Projeler

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarih olan 1923’ten bu yana Türkiye pazarında faaliyet gösteren Shell, geçmişinin ve geleceğinin önemli bir parçası olarak gördüğü Türkiye’deki çalışmaları ile gurur duyuyor.

Shell, 2011 yılının Kasım ayında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Dadaş) karada petrol & gaz erken-evre araştırma ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak işletme anlaşması imzaladı.

TPAO ile yapılan bu anlaşma, Shell’in Türkiye’de petrol & gaz arama ve üretim sektöründe yeniden faaliyete başlamasını sağlarken, merkez ofisi İstanbul’da olan Shell Upstream Turkey B.V., Merkezi Hollanda biriminin de kurulmasına ön ayak oldu.

14 Şubat 2013’te ise Shell ve TPAO, Batı Karadeniz’de derin deniz arama çalışmalarını başlatmak üzere başka bir ortak işletme anlaşmasına imza attı.

Türkiye’nin vizyonu, yüzüncü yılını kutlayacağı 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak. Ülkemizin bu hedefe ulaşmasındaki önemli etmenlerden biri de yurt içi enerji kaynaklarının artışı olacak.

Türkiye’nin enerji talebinin, gelecek on yılda ülke ekonomisindeki hızlı büyümeye paralel olarak ikiye katlanması bekleniyor.

Ülkemizin petrol ve doğal gaz ihtiyacının büyük bir kısmı ithalat ile karşılanıyor. Shell, yurt içi üretimini daha yüksek seviyelere çekmek için yürüttüğü çalışmalarda Türkiye’nin ortağı olmaktan gurur duyuyor.

Dadaş

Ortak işletme ortağı TPAO ile birlikte Shell Upstream Turkey, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyindeki sıvı bakımından zengin şeyl kaynağını hedef alan erken-evre arama çalışmaları yürüttü.

İlk iki kuyumuz olan Konacık-1 ve Akçay-1’in sondaj, uyarılma ve test çalışmalarını tamamladık ve bu ilk kuyulardan elde edilen verileri değerlendirdik. Bu yıl Dadaş projesindeki petrol haklarımızı kendilerine devretme konusunda ortağımız TPAO ile mutabataka vardık.

Shell’in bu keşif kuyuları programını yürütmedeki amacı, yer altı kaya oluşumlarının jeolojik özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaktır.İlk kuyulardan olumlu sonuçlar alınsa dahi, yer altındaki kaya formasyonlarında ticari açıdan üretilebilir miktarda petrol varlığı olup olmadığının belirlenmesi için yapılacak yeni arama çalışmaları yıllar sürebilir. Üretim fazına geçiş kararı ancak bu sürenin sonunda alınabilmektedir.

Kara sahalarında petrol ve gaz aramaya yönelik küresel deneyimimiz sonucunda, faaliyetlerimizi yürütürken takip ettiğimiz bir dizi operasyonel kural oluşturduk.

Daha fazla bilgi için: Kara Sahalarında Sıkı Kum veya Kaya Gazı ve Petrolü İşletme İlkeleri

Shell’in ankonvansiyonel kuyu çalışmasını ve hayat döngüsünü anlatan videoyu izlebilirsiniz

Video metinleri

Karadeniz

Shell Upstream Turkey ve TPAO Karadeniz’in en batı kısmında yer alan 3920 numaralı ruhsatta derin deniz arama çalışmaları yürütmek üzere Şubat 2013’de bir anlaşma imzaladı.

Karadeniz derin deniz sondajı projesinde, Shell Upstream Turkey BV (SUT) ile Türkiye Petrolleri (TP) deniz yatağının altında önemli bir petrol veya gaz rezervinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla bir petrol arama kuyusu (‘Sile 1’) açma faaliyetlerini emniyetli ve başarılı bir şekilde tamamladı. Arama sondaj noktası İstanbul’un kuzeyinde kıyıdan yaklaşık 100 km açıkta ve yaklaşık 2.000 metre deniz suyu derinliğinde yer aldı. Sile 1 kuyusundan alınan sonuçlar şu anda değerlendiriliyor. Karadeniz’de başka arama çalışmaları yapılıp yapılmayacağına kuyudan alınan verilerin incelenerek değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra karar verilebilecektir. Bu erken-evre arama faaliyetlerinin operatörü Shell’dir.

Karadeniz’de Petrol Arama broşürünü inceleyebilirsiniz

Karadeniz'de Petrol Arama

Shell Upstream Turkey

Karamancılar İş Merkezi Esentepe Mah.
Salih Tozan Sok.  No:18 B Blok
Esentepe Şişli 34394
Tel: +90 212 376 00 00
Faks: +90 212 376 06 00

Hakkımızda Daha Fazlası

Hakkımızda

70'ten fazla ülkede ortalama 86.000 çalışanımızla küresel bir enerji ve petrokimya şirketler grubuyuz.

İş birimlerimiz

Türkiye’nin yeni petrol ve doğal gaz kaynakları arayışını desteklemek amacıyla; ticari faaliyetlerimizi, paydaşlarımıza olumlu fırsatlar sunacak şekilde, güvenli, kârlı, çevreye duyarlı ve sosyal açıdan sorumlu bir yolla gerçekleştiriyoruz.