Jump menu

Main content |  back to top

Enerji-su-gıda

Dünyanın enerji, su ve gıda sistemleri birbirleriyle çok yakın bir ilişki içindedir.  Önümüzdeki on yıllarda artan talep bu hayati kaynaklar üzerinde daha da büyük bir baskı oluşturacak. İklim değişikliği bu baskıyı daha da artırabilir. Enerji sektörü ve diğer endüstriler enerji-su-gıda bağlantısı adını verdiğimiz bu karmaşık ilişkilerle başa çıkmak üzere yakın bir işbirliği içinde çalışmalıdır.

Bu sorunun çözüm yollarını bulmak için Shell, akademisyenler, enerji, su ve gıda endüstrilerinden uzmanlar, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor.  Örneğin operasyonlarımızda kullandığımız suyun miktarını azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak için yeni yaklaşımlar ve ileri teknolojiler uygulamaya devam ediyoruz.

Enerji verimliliği

Enerjiyi daha verimli kullanmayı öğrenmek, daha sağlıklı bir gelecek için kaynaklarımızı korumamıza ve sera gazlarını azaltmamıza yardımcı olacaktır.  Sürekli olarak operasyonlarımızın ve süreçlerimizin  enerji verimliliğini artırmanın ve CO2 emisyonlarımızı sınırlamanın yeni yollarını aramaktayız. 2005'ten bu yana, mevcut operasyonlarımızın enerji verimliliğini artırmak için milyarlarca dolarlık bir program uyguluyoruz. Yeni projelerimizi daha başından enerjiyi verimli kullanacak şekilde tasarlıyoruz. Ayrıca müşterilerimize de daha az enerji kullanmalarına yardımcı olacak ürün ve tavsiyeler sunuyoruz. 

Enerjiye erişim

Uzmanlığımızı, yerel toplumlara uzun vadeli yararlar sağlamada kullanmamıza olanak tanıyan sosyal programlara yatırım yapıyor; yol emniyeti, yerel girişimciliği geliştirme, yerel toplumlara emniyetli ve güvenilir enerji erişimi sağlamayı amaçlayan projelere odaklanıyoruz.  

Dar gelirli ailelerin modern enerjiye erişimine yardımcı olmak için, bir devlet-özel sektör ortaklığı olan Ocaklar İçin Global Birlik'in (The Global Alliance for Clean Cookstoves), kuruluşuna destek olduk. Birlik, 100 milyon ailenin 2020 yılına kadar temiz yemek pişirme olanaklarına sahip olmasına yardımcı olmayı hedefliyor.  

Sayfa Araçları

DAHA FAZLA BILGI EDINMEK IÇIN.

Dünyanın artan enerji ihtiyacının ekonomik bir şekilde, çevre ve toplum açısından sorumluluk bilinciyle karşılanmasına katkıda bulunuyoruz.
Shell, iklim değişikliği tehlikesine dikkat çeken, bunun için hükümetlere, sektörümüze ve enerji kullanıcılarına önlem alma çağrısı yapan ve kendisi de bu doğrultuda önlem alan ilk enerji şirketlerinden biridir.