Jump menu

Main content |  back to top

Sürekli değişkenlik gösteren ve artış trendindeki enerji fiyatları, uygulamadaki kanun ve mevzuatlar,  uluslararası rekabet dinamikleri, hava şartları ve buna bağlı tüketim koşulları gibi etmenler, günümüz iş dünyasının daha karmaşık ve öngörülemez bir yapıda olmasına yol açmaktadır.

Bu zorlukları yönetmek, enerji giderlerinizi ve risklerinizi kontrol atında tutmak için Shell olarak uygun maliyetli ve esnek çözümler sunulabilmektedir.

Shell'i seçmek için başlıca sebepler:

  1. İşiniz için rekabetçi ve esnek enerji çözümleri
  2. Gaz ticaretine ilişkin için yaklaşımlar
  3. Pazar gelişmeleri ve düzenleme hususuna ilişkin öngörüler
  4. İhtiyaçlarınıza göre şekillendirilmiş tedarik hizmeti
  5. Şeffaf ve tutarlı faturalandırma