Jump menu

Main content |  back to top

Günümüzden 50 yıl sonra, hatta 2100 yılında bizi neler bekliyor olabilir? Öne çıkan küresel trendleri ve sorunları ele alarak ve bunları, içinden dünyaya bakabileceğmiz 'mercekler' olarak kullanarak gelecekle ilgili iki senaryo oluşturduk.

Senaryolar günümüz trendlerini detaylı bir şekilde analiz ederken bunların gelecekteki muhtemel gidişatını da ortaya koyuyor.  

Bu senaryolar, küresel ekonomik kalkınma hızı üzerindeki etkiler, günlük yaşamımızda kullandığımız enerji türleri ve sera gazı emisyonlarındaki artış gibi konular üzerinde duruyor.

Senaryolar aynı zamanda, daha temiz yakıtlar, enerji verimliliği konusundaki iyileştirmeler ve sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi konularında etkili olabilecek kamu politika gelişim alanlarının da altını çiziyor.

Dağlar

"Dağlar" olarak adlandırılan ilk senaryoda, hükümetler ve uygulamaya konulan güçlü ve kapsamlı politika önlemleri önemli bir rol oynuyor. Bu unsurlar daha kompakt şehirlerin oluşturulmasına ve küresel taşıma ağının dönüştürülmesine yardımcı oluyor. Yeni politikalar, 2030'lara kadar en büyük küresel eneji kaynağı haline gelecek olan doğal gaz için birçok kaynağın geliştirilmesinin önünü açıyor ve daha temiz bir enerji sistemini destekleyen karbon yakalama ve depolama teknolojisinin gelişim sürecini hızlandırıyor.

Okyanuslar

"Okyanuslar" adını verdiğimiz ikinci senaryo daha refah ve değişken bir dünyayı tasvir ediyor. Güçlü ekonomik büyüme nedeniyle enerji talebi artmaya devam ediyor. İktidar, daha geniş bir grup tarafından paylaşılıyor ve hükümetlerin önemli kararları alması artık daha uzun zaman alıyor. Enerji sistemini politikalar yerine piyasa güçleri  şekillendiriyor: petrol ve kömür enerji karmasının bir kısmı olarak kalmaya devam etse de yenilenebilir enerjinin payı büyümeyi sürdürüyor. 2070'lere gelindiğinde ise güneş enerjisi dünyanın en büyük enerji kaynağı haline geliyor.

Daha fazlasını keşfedin

En son yayınlanan senaryolarımız iki olası gelecek versiyonu ortaya koyuyor. Bu senaryoların Shell ve dünya için ne anlama geldiğini öğrenmek için 'Yeni Mercek Senaryoları' sitesini ziyaret edin.

place Holder
place Holder