Genel Bakış

Yılların tecrübesi ve birikimiyle Shell, doğal gaz ihtiyaçlarınızı karşılamak için yardıma hazırdır.

 Potansiyel Müşterilerimiz:

 • Cam, gıda, kağıt, çelik vb. sektörlerdeki orta - büyük ölçekli işletmeler
 • Ticarethaneler ve devlet kurumları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Doğal gaz Dağıtım Şirketleri ve Doğal Gaz Toptan Satış Şirketleri

  Shell tarafından bu müşterilere:

 • Rekabetçi ve esnek çözümler 
 • Risk yönetimi hizmetleri 
 • Piyasa öngörüleri
 • İş ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilmiş müşteri hizmetleri 
 • Şeffaf ve tutarlı faturalandırma gibi değerler sunulmaktadır. 

Yasal Uyarı

Atıfta bulunulan ürünler ve hizmetler EPDK tarafından tanımlandığı üzere doğrudan piyasa katılımcılarına ve kurumsal müşterilere yönelik olup, Perakende Müşterilere sunulmamaktadır. Burada yer alan bilgilerin güvenilir olduğu düşünülmektedir; ancak Shell ve bağlı şirketleri burada yeralan veya başka bir biçimde sunulan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmamakta olup, ilgili bilgilerin herhangi bir bakımdan yanlış veya eksik bulunması durumunda sözleşmeye, haksızlığa, ihmale veya başka bir hususa dayalı olarak sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Shell ve bağlı şirketleri bu bilgilerin alıcılarına karşı danışmanlık görevi yürütmemektedir.

Bu bağlamda, herhangi bir işlemin uygulanması kararı tamamiyle bu bilgilerin alıcıları tarafından verilecektir. Bu nedenle, bu bilgilerin alıcısı, herhangi bir işlem yapmadan önce, Shell veya bağlı şirketlerine dayalı olmaksızın ilgili işlemlerin ekonomik risklerini ve faydalarını, yasal, vergi ve muhasebesel niteliklerini ve sonuçlarını irdelemeli ve bu riskleri alıp almayacağına karar vermelidir. Bu konuda, yasal düzenlemeler veya kısıtlamalar aynen geçerli olacaktır. Bu bilgiler ne bir satış teklifidir ne de bir işlem yapmak üzere teklif daveti niteliğindedir.

Neden Doğal Gaz?

Artan nüfus ve gelişen ekonomiler her yıl dünyanın enerji ihtiyaçlarının da büyümesine neden olmakta, kömürün hakim olduğu elektrik üretim yapısı da karbon emisyonlarındaki artışı beraberinde getirmektedir.

Doğal gazın doğayla dost oluşunun yanı sıra, arz güvenliği ve ekonomik faktörler de gözönüne alındığında birçok avantajı vardır.

Bir enerji kaynağı olarak doğal gazı seçmek için 3 temel neden vardır:

 • Zengin bir kaynak: Güncel doğal gaz üretim ve tüketim oranlarına bakıldığında, mevcut doğal gaz kaynaklarının 250 yılın üzerinde bir süre daha ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede olduğu gözlemlenmektedir. 
  Bunun yanında sürekli gelişen teknoloji sayesinde daha çok kaynak bulunup, erişilir hale gelebilmektedir. 2020 yılına gelindiğinde, LNG sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kaynakları’nın dünya gaz ihtiyacının beşte birini karşılayacak duruma gelebileceği öngörülmektedir. LNG  kolay  taşınabilir olması nedeniyle  arz güvenliğine katkı sağlamaktadır. Doğal gaz güvenilir bir kaynak olup tüketiciler için diğer fosil yakıtlara göre çok daha iyi bir alternatiftir. 

    
 • Çevre dostu bir kaynak: Doğal gaz santrallerinin alternatif kaynaklı santrallere nazaran çevresel etkileri çok daha olumludur.
  Dünya CO2 emisyonlarındaki hızlı artışın en büyük nedenlerinden biri kömür santralleridir. Yeni nesil gaz santrallerinin CO2 salınımı, kömür santrallerine göre kilowatt saat elektrik üretimi başına %50 - %70 daha düşüktür. NOX, SOX ve ağır metal salınımı da doğal gaz santrallerinde önemli ölçüde daha azdır.  

    
 • Ekonomik bir kaynak: Özellikle elektrik üretiminde doğal gazın maliyet açısından rekabetçi fiyatları önemli bir etkendir. Kömür santralleri, doğal gaz santrallerine göre 2 – 3 kat daha fazla sermaye gerektirirken bu rakam nükleer santrallerde 5 katına, rüzgar santrallerinde ise 7 – 10 katına kadar çıkabilmektedir. Önümüzdeki 10 – 20 yıl içerisinde, CO2 emisyonlarının düşürülmesi için, doğal gaz en hızlı ve en ucuz çözümdür. 

Kurumsal müşterilerimiz için

Bize Ulaşın

Doğal gaz hakkında her türlü sorunuz için bize ulaşabilirsiniz.

Neden Shell?

Neden şirketinizin gaz tedarikçisi olarak Shell'i tercih etmelisiniz?

Öne çIkan içerik

Çevre

Shell, enerjiyi sorumluluk bilinciyle temin ederek dünyanın, kullanılan enerjinin gezegene minimumdüzeyde etki yaptığı bir geleceğe doğru yol almasına yardımcı olur.

Enerji ve İnovasyon

Önümüzdeki yıllarda daha çok miktarda, daha temiz enerjiyi açığa çıkarmak için insan dehasını, inovasyon yapma kapasitemizi ve teknolojiyi nasıl kullandığımız.

Shell Eco-marathon

En az enerjiyle en uzun mesafe
Öğrenciler 1 litre yakıtla ve 1 kws enerjiyle en uzun mesafeyi katetmek için yarışıyor