Jump menu

Main content |  back to top

Talebi karşılama

Artan enerji ihtiyacını karşılamak için yenilikçi yollar buluyoruz. Bu süreçte yeni enerji kaynaklarını kullanıma sunuyor, mevcut kaynaklardan da en etkin şekilde yararlanıyoruz.

İnsanlar ve gezegenimiz

Gezegenimizin gelecekte enerji alanında karşılaşacağı sorunları, bugünden önlemler alarak çözümlemek için çaba harcıyoruz. Uzmanlar ve yerel toplumlarla işbirliği içinde çalışarak, elde ettiğimiz faydaları paylaşıyor, operasyonlarımızı çevre üzerinde daha az etki yaratacak şekilde planlıyor ve yürütüyoruz.

Shell’de inovasyon

İnovasyon alanına yaklaşımımız, parlak fikirlerin yaratılmasına vesile oluyor. Bunlardan bazılarını bugünün ve yarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli teknolojilere ve uygulamalara dönüştürüyoruz. Büyüyen enerji talebini çevre üzerinde daha az etkisi olacak şekilde karşılamak, yaratıcı çözümler gerektirmektedir.

"Yeni Mercek" Senaryoları

2100 yılında dünyamızı neler bekliyor? En son yayınlanan senaryolarımız iki olası gelecek versiyonu ortaya koyuyor. Bu senaryoların Shell ve dünya için ne anlama geldiğini öğrenmek için 'Yeni Mercek Senaryoları' sitesini ziyaret edin.