Shell, yüzyıldan uzun bir zamandır teknolojide öncü olmuştur. Günümüzde uluslararası petrol ve gaz şirketleri arasında araştırma ve geliştirmede (ARGE) en fazla yatırım yapan şirketlerden biriyiz ve fikirleri ticari boyutuyla hayata geçirilebilen teknolojilere dönüştürmek için her yıl 1 milyar $'dan fazla harcama yapıyoruz.

Dünya genelinde ARGE tesislerimizdeki bilim insanları ve araştırmacılar, çığır açan yenilikler geliştirmek için farklı saat dilimlerinde çalışıyorlar. Bunlar müşterilerin daha az enerji kullanmasına yardımcı olan yakıtlar ile madeni yağlardan başlayarak denizden doğal gazçıkarma ve doğalgazı sıvılaştırma konusunda dünyanın en büyük yüzer üretim tesisi olan Prelude FLNG'ye kadar çeşitlilik gösteriyor.

İnovasyonu daha da ileriye taşımak için kamu ile, alanında uzman akademisyenlerle ve sektör uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz; fikirlerimizi ve uzmanlığımızı sektörün içinden ve dışından uzmanlarla paylaşıyoruz. Açık inovasyon, doğal gaz, biyoyakıt, güneş enerjisi, su arıtma, karbondioksit2 yönetimi ve enerji verimliliği gibi alanlarda ilerlemeleri hızlandırma ve daha verimli maliyetlerle uygulamalar sunma konusunda yardımcı olabilir.

Bununla birlikte faaliyetlerimizi daha verimli hale getirmenin ve su tüketimi ile karbondioksit (CO2) emisyonlarını yönetmenin inovatif yollarını geliştiriyoruz.

Dünya Teknoloji Başkanı (Chief Technology Officer) ve Baş Bilim İnsanlarımız (Chief Scientist) ile tanışın

Tüm dünyada ne tür yenilikler yaptığımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Yüzey altı modelini gözden geçiren kişiler

Daha çok enerji kaynağı keşfetmek

Kolay bulunan petrol ve gaz rezervleri dönemi artık sona eriyor. Bir zamanlar görünmez halde olan, örneğin 3.000 metreden fazla derinlikteki veya deniz yatağının altındaki derin ve kalın tuz katmanlarının altında gizlenmiş rezervuarları tespit etmek için yeni teknolojiler geliştiriyoruz.

Yüzeyin altındaki gizli kaynakları nasıl keşfettiğimiz konusunda daha fazla bilgi edinin

Daha fazla enerji kaynağı keşfetmek

Bir petrol sahasına yatırım yapmaya karar verdiğimizde işimiz kuyu kazmak ve enerjiyi mümkün olan en emniyetli ve verimli biçimde, çevreye minimum etkiyle üretmektir. Bu amaçlarımıza ulaşmak için sürekli yeni teknolojiler geliştiriyoruz ve tüm kuyu tasarımlarımıza ve işletim prosedürlerimize aynı küresel standartları uygulayarak emniyet süreçlerimizi geliştiriyoruz.

Yeniliklerimiz derinlerdeki kuyulardan daha fazla petrol ve gazın çıkmasına imkân veren, aksi halde ekonomik olmayacak kaynakları kullanmamıza izin veren teknolojileri; daha hızlı kuyu açan ve karşılaştırılabilir gemilere göre daha az yakıt kullanan daha küçük ve daha yalın sondaj gemilerini; üretimi gerçek zamanlı olarak takip eden sensörlerle donatılmış akıllı petrol ve gaz sahalarını; konvansiyonel sondajlara göre arazide daha hızlı ve daha verimli kuyu açan sondaj donanımlarını içeriyor.

Bu kaynakları bulmak için araştırmakta olduğumuz sahanın doğru bir coğrafi haritasını çıkarmak amacıyla sensörlerden çok büyük miktarlarda veri topluyor ve işliyoruz. Daha sonra bu verileri, hızlı ve verimli biçimde analiz edilip yorumlanabilecek görsellere dönüştürüyoruz. Petrol ve gaz aramalarındaki en büyük başarılarımızın arkasında bu görselleştirme ve yorumlama kabiliyeti yatıyor.

İleri teknolojiler kullanarak yeni kaynakları nasıl açığa çıkardığımızı keşfedin

Kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmak

Bir petrol yatağı sahası akıntının üstüne geldiğinde petrolü doğal yolla kuyulardan yukarı itmek için yeterli basınca sahiptir. Fakat zaman içinde bu sahadaki basınç düşer ve petrol akışı yavaşlar. Böyle bir yerdeki petrolden %5 - 30 ek çıkarım yapmamıza yardımcı olması için geliştirilmiş petrol geri kazanım (EOR) teknikleri geliştirerek petrol yatağından genel çıkarım seviyesini %50 - 70'e veya daha yukarıya çektik.

Daha fazla enerji kaynağı keşfetme teknikleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Enerji ve İnovasyon'da Daha Fazlası

Enerjinin geleceği

Dünyanın artan nüfusuna daha çok miktarda ve daha temiz enerji sunmak için teknik bilgimizi, teknolojimizi ve inovasyon yapma kapasitemizi kullanıyoruz.

İnovasyonu birlikte yapmak

Harika bir fikriniz veya inovatif bir teknolojiniz mi var? Ortaklık kuracağımız yaratıcı insanlar, şirketler ve kuruluşlar arıyoruz.