Uluslararası Enerji Kurumu'na göre doğal gaza yönelik küresel talep 2040 itibarıyla yarıdan fazla artış gösterebilir.

Doğal gaz, en temiz yanan hidrokarbondur. Hem karada hem de açık denizde doğal gaz araştırması ve üretimi yapıyoruz. Bugün üretimimizin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Doğal gazın avantajları

Doğal gaz en temiz yanan hidrokarbondur ve elektrik üretmek üzere yakıldığında kömürün nedenolduğu karbondioksitin (CO2) yaklaşık yarısını ve hava kirleticilerin sadece onda birini üretir.

Bol miktarda bulunur. Eğer tüketim bugünkü seviyelerde olduğu gibi kalırsa yaklaşık 230 yıl yetecek kadar geri kazanılabilir gaz kaynağı mevcuttur.

Çok yönlüdür. Gazla çalışan bir elektrik santralinin çalışması ve durması, kömürle çalışan bir santrale göre çok daha az zaman alır. Bu esneklik doğal gazı, sadece güneş parıldadığında ve rüzgâr estiğinde bulunabilen güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına göre doğal bir alternatif haline getiriyor. 

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)

Doğal gazı -162°C'ye (-260° Fahrenhayt) kadar soğutarak sıvıya dönüştürüyoruz ve hacmini 600 kat azaltıyoruz.Bu dadünyada enerjiye ihtiyaç duyan tüm yerlere sevk edilmesini kolay ve ekonomik hale getiriyor. Bununla birlikte LNG'yi evlere ve işletmelere dağıtılmak üzere tekrar gaza dönüştürüyoruz.

LNG'nin öncüsü olarak Shell, 1964'te dünyanın ilk ticari LNG santralinin teknolojisini temin etmiş ve ilk ticari sevkiyatı yaparak küresel bir ticaret başlatmıştır. LNG santrallerinin tasarımını ve inşasını yapıyoruz.

Global web sitemizden LNG hakkında daha fazla bilgi edinin

Yüzer LNG (FLNG)

Geleneksel olarak LNG santralleri arazi üzerine inşa edilir. Fakat Shell, sıvılaştırılmış doğal gazı denizde üretmek için dev bir yüzer tesis olan Prelude FLNG'yi inşa ediyor. Bu ayrıca 488 metre (1.600 feet) uzunluğu ve 74 m (243 ft) eniyle şimdiye kadar inşa edilen en büyük açık deniz yüzer tesisi olacak.

Shell, gazın denizde üretilmesine, sıvılaştırılmasına, saklanmasına ve LNG taşıyıcılara yüklenmesine imkân veren çığır açıcı bir teknoloji geliştirdi. Bu, kümeler halindeki küçük ve uzak alanların tek bir FLNG tesisiyle açığa çıkarılmasına veya daha büyük sahalara birkaç FLNG tesisiyle hizmet verilmesine imkân tanıyor.

Global web sitemizden Prelude FLNG hakkında daha fazla bilgi edinin

Shell'in LNG yakıt doldurma istasyonunda bir kamyon yakıt almaya hazırlanıyor

Taşımacılıkta LNG

Doğal gaz, araç verimliliğindeki, biyoyakıtlardaki, hidrojen ve elektrik mobilitesindeki gelişmelerle birlikte daha düşük karbonlu bir yakıt olarak taşımacılık enerjisi karışımında daha büyük bir pay edinebilir.

Dizel ve akaryakıta göre potansiyel ekonomik ve çevresel faydalarıyla kamyonlar ve gemiler için taşımacılık yakıtı olarak LNG kullanımını araştırıyoruz. Diğer kullanımları arasında trenler, madencilik sektörü ve sanayi uygulamaları bulunuyor. Ayrıca kendi faaliyetlerimizde de daha fazla LNG kullanımının yollarını inceliyoruz.

Global web sitemizden taşımacılık yakıtı olarak LNG kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Gazdan sıvıya dönüşüm (GTL)

Shell'in gazdan sıvıya dönüşüm (GTL) teknolojisi, doğal gazı diğer hallerde ham petrolden elde edilen yüksek kaliteli sıvı ürünlere dönüştürüyor. Bunlar arasında taşımacılık yakıtları, motor yağları ve plastik, deterjan ve kozmetikler gibi günlük ihtiyaçlara yönelik maddeler bulunuyor.

GTL ürünleri renksiz ve kokusuzdur. Bunlar, ham petrolde bulunan kükürt, aromatikler ve nitrojen gibi saf olmayan maddelerin neredeyse hiçbirini içermez.

Global web sitemizden gazdan sıvıya dönüşüm (GTL) hakkında daha fazla bilgi edinin

Sıkı gaz ve kaya gazı

Global web sitemizden sıkı gaz ve kaya gazı hakkında daha fazla bilgi edinin

Enerji ve İnovasyon'da Daha Fazlası

Enerjinin geleceği

Dünyanın artan nüfusuna daha çok miktarda ve daha temiz enerji sunmak için teknik bilgimizi, teknolojimizi ve inovasyon yapma kapasitemizi kullanıyoruz.

Teknoloji alanındaki zorlukları aşmak

Ulaşılması çok zor yerlerden daha çok miktarda ve makul bedelle enerji kaynakları keşfetmek ve emniyetli bir şekilde üretmek için inovatif teknolojiler geliştiriyoruz.