakıtlar ve hidrojen de dâhil olmak üzere daha verimli madeni yağlar ve yakıtlar geliştirmek ve eğitim programları sağlayarak sürücülerin yakıt ekonomilerini geliştirmelerine yardımcı olma amacıyla insanların ve malların daha temiz ve daha verimli biçimde hareket etmesine yardımcı olmak için yenilikler yapıyoruz.

Shell ve taşımacılığın geleceği hakkında daha fazla bilgi edinin

Enerji ve İnovasyon'da Daha Fazlası

Doğal gaz

En temiz yanan hidrokarbon olan doğal gazla tüm dünyada hayatlara güç veriyoruz.

Teknoloji alanındaki zorlukları aşmak

Ulaşılması çok zor yerlerden daha çok miktarda ve makul bedelle enerji kaynakları keşfetmek ve emniyetli bir şekilde üretmek için inovatif teknolojiler geliştiriyoruz.

Şunlara da ilgi duyabilirsiniz

Çevre

Shell, enerjiyi sorumluluk bilinciyle temin ederek dünyanın, kullanılan enerjinin gezegene minimumdüzeyde etki yaptığı bir geleceğe doğru yol almasına yardımcı olur.

Shell'de sürdürülebilirliğin anlamı

Shell'de sürdürülebilirlik sorumlu bir şekilde enerji sağlamak, insanlara, güvenliklerine ve çevreye saygı göstermek anlamına gelir.

Shell Eco-Marathon

Uludağ Üniversitesi UMAKİT ekibi, Londra’da düzenlenen Shell Eco-marathon Avrupa 2018’deki başarısıyla yarışma tarihinde birincilik kazanan ilk Türk ekibi oldu.