Jump menu

Main content |  back to top

Çalışanlarımız ve Organizasyonumuz

Dünyanın her yerinde 45 bin teknik ve mühendislik elemanımız görev yapmakta.  Belli başlı pazarlarımızın ve üretim tesislerimizin yakınlarında yer alan global teknik merkezi ağımız,  geleceğin enerji talebine yanıt verecek yenilikleri hayata geçirmemize olanak sağlıyor.  

Teknik elemanlarımızın yaklaşık %10'u 11 ülkedeki teknoloji merkezlerimizde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyor.  Onların sahip olduğu bilgi ve yaratıcılık,  dünyanın artan enerji ihtiyacını toplum ve çevre açısından sorumluluk sahibi bir yaklaşımla karşılamamıza yardımcı oluyor.

Bilim Ekibi Yöneticilerimiz

Uluslararası saygınlığa sahip Bilim Ekibi Yöneticilerimiz çalışanlarımızın uzmanlık düzeylerini geliştirmeye destek olur ve Shell teknolojisinin elçiliği görevini yürütürler.  Akademisyenler ve diğer endüstri uzmanlarıyla işbirlikleri gerçekleştirerek, kendi uzmanlık alanlarında öncü bir rol oynarlar.  Üst Düzey Teknoloji Yöneticimiz ile birlikte, bir yandan bugünkü faaliyetlerimizi desteklerken, bir yandan da geleceğin enerji dünyasını şekillendirecek yeni teknolojiler üzerine çalışırlar ve belirlerler.  

İşbirlikleri

Hiçbir şirket dünyanın artan enerji talebini çevreyi daha az etkileyerek karşılamak için gereken yenilikleri tek başına geliştiremez. Bu yüzden yeni fikirler geliştirmek, bilgilerimizi paylaşmak ve yeni konseptleri süratle uygulamaya koymak için sektör ortaklarımız ve sektörümüz dışındaki saygın uzmanlarla  yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz.  

Merkezlerimiz

ABD'de, Texas, Houston'da, Hollanda'da Amsterdam ile Rijswijk'te ve Hindistan'da Bangalore'da bulunan teknik merkezlerimiz; inovasyon, yeni teknolojiler geliştirme ve mevcut teknolojileri iyileştirme üzerinde çalışıyor.

İngiltere, Kanada, Almanya, Norveç, Çin, Umman, Katar ve Singapur'da bulunan sekiz  diğer merkezimiz de ürün geliştirme, pazarlama desteği ve bölgesel operasyonlara özel teknik yardım sağlama alanında faaliyet yürütüyor.

Merkezlerimizde çalışan ekipler, teknoloji planlama ve kullanım sürecini hızlandırmak üzere çeşitli disiplerden uzmanları bir araya getiriyor. Örneğin  jeologlar, mühendisler ve jeofizikçiler, dünyanın çeşitli yerlerindeki petrol rezervlerine yönelik en etkin geliştirme planlarını hayata geçirmek üzere, üç boyutlu sanal-gerçeklik sistemleri üzerinden bir arada çalışıyorlar. 

Shell ayrıca, Norveç'teki Mongstad Teknoloji Merkezi'ni yöneten konsorsiyumun üyesi.  Bu merkez, karbon dioksit (CO2) hapsetme ve depolama teknolojilerinin testini yapan dünyanın en büyük  tesisi olma özelliğine sahip.

Geleceğe yatırım

Araştırma ve geliştirmeye yaptığımız önemli yatırım, fikirleri hayata geçirmemizi sağlıyor.  Shell, son beş yılda, büyük uluslararası petrol şirketleri arasında araştırma ve geliştirmeye en fazla yatırımı yapan kuruluş. Daha fazla ve daha temiz enerji üretmek, müşterilerimize enerji verimliliği daha yüksek yakıt ve ürünler sunmak için 2011'de araştırma ve geliştirme teknolojilerine  1.1 milyar dolarlık harcama yaptık. 

GameChanger

Shell’in 'GameChanger' programı enerji sorununun çözümünde yararlanılabilecek fikirleri olan kişileri, projelerini paylaşmaya davet ediyor. İleri sürülen bir fikrin potansiyel taşıdığına inanırsak, fikrin uygulanabilirliğini kanıtlamak için finansal destek sağlayabiliriz. GameChanger, 1999'dan bu yana 2 binden fazla yenilikçi fikire 250 milyon dolardan fazla harcama yaptı ve bunlardan 200'ü başarılı birer projeye dönüştü. Bunlar arasında doğal gazı denizde sıvıya dönüştüren dev bir yüzer tesis  olan FLNG de yer alıyor. Shell, doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi alanında kullanılan yöntemlerde devrim yaratan  dünyanın bu türden ilk tesisini  geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 

İlginizi çekebilecek diğer konular

Sayfa Araçları